Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Kredyt hipoteczny - jaką kwotę możesz dostać?

Fot. Evren Ozbilen / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Zdolność kredytowa pozostaje na podobnym poziomie prawie od początku roku. Większych zmian możemy się spodziewać od stycznia 2016 roku. Do 15 procent wartości nieruchomości wzroście wtedy wymagany wkład własny.

Na zdolność kredytową przede wszystkim wpływa wysokość dochodów i poziom miesięcznych zobowiązań. Bank bierze pod uwagę pod uwagę kredyty ratalne spłacane przez wnioskodawcę oraz przyznane mu limity. Uwzględnia również inne zobowiązania, takie jak np. alimenty. Istotna jest również liczba kredytobiorców i osób na ich utrzymaniu, ich wiek, koszty utrzymania gospodarstwa domowego, czy wartość posiadanego majątku. Nie bez znaczenia są również wysokość marży oraz stóp procentowych, które bezpośrednio wpływają na oprocentowanie kredytu. Banki mogą również same decydować o poziomie zdolności zaostrzając lub łagodząc politykę udzielanie kredytów.

Poziom zdolności kredytowej modelowej rodziny oraz singla śledzimy już od 30 miesięcy. Od lutego bieżącego roku pozostaje ona na podobnym poziomie. W sierpniu trzyosobowa rodzina, której łączny dochód, to dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, mogła dostać kredyt w kwocie 270 217 złotych. Oznacza to, że dostępna kwota była zaledwie o 1,5 tys. złotych niższa niż miesiąc wcześniej.

W porównaniu do lipca, dochód brany pod uwagę przy liczeniu zdolności kredytowej wzrósł, a marża banku spadała o 0,02 punktu procentowego. WIBOR 3M będący podstawą oprocentowania pozostał na takim samym poziomie. Biorąc pod uwagę, że czynniki te powinny wpłynąć na poprawę zdolności kredytowej, to jej spadek w analizowanym okresie musi być spowodowany wewnętrznymi decyzjami niektórych banków.

Maksymalna kwota kredytu, jaką mogli otrzymać wnioskodawcy, wyniosła 286 tys. złotych. Kredyt taki w swojej ofercie miał Bank Pekao S.A. Na drugim miejscu znalazła się oferta BGŻ BNP Paribas z kwotą 479 tys., złotych, a na trzecim Bank Millennium z kredytem w wysokości 475 tys. złotych.

Również singiel w sierpniu dostałby niższą kwotę niż miesiąc wcześniej. W jego przypadku spadek wyniósł 1 755 zł. Średnia kwota, jaką mógł otrzymać, to 260 188 złotych. Najwyższą kwotę singiel mógł dostać w mBanku - 279 tys. złotych. BGŻ BNP Paribas był skłonny przyznać 268 tys. złotych, a Bank Pekao S.A. 263 tys. złotych. Marża spadła o 0,01 punktu procentowego i wyniosła 1,84%.

Zdolność kredytowa

Opracowanie: Notus Doradcy Finansowi i Direct.Money.pl

 

Michał Krajkowski – główny analityk, Notus Doradcy Finansowi

Utrzymujące się od wielu miesięcy na historycznie niskim poziomie stopy procentowe powodują, że zdolność kredytowa również od wielu miesięcy się nie zmienia. Obserwowane niewielkie zmiany wynikają tylko ze wzrostu przyjmowanego w analizie poziomu przeciętnego wynagrodzenia oraz z niewielkich zmian marż kredytowych. Co prawda część banków nieco zaostrzyła swoje wyliczenia z uwagi na zwiększenie przyjmowanych kosztów utrzymania, jednak nie wpłynęło to radykalnie na zmianę średniej zdolności kredytowej.


W najbliższych miesiącach nie należy także spodziewać się radykalnych zmian w dostępności kwot kredytu. Warto jednak pamiętać o zbliżającym się roku 2016 kiedy to banki będą wymagać 15 procent wkładu własnego.

 

Metodologia badania
Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z 16 banków (Alior Bank, BGŻ BNP Paribas, BOŚ Bank, Bank BPH, Bank Zachodni WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Noble Bank, Bank ING, Bank Millennium, mBank, Pekao SA, PKO Bank Polski, Pocztowy, Raiffeisen Polbank).

Wyliczenia dotyczą dwóch różnych kredytobiorców: rodziny i singla. W pierwszym przypadku do kredytu przystępuje małżeństwo mające dziecko na utrzymaniu. Kredytobiorcy mają po 35 lat; ich łączne dochody, to dwukrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (8 190,52 zł brutto wg danych za lipiec 2015); spłacają ratę kredytu w wysokości 300 zł miesięcznie (kredyt gotówkowy w wysokości 5 tys. zł z oprocentowaniem 9,9 procent zaciągnięty na okres 18 miesięcy); posiadają również kartę kredytową z limitem 5 tys. zł i średnim miesięcznym wykorzystaniem limitu 1 tys. zł.

Drugi kredytobiorca, to singiel w wieku 30 lat osiągający dochody w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (4 095,26 zł brutto miesięcznie wg. danych za lipiec 2015). Posiada limit na karcie kredytowej w wysokości 2 tys. zł ze średnim wykorzystaniem 500 zł miesięcznie.

Zdolność kredytowa została wyliczona na podstawie kalkulatorów bankowych obowiązujących w sierpniu 2015 roku, przy założeniu, że:
- kredytobiorcy nie są klientami banku (oferta dla nowych klientów),
- klienci skorzystają z niskokosztowych produktów banku, takich jak konto wraz z zagwarantowaniem wpływów wynagrodzenia lub karta kredytowa,
- opłaty okołokredytowe nie są kredytowane,
- klienci posiadają 20 procent wkładu własnego i wnioskują o kredyt na 30 lat.

Podobne artykuły