Jak założyć konto w Polsce, będąc za granicą?

Fot.

Jeszcze kilka lat temu otwarcie rachunku bankowego przez osobę przebywającą za granicą mogło przysporzyć wiele trudności. Dzisiaj coraz więcej instytucji finansowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych klientów mieszkających poza Polską. Jak w tym przypadku wygląda procedura związana z założeniem konta osobistego?

Przez pełnomocnika

Jeśli przebywasz za granicą, większość instytucji finansowych działających na terenie Polski umożliwi Ci ustanowienie pełnomocnika, który założy rachunek osobisty w Twoim imieniu. Oczywiście, może nim być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W jaki sposób możesz ustanowić pełnomocnika?

  • Wejdź na stronę internetową interesującej Cię instytucji finansowej, aby zapoznać się z regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków bankowych. Zazwyczaj to właśnie tam znajduje się zapis dotyczący możliwości ustanowienia pełnomocnika upoważnionego do zarządzania Twoim kontem.
  • Skontaktuj się z bankiem, na przykład poprzez infolinię i poinformuj doradcę o chęci otwarcia rachunku za pośrednictwem wskazanej przez Ciebie osoby. Konsultant poinformuje Cię, co konkretnie powinno zawierać pełnomocnictwo, aby zostało uznane przez daną instytucję.

Oczywiście, dokument ten należy sporządzić w formie pisemnej i dostarczyć do oddziału banku, w którym zostanie założone konto. Musi zawierać dane osoby uprawnionej do zarządzania rachunkiem w imieniu jego właściciela, czyli najczęściej imię i nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia, pełny adres zamieszkania, serię, numer oraz datę ważności dowodu osobistego, nazwisko rodowe matki, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, obywatelstwo, status dewizowy, status podatkowy. Niezbędny jest również Twój podpis i podanie zakresu udzielanego pełnomocnictwa.

  • Dokument musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Najlepiej jeśli w tym celu udasz się do polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej. Pomóc może Ci także notariusz w kraju, w którym przebywasz, pod warunkiem że państwo to ma podpisaną z Rzeczpospolitą Polską umowę o pomocy prawnej w sprawach cywilnych. Dołączona do niego musi zostać klauzula apostille, czyli poświadczenie, że dokument sporządzony za granicą, którym Twój pełnomocnik będzie posługiwał się w Polsce, jest autentyczny.
  • Gotowe pełnomocnictwo należy dostarczyć drogą korespondencyjną lub przez pełnomocnika do oddziału instytucji finansowej, w której zostanie założony rachunek. Dokument musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do otwarcia konta w Twoim imieniu. Może to odbyć się w obecności pracownika placówki banku.

Przez internet

Innym sposobem na założenie konta w Polsce przez osobę przebywającą za granicą jest wypełnienie wniosku przez internet i zawarcie umowy poprzez identyfikację przelewem. Możesz to zrobić korzystając z jednego z formularzy, które znajdziesz na stronie http://direct.money.pl/kontaosobiste/

Wniosek w formie elektronicznej znajdziesz na stronie internetowej instytucji finansowej, w której zamierasz otworzyć rachunek, albo w specjalnej wyszukiwarce. Musisz podać w nim swoje dane osobowe (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz PESEL) i informacje kontaktowe, czyli adres poczty elektronicznej. Zazwyczaj bank wymaga również dziewięciocyfrowego numeru telefonu komórkowego, więc jeśli za granicą nie korzystasz z usług polskiego operatora telekomunikacyjnego, musisz podać jakikolwiek numer telefonu zarejestrowany w Polsce, na przykład na kogoś z rodziny. Oczywiście, później możesz zadzwonić na infolinię i zmienić go na właściwy.

Ponadto do wypełnienia wniosku niezbędny jest polski dowód osobisty (seria, numer i data ważności, czasami również skan lub zdjęcie obu stron), a w niektórych przypadkach drugi dokument tożsamości, również wydany w Polsce. Najczęściej może to być paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa lub legitymacja studencka.

We wniosku musisz podać również numer innego Twojego konta bankowego, z którego dokonasz przelewu identyfikacyjnego. Pamiętaj, że może być to wyłącznie rachunek otwarty w banku działającym na terenie Polski, innym niż ten, w którym zamierzasz założyć konto.

Ponadto adres przypisany do rachunku, z którego wykonasz przelew, musi być taki sam jak adres zameldowania/zamieszkania, który podasz we wniosku. Jeśli będą się różnić, instytucja finansowa odrzuci Twoje podanie o otwarcie konta. Ponadto może to być wyłącznie polski adres. Dotyczy to również adresu korespondencyjnego, ponieważ większość banków nie wysyła umów, ani żadnych innych dokumentów za granicę. Warto więc, aby pod podanym adresem dostępna była zaufana osoba, ponieważ to właśnie tam dostarczona zostanie Twoja karta płatnicza.

Po otrzymaniu drogą elektroniczną informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez bank, będziesz miał około 7 dni na wykonanie przelewu autoryzacyjnego na podany rachunek. Operację tę wykonuje się wyłącznie w celu zawarcia umowy i weryfikacji tożsamości właściciela konta, dlatego kwota, na którą wykonasz przelew, zostanie Ci zwrócona.

Po założeniu rachunku, drogą elektroniczną otrzymasz dalsze instrukcje dotyczące między innymi sposobu uruchomienia bankowości internetowej. Natomiast karta płatnicza zostanie dostarczona na podany we wniosku adres korespondencyjny.

Warto podkreślić, że szczegółowe procedury związane z założeniem konta za pośrednictwem pełnomocnika lub przez internet, można znaleźć w regulaminach poszczególnych instytucji finansowych. Mogą się one nieznacznie różnić od wyżej opisanych, ponieważ każdy bank posiada odrębne regulacje w tym zakresie.