Kredyty mieszkaniowe

Open Finance

powrt do listy ofert
Kredyt hipoteczny

Szukasz odpowiedniego kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu?

Doradca Open Finance pomoe Ci wybra z oferty 21 bankw kredyt, ktry bdzie dla Ciebie najkorzystniejszy. Czas spaty kredytu i wysoko rat bd dopasowane do Twoich potrzeb oraz moliwoci finansowych. I bdziesz mg przesta martwi si formalnociami!

Szczegy oferty dostpne u doradcy. Open Finance SA uprzejmie informuje, e ostateczny ksztat oferty kredytowej jest wyczn decyzj banku, opart na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego te zaproponowane Klientowi warto kredytu oraz wysoko raty mog si rni od oblicze dokonanych przez doradc. W ocenie zdolnoci kredytowej bank bierze pod uwag m.in. dochd wnioskodawcy i stan spaty jego dotychczasowych zobowiza.

Open Finance SA informuje, e wsppracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynnoci porednictwa, o ktrych mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), z poniej wskazanymi podmiotami: Alior Bank SA, BO SA, Bank BPH SA, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Euro Bank SA, FM Bank PBP SA, Getin Noble Bank SA, Idea Bank SA, ING Bank lski SA, Bank Millennium SA, mBank SA, mBank Hipoteczny SA, PEKAO Bank Hipoteczny SA, PKO BP SA, Bank Pocztowy SA, Raiffeisen Bank Polska SA, PKO Bank Hipoteczny SA, Bank BG BNP Paribas SA oraz na podstawie umowy marketingowej z Plus Bank SA oraz Bank Pekao SA. Stan na dzie 07.04.2016 r.

Open Finance Spka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsibiorcw prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, ktrej kapita zakadowy wynosi 543 566,63 z tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.
Doradcy online

Zamw bezpatny
kontakt z doradc

Dzikujemy!

Twoje zgoszenie zostao wysane.

Czekaj na kontakt telefoniczny naszego doradcy. Powinien nastpi w cigu kolejnych kilkunastu godzin.

+48
  • Wyraam zgod na przetwarzanie przez Money.pl sp. z o.o. podanych danych osobowych w celu przedstawienia oferty finansowej przez administratora danych oraz w celach marketingowych administratora, jak rwnie na przekazanie podanych w rozmowie danych osobowych wskazanym Partnerom, w szczeglnoci instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym, w celu przedstawienia przez nich oferty.

    Administratorem danych osobowych jest Money.pl sp. z o.o. z siedzib we Wrocawiu, pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocaw, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla Wrocawia-Fabrycznej VI Wydzia Gospodarzy KRS pod numerem KRS 45348, NIP 8971652608, kapita zakadowy 3.279.500,00 zotych, a przetwarzanie danych osobowych bdzie miao miejsce zgodnie z ustaw z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

    Informujemy ponadto, i posiada Pan/Pani prawo dostpu do treci swoich danych oraz ich poprawiania, a take zwrcenia si z daniem usunicia podanych danych osobowych przez administratora danych. Zbierane dane bd przetwarzane, w tym przekazywane partnerom administratora, wycznie w celach podanych powyej. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest cakowicie dobrowolne.
  • Wyraam zgod na otrzymywanie od Money.pl sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn na podany adres poczty elektronicznej.
  • Wyraam zgod na uywanie przez Money.pl sp. z o.o. oraz wskazanych Partnerw telekomunikacyjnych urzdze kocowych i automatycznych systemw wywoujcych dla celw marketingu bezporedniego w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.j