GETIN Bank

Getin UP

Bezpieczestwo i wygoda

 • 0 z za otwarcie i prowadzenie
 • 0 z za bankowo internetow
OTWRZ KONTO
Dowiedz si wicej >

Getin UP Free

Od 18. do 28. roku ycia

 • 0 z za prowadzenie konta
 • 3% dodatku do stypendium
  naukowego i socjalnego
OTWRZ KONTO
Dowiedz si wicej >

Oszczdnociowe

Znajd swj cel i oszczdzaj

 • 0 z za otwarcie i prowadzenie
 • Miesiczna kapitalizacja odsetek
OTWRZ KONTO
Dowiedz si wicej >

Potrzebujesz konta?

POROZMAWIAJ Z DORADC

Twj Bank blisko Ciebie
bankuj wygodnie!

Nowoczesna Bankowo Mobilna
Intuicyjna Bankowo Internetowa
Blisko 500 oddziaw wcaejPolsce
Infolinia dostpna 7 dni wtygodniu od 7 do 22
Doradcy online

Zamw bezpatny
kontakt z doradc

Dzikujemy!

Twoje zgoszenie zostao wysane.

Czekaj na kontakt telefoniczny naszego doradcy. Powinien nastpi w cigu kolejnych kilkunastu godzin.

+48
 • Wyraam zgod na przetwarzanie przez Money.pl sp. z o.o. podanych danych osobowych w celu przedstawienia oferty finansowej przez administratora danych oraz w celach marketingowych administratora, jak rwnie na przekazanie podanych w rozmowie danych osobowych wskazanym Partnerom, w szczeglnoci instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym, w celu przedstawienia przez nich oferty.

  Administratorem danych osobowych jest Money.pl sp. z o.o. z siedzib we Wrocawiu, pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocaw, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla Wrocawia-Fabrycznej VI Wydzia Gospodarzy KRS pod numerem KRS 45348, NIP 8971652608, kapita zakadowy 2.366.000 zotych, a przetwarzanie danych osobowych bdzie miao miejsce zgodnie z ustaw z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Informujemy ponadto, i posiada Pan/Pani prawo dostpu do treci swoich danych oraz ich poprawiania, a take zwrcenia si z daniem usunicia podanych danych osobowych przez administratora danych. Zbierane dane bd przetwarzane, w tym przekazywane partnerom administratora, wycznie w celach podanych powyej. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest cakowicie dobrowolne.
 • Wyraam zgod na otrzymywanie od Money.pl sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn na podany adres poczty elektronicznej.
 • Wyraam zgod na uywanie przez Money.pl sp. z o.o. oraz wskazanych Partnerw telekomunikacyjnych urzdze kocowych i automatycznych systemw wywoujcych dla celw marketingu bezporedniego w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.j