Advertisement

Lokaty bankowe

Co oznacza pojcie depozyt bankowy?

powrt do poradnikw

Depozyt bankowy jest to kwota pienidzy, któr klient lokuje w banku na okrelony lub nieokrelony czas. Te o okrelonym terminie wypaty to lokaty terminowe, na których rodki zobowizujesz si nie wypaca do konkretnego dnia. Jeli wypacisz wczeniej, to zostaniesz ukarany utrat odsetek.

 

Depozyt, który lokujesz na nieokrelony czas, to depozyt “a’vista”. Charakteryzuje si tym, e moesz wypaci go w kadej chwili i zachowa do tej pory naliczone odsetki.

 

Depozyty klientów to podstawa funkcjonowania banków. Gdyby nie one, to bank nie miaby z czego udziela kredytów.

 

Inne poradniki

Najnowsze artykuy

Wszystkie artykuy
Doradcy online

Zamw bezpatny
kontakt z doradc

Dzikujemy!

Twoje zgoszenie zostao wysane.

Czekaj na kontakt telefoniczny naszego doradcy. Powinien nastpi w cigu kolejnych kilkunastu godzin.

+48
  • Wyraam zgod na przetwarzanie przez Money.pl sp. z o.o. podanych danych osobowych w celu przedstawienia oferty finansowej przez administratora danych oraz w celach marketingowych administratora, jak rwnie na przekazanie podanych w rozmowie danych osobowych wskazanym Partnerom, w szczeglnoci instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym, w celu przedstawienia przez nich oferty.

    Administratorem danych osobowych jest Money.pl sp. z o.o. z siedzib we Wrocawiu, pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocaw, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla Wrocawia-Fabrycznej VI Wydzia Gospodarzy KRS pod numerem KRS 45348, NIP 8971652608, kapita zakadowy 3.279.500,00 zotych, a przetwarzanie danych osobowych bdzie miao miejsce zgodnie z ustaw z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

    Informujemy ponadto, i posiada Pan/Pani prawo dostpu do treci swoich danych oraz ich poprawiania, a take zwrcenia si z daniem usunicia podanych danych osobowych przez administratora danych. Zbierane dane bd przetwarzane, w tym przekazywane partnerom administratora, wycznie w celach podanych powyej. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest cakowicie dobrowolne.
  • Wyraam zgod na otrzymywanie od Money.pl sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn na podany adres poczty elektronicznej.
  • Wyraam zgod na uywanie przez Money.pl sp. z o.o. oraz wskazanych Partnerw telekomunikacyjnych urzdze kocowych i automatycznych systemw wywoujcych dla celw marketingu bezporedniego w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.j