Konta osobiste

Alior Bank

powrt do listy ofert
Alior Bank

Konto internetowe • 0 z za konto
 • 0 z za kart, przelewy i bankomaty
 • 4% na lokacie 2-miesicznej

Konto ZEROzotowe - ciesz si swobod, konto masz gratis

 • 0 z

   za konto

 • 0 z

   za kart debetow zintegrowan z Androidem Pay

 • 0 z

    za wypaty z bankomatw

 • 0 z

   za krajowe przelewy internetowe w PLN

 • 4%

   na promocyjnej lokacie 2-miesicznejZa konto

Opata za korzystanie z karty do konta wynosi 0 z miesicznie w miesicu, w ktrym zostaa wydana karta, lub pod warunkiem, e w danym miesicu na rachunku zostay rozliczone transakcje bezgotwkowe wykonane kart na czn kwot minimum 100 z, liczone dla kadej wydanej do rachunku karty indywidualnie. W pozostaych przypadkach opata wynosi 6 z miesicznie. Opata bdzie pobierana od kart ze statusem "Do aktywacji", "Aktywna", "Zablokowana". Opata 0 z za przelewy dotyczy krajowych przeleww internetowych w zotych i przeleww europejskich. Bezpatne wypaty dotycz bankomatw Euronet i za granic. Oprocentowanie lokaty 2-miesicznej wynosi 4% dla klientw, ktrzy zao lokat w cigu 30 dni od daty otwarcia rachunku oszczdnociowo-rozliczeniowego w wariancie Konto Internetowe oraz nowo otwarty rachunek oszczdnociowo-rozliczeniowy w tym wariancie bdzie aktywny do dnia dokonywania aktualizacji oprocentowania. Oprocentowanie zostanie podniesione z 1% do 4%, a odsetki skorygowane, do 10. dnia roboczego miesica nastpujcego po miesicu zaoenia lokaty, w przypadku spenienia powyszych warunkw. czna suma lokat 2-miesicznych nie moe przekroczy 10 tysicy zotych. W razie podjcia wkadu przed upywem okresu umownego posiadaczowi lokaty nie przysuguj odsetki naliczane do dnia poprzedzajcego wypat. Umowa lokaty terminowej opartej na oprocentowaniu zmiennym, wie si z ryzykiem spadku lub wzrostu wysokoci otrzymanego zysku. Informacja o oprocentowaniu dostpna w Tabeli Oprocentowania.

Android, Android Pay i Google Play to znaki towarowe Google Inc. Robot Android zosta odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu utworzonego i udostpnionego przez Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z warunkami opisanymi w Licencji Creative Commons 3.0 - Uznanie autorstwa.


Za konto
zamknij

Najlepszy bank detaliczny - ranking

Bank Punkty
1. Alior Bank 268,6
2. MultiBank 239,4
3. Nordea Bank Polska 237,8
4. Raiffeisen Bank Polska 228,6
5. Bank Zachodni WBK 226,9
6. Lukas Bank 224,4
7. ING Bank lski 222,2
8. Citi Handlowy 218,2
9. Kredyt Bank 214,4
10. Bank Millennium 209,4
11. Eurobank 208,3
12. Bank Pekao 207,1
Bank Punkty
13. Dominet Bank 206
14. PKO BP 200,8
15. BO 200,3
16. Deutsche Bank PBC 198,9
17. Bank BPH 191,2
18. DnB Nord 190,5
19. BG 190,2
20. Polbank EFG 186,8
21. Invest-Bank 183,6
22. Getin Bank 180,1
23. Bank Pocztowy 174,1

Newsweek

Najlepszy bank internetowy - ranking

Bank Punkty
1. Alior Bank 291,3
2. Bank Inteligo 287,2
3. ING Bank lski 264,6
4. mBank 263,7
5. Bank Zachodni WBK 261
6. Nordea Bank Polska 259,1
7. MultiBank 258,5
8. Bank Millennium 247,6
Bank Punkty
9. Citi Handlowy 229,9
10. Toyota Bank Polska 226,5
11. Volkswagen Bank 221,5
12. Bank BPH 186,4
13. Lukas Bank 176,9
14. Raiffeisen Bank Polska 158,1
15. Invest-Bank 153,3
16. Bank Pocztowy 113

