Obligacje

Co to jest dyskonto?

powrót do poradników
Każdy kto zdecyduje się na zakup obligacji detalicznych w drodze zamiany otrzymuje dyskonto, które powiększa zyski z inwestycji. Wielkość dyskonta określana jest każdorazowo w liście emisyjnym Ministerstwa Finansów dotyczącym konkretnej emisji obligacji.

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły