Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Lokata czy fundusz inwestycyjny?

O finansową przyszłość możemy zadbać w różny sposób. Polacy stosunkowo najczęściej decydują się pomnażać swoje oszczędności poprzez zamrożenie ich na tradycyjnych lokatach długoterminowych. Część z nas jednak wybiera alternatywną opcję pomnażania swojego kapitału, a mianowicie kupuje jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Który sposób wydaje się bardziej opłacalny?

Zarówno lokata jak i fundusz inwestycyjny oferują klientom możliwość pomnożenia swojego kapitału. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że oba te produkty działają na zupełnie odmiennych zasadach. Największa różnica między lokatą a funduszem polega na ryzyku poniesienia strat.

Czym jest lokata długoterminowa?

Lokata bankowa jest specyficzną umową między klientem a bankiem, na mocy której klient udostępnia mu swoje środki pieniężne na pewien czas. W zamian za to bank zobowiązuje się naliczać do użyczonej kwoty określone w umowie odsetki. W zależności od samego klienta, mogą być one księgowane w różnych odstępach czasowych. O wysokości naliczanych odsetek decyduje oprocentowanie.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny jest czymś w rodzaju wspólnego inwestowania. Polega on na wspólnym lokowaniu swoich pieniędzy przez tzw. uczestników funduszu. Obecnie można wyróżnić kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych. Podstawowy podział tego produktu rozróżnia fundusze otwarte i zamknięte. Głównym elementem różnicującym poszczególne ich typy polega na poziomie ryzyka poniesienia ewentualnych strat.

Koszty

Pierwszą rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę porównując lokatę długoterminową z funduszem inwestycyjnym, są koszty. W przypadku tradycyjnej lokaty, klient nie będzie musiał uiszczać dodatkowych opłat za otwarcie tego typu rachunku. Koszty mogą pojawić się w przypadku przedwczesnego zerwania umowy i wypłaceniu zamrożonego kapitału. Podjęcie takiego kroku oznacza najczęściej utratę części lub całości zgromadzonych odsetek. W przypadku funduszy inwestycyjnych mogą natomiast pojawić się wstępne opłaty manipulacyjne.

Ryzyko

Lokaty bankowe są wyjątkowo bezpiecznym produktem inwestycyjnym. Każdy, kto zdecydował się na pomnażanie swojego kapitału za pomocą lokat długoterminowych, ma pewność, że w ostatecznym rozrachunku jego oszczędności powiększą się. Dodatkowo pieczę nad naszymi oszczędnościami trzyma instytucja nazywana Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Zdecydowanie bardziej ryzykowne są fundusze inwestycyjne. Zarobek na nich zależy w głównej mierze od tego, jak zachowywać będą się w danym momencie rynki finansowe. Kupując udziały w funduszu inwestycyjnym, należy mieć świadomość, że różne zawirowania i kryzysy mogą narazić nas na mniejsze zyski, a nawet straty.

Wysokość zysków

Pomijając kwestię możliwości poniesienia strat poprzez kupno uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, warto przyjrzeć się samym możliwościom zarobku. Teoretycznie, fundusze mogą zaoferować swoim klientom stosunkowo wysoki zysk (przy założeniu, że sytuacja rynkowa będzie wyjątkowo korzystna dla inwestorów). Oprocentowanie lokat nie należy obecnie do najwyższych. Na podstawie danych parametrów lokat można odczytać, że oscyluje ono wokół 2 stopni procentowych. Choć mamy pewność, że ostatecznie zarobimy na założeniu lokaty, to zdobyty zysk nie będzie należeć do największych.

Dostęp do pieniędzy

Cechą rozpoznawczą lokaty długoterminowej jest brak dostępu do zamrożonych pieniędzy. Ich przedwczesne wypłacenie skutkuje utratą zgromadzonych do tej pory odsetek. Nieco inaczej sprawa przedstawia się w przypadku funduszy inwestycyjnych. W większości przypadków, istnieje możliwość wycofania się z inwestycji w dowolnie wybranym momencie, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Kwota minimalna

W większości przypadków lokat bankowych, wymagane jest wpłacenie minimalnej kwoty kapitału w wysokości 500 zł. Fundusze inwestycyjne dostępne są nawet po wpłaceniu kwoty 100 zł.

Lokata czy fundusz inwestycyjny – co wybrać?

Trudno jednoznacznie wskazać, która opcja pomnażania swojego kapitału jest lepsza. Lokatę z pewnością warto polecić tym osobom, które obawiają się poniesienia strat i nie lubią podejmować ryzyka. Na korzyść funduszy z pewnością przemawia możliwość większego wzbogacenia się i swobodniejszego dostępu do własnych pieniędzy. Rozwiązanie kwestii spornej – lokata czy fundusz, zależy zatem od naszych indywidualnych upodobań i przekonań.

Podobne artykuły