Newsweek

Najlepszy bank dla firm - ranking

Bank Punkty
Alior Bank 5 gwiazdek
mBank 5 gwiazdek
Polbank EFG 5 gwiazdek
Bank Pocztowy 4 gwiazdki
Nordea Bank Polska 4 gwiazdki
Citi Handlowy 3 gwiazdki
ING Bank lski 3 gwiazdki
Bank Punkty
Bank Millennium 3 gwiazdki
Volkswagen Bank Polska 3 gwiazdki
BO 2 gwiazdki
BZ WBK 2 gwiazdki
Fortis Bank Polska 2 gwiazdki
Getin Bank 2 gwiazdki
MultiBank 2 gwiazdki

Forbes

Najlepszy bank dla seniora - ranking

Bank Punkty
1. Alior Bank 307,7
2. Bank Zachodni WBK 304,1
3. Raiffeisen Bank Polska 283,7
4. Kredyt Bank 275,1
5. MultiBank 274,3
6. ING Bank lski 271,6
7. Nordea Bank Polska 268,1
8. Lukas Bank 267,4
9. Dominet Bank 255
10. Polbank EFG 253,5
11. Bank Millennium 253,3
12. BG 252,5
Bank Punkty
13. Citi Handlowy 249,7
14. BO 249
15. Getin Bank 245,4
16. DnB Nord 241,8
17. Bank Pekao 236,5
18. Invest-Bank 233,7
19. Eurobank 232,1
20. Deutsche Bank PBC 230
21. Bank Pocztowy 227,1
22. Bank BPH 223,8
23. PKO BP 205,8

Newsweek

Najlepszy bank dla osb niepenosprawnych - ranking

Bank Punkty
1. ING Bank lski 258,6
2. Alior Bank 253,8
3. MultiBank 240,5
4. Nordea Bank Polska 239,5
5. Bank Millennium 231,9
6. Dominet Bank 223,9
7. BG 216,9
8. Kredyt Bank 210,3
9. Raiffeisen Bank Polska 207,8
10. Citi Handlowy 207,3
11. Invest-Bank 206,3
12. DnB Nord 206,3
Bank Punkty
13. Bank Zachodni WBK 206,2
14. BO 203,1
15. Bank Pekao 201,2
16. Deutsche Bank PBC 200,4
17. Lukas Bank 200,3
18. PKO BP 194,9
19. Getin Bank 189,8
20. Eurobank 174
21. Bank BPH 158,3
22. Polbank EFG 139
23. Bank Pocztowy 127

Newsweek

Najlepszy bank detaliczny - ranking

1. Alior Bank
2. Bank Zachodni WBK
3. Nordea Bank Polska
4. ING Bank lski
5. Raiffeisen Bank Polska
6. BG
7. Lukas Bank
8. Deutsche Bank PBC
9. Multibank
10. Kredyt Bank
11. Citi Handlowy
12. Bank Millennium
13. Getin Bank
14. Polbank EFG
15. BO
16. Eurobank
17. PKO BP
18. Bank BPH
19. BNP Paribas Fortis
20. DnB NORD
21. Allianz Bank
22. Pekao SA
23. Bank Pocztowy
24. Invest-Bank

Newsweek

Najlepszy bank dla seniora - ranking

1. Alior Bank
2. Multibank
3. Bank Zachodni WBK
4. Citi Handlowy
5. Deutsche Bank PBC
6. Nordea Bank Polska
7. ING Bank lski
8. Raiffeisen Bank Polska
9. Allianz Bank
10. Bank Millennium
11. Polbank EFG
12. BG
13. Bank Pocztowy
14. BO
15. BNP Paribas Fortis
16. Lukas Bank
17. Kredyt Bank
18. Pekao SA
19. Invest-Bank
20. DnB NORD
21. Getin Bank
22. Bank BPH
23. Eurobank
24. PKO BP

