Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Kredyt pod zastaw samochodu. Przeczytaj, zanim weźmiesz

Fot. Jaguar Land Rover Polska, mat. prasowe

Udzielenie klientowi kredytu, np. na zakup samochodu, wiąże się dla banku z ryzykiem. Dlatego by je zminimalizować, bank często wymaga zabezpieczenia. Co warto wiedzieć o kredytach pod zastaw samochodu?

Nie zawsze bank wymaga zabezpieczenia kredytu. Gdy jednak w grę wchodzi większa suma pieniędzy, a zdolność kredytowa wnioskodawcy jest niewystarczająca, część banków podejmuje kroki, by zabezpieczyć swoje interesy. Takim zabezpieczeniem może być np. wartościowa ruchomość lub nieruchomość. Posiadacze samochodu mają możliwość zastawienia go i tym samym sfinalizowania umowy kredytowej.

Oczywiste jest, że banki proponują korzystniejsze warunki tym kredytobiorcom, którzy są w stanie przedstawić zabezpieczenie. Niższe oprocentowanie przekłada się więc na tańszy kredyt.

Czym jest zastaw rejestrowy?

Zastaw rejestrowy polega na tym, że wierzyciel (czyli zastawnik) zabezpieczając kredyt za jego pomocą będzie mógł dochodzić roszczeń z zastawionego przedmiotu. Co ważne, nie będzie miało znaczenia, kto jest aktualnym właścicielem ruchomości, na której ustanowiono zastaw. Dodatkowo bank ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami, jeżeli tacy chcą przeprowadzić egzekucję z tej samej ruchomości.

R E K L A M A

By możliwe było zabezpieczenie kredytu zastawem, zastawca (czyli kredytobiorca) musi posiadać rzecz, na której ma on zostać ustanowiony. Umowa między stronami powinna zostać zawarta na piśmie. Konieczne jest również dokonanie stosownego wpisu w Sądzie Rejestrowym.

Zastaw rejestrowy – prawa i obowiązki stron

Jeżeli strony nie umówią się inaczej, to kredytobiorca:

  • ma prawo korzystać zastawionego przedmiotu legalnie
  • musi zadbać o przedmiot zastawu rejestrowego,
  • powinien umożliwić zbadanie bankowi stanu samochodu, z którego korzysta.

Prawa banku sprowadzają się do możliwości przeprowadzenia oględzin samochodu i zastrzeżenia w umowie, że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego kredytobiorca nie dokona sprzedaży zastawionej rzeczy czy kolejnego jej obciążenia.

W sytuacji, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania, czyli nie reguluje w terminie kolejnych rat, bank może skorzystać z postępowania egzekucyjnego.

Na czym polega przewłaszczenie?

Poza zastawem, do zabezpieczenia kredytu wykorzystać można przewłaszczenie. Możliwość wykorzystania przewłaszczenia w celu zabezpieczenia kredytu przewiduje Prawo Bankowe.

Dłużnik (czyli kredytobiorca) warunkowo przenosi własność ruchomości na wierzyciela. Jednocześnie wierzyciel zobowiązuje się do przeniesienia własności z powrotem na dłużnika w chwili, gdy ten spłaci wszystkie raty kredytu.

W sytuacji, gdy kredytobiorca jest zainteresowany kredytem przeznaczonym na zakup samochodu, banki dokonują przewłaszczenia częściowego. Przykładem jest mBank. Osoby, które skorzystają z jego oferty, przez cały okres kredytowania będą właścicielem 51% pojazdu. Dopiero po spłacie kredytu klient stanie się pełnoprawnym i wyłącznym właścicielem ruchomości. Do tego czasu jednak w dowodzie rejestracyjnym – obok jego nazwiska – będzie widniał również bank.

Przewłaszczenie a korzystanie z pojazdu

Osoby zainteresowane takim zabezpieczeniem kredytu mogą zastanawiać się, czy i jak będą mogły korzystać z pojazdu, którego faktycznie będą tylko współwłaścicielami. Strony mają duże pole manewru w ustalaniu, jak z samochodu może korzystać kredytobiorca. Zdecydowana większość banków decyduje się na uregulowanie tej kwestii w umowie, dzięki czemu każda ze stron ma świadomość zarówno swoich praw, jak i zobowiązań.

Podobne artykuły