Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Aktywa OFE znów wzrosły

 

Wartość środków zgromadzonych na kontach Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrosła czwarty raz z rzędu, osiągając poziom 234,6 mld zł na koniec maja.

W ubiegłym miesiącu, podobnie jak w lutym, wzrost aktywów nie był duży i wyniósł zaledwie 16 mln zł, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Od początku 2011 roku aktywa OFE zyskały na wartości 6 procent, co odpowiada kwocie w wysokości 13,3 miliarda złotych.

W minionym miesiącu do niewielkiego wzrostu aktywów przyczyniły się dwa czynniki. Pierwszym i zarazem najważniejszym z nich był przelew środków z ZUS, którego wartość w maju wyniosła prawie 2 mld zł. Jego wartość ukształtowała się zatem na poziomie średniej za ostatnie 12 miesięcy - podano w raporcie.

W ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku, ZUS przelał do OFE 10,3 mld zł, czyli najwięcej w dotychczasowej historii drugiego filara w Polsce. Dla porównania w analogicznym okresie 2010 roku było to 9,6 mld złotych.

Drugim czynnikiem, który zadziałał in plus na wartość drugofilarowych środków w maju, były natomiast dodatnie stopy zwrotu wypracowane przez zarządzających OFE. Zwiększyły one wartość zarządzanych aktywów o 0,6 mld PLN. Co prawda, na tle historycznych wyników rezultat ten jest relatywnie słaby, ale tym razem zarządzającym nie sprzyjała koniunktura na GPW - podano także.

Wartość indeksu WIG20, gdzie fundusze emerytalne mają ulokowany istotny udział swoich środków, spadła o 0,3 procent. OFE zdołały jednak wypracować dodatnie wyniki, głównie dzięki pozytywnej sytuacji na rynku obligacji Skarbu Państwa. Wartość indeksu IROS wzrosła w maju o 0,8 procent.

W maju, na wielkość majątku zarządzanego przez fundusze emerytalne, ujemny wpływ miały rozliczenia sesji transferowych uczestników OFE. Według szacunków Analiz Online ubiegłomiesięczna wartość tych rozliczeń była relatywnie wysoka i wyniosła blisko 2,5 mld zł, co oznacza, że o tyle zostały przejściowo obniżone aktywa netto OFE.