Zajęcie komornicze rachunku - czy pomoże zmiana banku?

Fot.

Zaległe raty kredytu, nieopłacane miesiącami rachunki za telefon bądź nieuregulowane należności w firmach pożyczkowych mogą spowodować, że twoją sprawą zajmie się komornik. Jedną z najczęściej stosowanych metod odzyskiwania długów jest zajęcie rachunku bankowego. Co to oznacza dla ciebie? Czy komornik może zablokować twoje konto, nawet jeśli nie masz na nim środków? I czy zmiana banku sprawi, że uda ci się uniknąć egzekucji długów?

Długotrwałe niespłacanie długów powoduje, że wierzyciel kieruje sprawę do sądu. Na tym etapie nie masz już możliwości prowadzenia jakichkolwiek negocjacji, ponieważ komornik, w przeciwieństwie do windykatora, nie rozłoży spłaty twojego długu na raty. Nie będzie cię również nakłaniał do samodzielnego oddania należności. Komornik posiada narzędzia prawne, które pozwalają mu na egzekucję długu. Jednym ze sposobów, aby skutecznie i możliwie szybko odzyskać pieniądze wierzyciela jest zajęcie rachunku bankowego.

Zajęcie komornicze rachunku - czym jest?

Komornik, który posiada sądowy tytuł wykonawczy, może w imieniu wierzyciela zablokować twoje konto. Co to oznacza w praktyce? Bank otrzymuje od komornika powiadomienie, aby nie wypłacał pieniędzy z twojego rachunku. Dotyczy to zarówno środków, które już są na koncie, jak i tych, które dopiero na nie wpłyną. Co istotne, bank działa wówczas na zlecenie sądu, co oznacza, że nie działa przeciwko tobie.

Dowiedz się, czym jest spirala zadłużenia i jak z niej wyjść

Zgodnie z prawem o blokadzie rachunku powinien cię poinformować komornik, a nie bank. Dlatego jeśli nie spłacasz długów w terminie, nie ignoruj przychodzącej korespondencji. W przeciwnym razie może cię spotkać przykra niespodzianka podczas zakupów lub dokonywania przelewu.

Skutki zajęcia rachunku bankowego przez komornika

Zajęcie komornicze rachunku oznacza, że nie będziesz mógł wypłacić środków z konta, dokonywać przelewów oraz transakcji bezgotówkowych. Komornik będzie blokował konto do czasu odzyskania całej zaległej należności wraz z kosztami egzekucyjnymi. Nie ma znaczenia, czy pieniądze, które wpływają na twoje konto są twoim wynagrodzeniem, świadczeniem socjalnym, czy wpłatą prywatną. Po zajęciu przez komornika bank ma obowiązek przekazywać wymaganą kwotę kornikowi, bez względu na to, jakie jest pochodzenie pieniędzy.

Zajęcie komornicze - ile może zabrać komornik w 2017 roku? Limity

Fakt, że egzekucją twoich długów zajmuje się komornik, nie oznacza, że zostajesz pozbawiony wszystkich pieniędzy, które trafiają na twoje konto. Od września 2016 r. obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi zajęcie komornicze na koncie nie może przekroczyć wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. W 2017 r. jest to kwota 1500 zł brutto. Warto podkreślić, że limity dotyczą wszystkich posiadanych przez klienta banku rachunków (oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków terminowych oraz lokat oszczędnościowych). Nowelizacja prawa spowodowała, że dłużnicy mają wyższą kwotę do własnej dyspozycji, dzięki czemu nie pozostają bez środków do życia, pomimo że toczy się w ich sprawie postępowanie komornicze.

Zmiana banku – sposób na zajęcie komornicze?

Dłużnicy, którym komornik zablokował rachunek bankowy, myślą często o przeniesieniu konta do innego banku w celu uniknięcia egzekucji należności. Czy to dobry pomysł? Zacznijmy od tego, skąd komornik może pozyskać informację o numerze twojego konta. Przeważanie komornicy występują w takich sytuacjach z zapytaniem do pracodawcy, choć jak zauważa dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, nie ma przepisów prawnych, które pozwalałyby komornikom na tego rodzaju żądania. Drugim sposobem na zdobycie numeru konta dłużnika, jest system Ognivo, który umożliwia wymianę informacji pomiędzy komornikami a bankami. Oznacza to, że nawet zmiana konta nie spowoduje, że komornik starci dostęp do twoich pieniędzy. Być może więc, zamiast szukać sposobu na uniknięcie odpowiedzialności, znacznie lepiej zrobić wszystko, aby jak najszybciej uregulować dług.

Podobne artykuły