• Anna Malek
    Ekspert direct.money.pl

  • 18.03.2016,godz. 08:22

Konta z darmowym debetem. Raport direct.money.pl

Konta z darmowym debetem. Raport direct.money.pl

Darmowy limit w koncie, to idealne rozwizanie gdy potrzebujemy dodatkowych pienidzy. Moemy z niego skorzysta w kadej chwili i nie paci za to odsetek. Nawet wic, gdy nasze rodki si skocz, wypacimy pienidze z bankomatu, zapacimy kart czy zrobimy przelew.

Debet na koncie osobistym jest wsparciem budetu, kiedy kocz nam si pienidze. Propozycje, ktre przedstawiamy, oferuj klientom darmowe udostpnienie rodkw. Oznacza to, e spacamy tylko tyle, ile poyczylimy.

Limit w koncie jest wic niezwykle przydatny, ale i opacalny, gdy potrzebujemy dodatkowych pienidzy. Wychodzi taniej, ni gdybymy wzili kredyt lub poyczk. Jeli wczeniej zadbamy o udostpnienie nam limitu, to z nadprogramowych rodkw, bdziemy mogli skorzysta od razu.

R E K L A M A

Nie musimy take martwi si zwrceniem debetu, poniewa kady wpyw na konto bdzie traktowany jako jego spata.

eby skorzysta z debetu, trzeba oczywicie zaoy konto w danym banku, przej weryfikacj zdolnoci kredytowej (w tym przypadku bardzo uproszczon), oraz podpisa umow o jego przyznanie. W zestawieniu zaznaczamy, ktry limit mona otrzyma bez dokumentowania dochodu (na tak zwane owiadczenie), a ktry nie. Pierwszy przypadek dotyczy duo niszych kwot, ale mona otrzyma go szybciej i w prostszy sposb.

Konto osobiste w Banku Millennium

Aby zawnioskowa o limit, trzeba zaoy dowolne konto osobiste w Banku Millennium. Nowi klienci mog skorzysta z debetu w wysokoci 2 tys. zotych bez koniecznoci dokumentowania dochodu. Aby wzi udzia w promocji dotyczcej nieoprocentowanego limitu przez 7 dni, trzeba zoy wniosek o jego przyznanie w cigu 90 dni od otwarcia konta oraz skorzysta z niego w cigu 30 dni od udostpnienia nam rodkw.

Konto osobiste w Banku Millennium
Warunki - otwarcie konta osobistego
- uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej
- zoenie wniosku o przyznanie limitu w cigu 90 dni od zaoenia konta (promocja obowizuje do 30.06.2016 r.)
- skorzystanie z limitu w cigu 30 dni od dnia udostpnienia rodkw (promocja obowizuje do 30.04.2016 r.)
Maksymalna wysoko - do 2 tys. zotych bez koniecznoci dokumentowania dochodu
- z udokumentowanymi dochodami kwota ta zaley od zdolnoci kredytowej
Okres uytkowania Do 7 dni w miesicu rozliczeniowym

Opracowanie: direct.money.pl na podstawie danych banku.


Konto Active/Classic/Prestige w Eurobanku

Eurobank oferuje nam a do 100 tys. zotych limitu, ale aby go uzyska, trzeba przedstawi dokumenty dochodowe. Jeli skorzystamy z debetu, to aby nie oddawa wicej ni poyczylimy, musimy go spaci w cigu 10 dni. Dostaniemy take zwrot prowizji za udzielenie i/lub przeduenie limitu, jeeli na nasze konto Active, Classic lub Prestige, bdzie wpywao wynagrodzenie. Prowizja ta wynosi 2 proc. od kwoty debetu (min. 60 zotych).

Konto Active/Classic/Prestige w Eurobanku
Warunki - otwarcie konta osobistego
- uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej - zawarcie umowy o limit w koncie
- przelew wynagrodzenia na konto w Eurobanku, wskazane we wniosku kredytowym
Maksymalna wysoko do 100 tys. zotych
Okres uytkowania Do 10 dni w miesicu rozliczeniowym

Opracowanie: direct.money.pl na podstawie danych banku.


