Zapytaj eksperta
o najlepsz± ofertę
Zostaw numer, oddzwonimy
do Ciebie
w ci±gu 5 minut! *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Money.pl sp. z o.o. podanych danych (zobacz)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Money.pl sp. z o.o. podanych danych osobowych w celu przedstawienia oferty finansowej przez administratora danych oraz w celach marketingowych administratora, a w szczególno¶ci na udostępnienie podanych danych osobowych wskazanym [Partnerom], a w szczególno¶ci instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym, w celu przedstawienia przez nich oferty, jak również na opracowywanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej. Administratorem danych osobowych jest Money.pl sp. z o.o. z siedzib± we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław, zarejestrowana w S±dzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarzy KRS pod numerem KRS 45348, NIP 8971652608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 złotych, a przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce zgodnie z ustaw± z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informujemy ponadto, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu do tre¶ci swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z ż±daniem usunięcia podanych danych osobowych przez administratora danych. Zbierane dane będ± przetwarzane, w tym przekazywane partnerom administratora, wył±cznie w celach podanych powyżej. Podanie przez Pana/Pani± danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Wyrażam zgodę na złożenie przez Money.pl sp. z o.o. w moim imieniu wniosku (zobacz)
Wyrażam zgodę na złożenie przez Money.pl sp. z o.o. w moim imieniu wniosku o wybrany produkt przygotowany przez [Partnerów] Money.pl sp. z o.o. Otrzymałem informację, że osoba współpracuj±ca z Money.pl sp. z o.o. będzie uprawniona do złożenia wniosku o wybrany produkt wył±cznie każdorazowo po uzyskaniu mojej odrębnej zgody.
Wyrażam zgodę na używanie urz±dzeń końcowych (zobacz)
Wyrażam zgodę na używanie urz±dzeń końcowych i automatycznych systemów wywołuj±cych dla celów marketingu bezpo¶redniego w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne przez Money.pl sp. z o.o. oraz wskazanych [Partnerów].
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Money.pl sp. z o.o. informacji handlowej (zobacz)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Money.pl sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu ustawy o ¶wiadczeniu usług drog± elektroniczn± na podany adres poczty elektronicznej.
* Od poniedziałku do pi±tku w godzinach od 8:00 do 19:00 i w soboty od 8:00 do 16:00.