Newsweek

Bank przyjazny dla osb niepenosprawnych - ranking

1. Alior Bank
2. ING Bank lski
3. Nordea Bank Polska
4. BZ WBK
5. Raiffeisen Bank
6. Bank BPH
7. Multibank
8. Citi Handlowy
9. BNP Paribas Fortis
10. BO
11. Bank Millennium
12. Getin Bank
13. Lukas Bank
14. Allianz Bank
15. Pekao SA
16. Deutsche Bank
17. Kredyt Bank
18. BG
19. PKO BP
20. DnB NORD
21. Bank Pocztowy
22. Invest-Bank
23. Polbank EFG
24. Eurobank

Newsweek

Najlepszy bank internetowy - ranking

1. Inteligo
2. ING Bank lski
3. Alior Bank
4. Deutsche Bank
5. mBank
6. Raiffeisen Bank
7. Nordea Bank
8. BO
9. Toyota Bank
10. Eurobank
11. BZ WBK
12. MultiBank
13. Lukas Bank
14. Citi Handlowy
15. Volkswagen Bank
16. Bank Millennium
17. Getin Bank
18. Bank BPH
19. Bank Pocztowy

Newsweek

Najlepszy bank dla firm - ranking

Bank Punkty
Polbank EFG 5 gwiazdek
Alior Bank 3 gwiazdki
Bank BPH 3 gwiazdki
FM Bank 3 gwiazdki
Nordea Bank Polska 3 gwiazdki
Getin Bank 2 gwiazdki
HSBC Bank Polska 2 gwiazdki
ING Bank lski 2 gwiazdki
mBank 2 gwiazdki
Bank Punkty
MultiBank 2 gwiazdki
Raiffeisen Bank 2 gwiazdki
Bank Pekao 1 gwiazdka
Bank Pocztowy 1 gwiazdka
BO 1 gwiazdka
BPS 1 gwiazdka
Citi Handlowy 1 gwiazdka
Lukas Bank 1 gwiazdka
Meritum Bank 1 gwiazdka

Forbes

Zamknij okno

ALIOR BANK JEST TWOIM "GWNYM BANKIEM" JEELI:


1. na Twoje konto co miesic wpywa wynagrodzenie od pracodawcy, renta lub emerytura z ZUS, bd stypendium z uczelni,

LUB


2. na Twoje konto wpywa miesicznie z innego banku lub z rachunku firmowego w Alior Banku kwota minimum 2 000 z (w przypadku osb poniej 24. roku ycia, ktre s studentami/uczniami/suchaczami, wystarczy 1 000 z),

LUB


3. Twoje czne rednie saldo miesiczne na lokacie terminowej, rachunku oszczdnociowo-rozliczeniowym, oszczdnociowym, w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i bankowych papierach wartociowych emitowanych przez Alior Bank wynosi minimum 10 000 z,

LUB


4. Twoje czne rednie saldo miesiczne zaduenia w ramach posiadanego rachunku karty kredytowej, poyczki, limitu kredytowego w rachunku lub kredytu zabezpieczonego na nieruchomoci wynosi minimum 5000 z.


Jeli nie bdziesz spenia adnego z powyszych warunkw i Alior Bank nie bdzie Twoim "gwnym bankiem", pobierzemy dodatkow opat za kart patnicz debetow w wysokoci 4 z miesicznie.

W kadym momencie moesz doczy do osb, dla ktrych Alior Bank jest "gwnym bankiem" - zwolnimy Ci wtedy z tej dodatkowej opaty.


Zaó konto
Konta osobiste to rodzaj rachunkw oszczdnociowo-rozliczeniowych, ktre s obsugiwane przez dan instytucj bankow, z ktr zawarlimy umow.