Konto Plus w Plus Banku

Do 3,6 tys. zotych limitu proponuje nam Plus Bank. Musimy otworzy Konto Plus oraz zawrze umow o limit w koncie. T kwot dostaniemy, jeli zoymy owiadczenie o dochodach. Z darmowego debetu moemy korzysta do 30 dni w miesicu.

Konto Plus w Plus Banku
Warunki - otwarcie konta osobistego
- zawarcie umowy o limit w koncie
Maksymalna wysoko - do 3,6 tys. zotych bez koniecznoci dokumentowania dochodu
- do 100 tys. zotych z udokumentowanymi dochodami
Okres uytkowania Do 30 dni w miesicu rozliczeniowym

Opracowanie: direct.money.pl na podstawie danych banku.


SMART Konto w Banku Smart

Przez 3 miesice w Banku Smart moemy korzysta z darmowego limitu. Musimy zaoy SMART Konto oraz zapewnia na nim wpyw co miesic w wysokoci co najmniej 12,5 proc. przyznanego limitu. Jeeli wic zostanie nam przyznany limit maksymalny, to co miesic musimy przelewa 487,50 zotych.

SMART Konto w Banku Smart
Warunki - dotyczy nowych klientw
- otwarcie konta osobistego
- zawarcie umowy o limit w koncie
- utrzymywanie miesicznych wpyww na koncie w wysokoci co najmniej 12,5 proc. przyznanego limitu
Maksymalna wysoko Do 3,9 tys. zotych
Okres uytkowania Do 90 dni

Opracowanie: direct.money.pl na podstawie danych banku.


Konto Osobiste w Orange Finanse

Nowi klienci mog skorzysta z limitu w wysokoci do 4 tys. zotych w Orange Finanse. Trzeba zaoy Konto Osobiste i moemy cieszy si darmowym debetem przez 3 miesice. Jedynym kosztem, ktry bdziemy musieli ponie w tym okresie, jest prowizja za udzielenie limitu, ktra wynosi 1,8 proc. od jego kwoty min. 55 zotych.

Konto Osobiste w Orange Finanse
Warunki - otwarcie konta osobistego
- zawarcie umowy o kredyt odnawialny do 60 dni od dnia otwarcia konta
Maksymalna wysoko - Do 4 tys. zotych
- Do 150 tys. zotych z udokumentowanymi dochodami
Okres uytkowania Do 90 dni

Opracowanie: direct.money.pl na podstawie danych banku.


Doradcy online

Zamw bezpatny
kontakt z doradc

Dzikujemy!

Twoje zgoszenie zostao wysane.

Czekaj na kontakt telefoniczny naszego doradcy. Powinien nastpi w cigu kolejnych kilkunastu godzin.

+48
  • Wyraam zgod na przetwarzanie przez Money.pl sp. z o.o. podanych danych osobowych w celu przedstawienia oferty finansowej przez administratora danych oraz w celach marketingowych administratora, jak rwnie na przekazanie podanych w rozmowie danych osobowych wskazanym Partnerom, w szczeglnoci instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym, w celu przedstawienia przez nich oferty.

    Administratorem danych osobowych jest Money.pl sp. z o.o. z siedzib we Wrocawiu, pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocaw, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla Wrocawia-Fabrycznej VI Wydzia Gospodarzy KRS pod numerem KRS 45348, NIP 8971652608, kapita zakadowy 2.366.000 zotych, a przetwarzanie danych osobowych bdzie miao miejsce zgodnie z ustaw z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

    Informujemy ponadto, i posiada Pan/Pani prawo dostpu do treci swoich danych oraz ich poprawiania, a take zwrcenia si z daniem usunicia podanych danych osobowych przez administratora danych. Zbierane dane bd przetwarzane, w tym przekazywane partnerom administratora, wycznie w celach podanych powyej. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest cakowicie dobrowolne.
  • Wyraam zgod na otrzymywanie od Money.pl sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn na podany adres poczty elektronicznej.
  • Wyraam zgod na uywanie przez Money.pl sp. z o.o. oraz wskazanych Partnerw telekomunikacyjnych urzdze kocowych i automatycznych systemw wywoujcych dla celw marketingu bezporedniego w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.j