Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Wniosek kredytowy - jak go wypełnić?

Fot. Palko72/Dreamstime.com

Wniosek o kredyt jest rozbudowanym dokumentem. Ma dostarczyć bankowi jak najwięcej informacji, na podstawie których bank oceni, czy jesteśmy kredytobiorcą, któremu można pożyczyć bezpiecznie. Im bardziej pasujemy do bankowego profilu rzetelnego kredytobiorcy, na tym wyższą i tańszą pożyczkę możemy liczyć. Nie powinniśmy jednak próbować naginania faktów do oczekiwań banku, nie tylko z uwagi na grożącą z tego tytułu odpowiedzialność karną. Ocena ryzyka kredytowego przez bank chroni także kredytobiorcę - uniemożliwiając mu wzięcie na siebie zobowiązania, którego z dużym prawdopodobieństwem mógłby nie być w stanie udźwignąć.

Wnioski kredytowe różnią się formą i zawartością w zależności od rodzaju kredytu. O niektóre kredyty możemy wnioskować internetowo, inne będą wymagały naszej wizyty w oddziale banku. W skład wniosku kredytowego będzie wchodził zwykle podstawowy formularz, zawierający bazowe informacje o wnioskodawcy lub wnioskodawcach, warunkach kredytu i jego zabezpieczeń oraz listę oświadczeń. Uzupełnieniem formularza jest zestaw załączników, uzależnionych od rodzaju kredytu. To one powiedzą o nas bankowi najwięcej.

Rzetelnie i dokładnie

Wniosku kredytowego nie powinniśmy wypełniać w pośpiechu. Zwłaszcza, jeżeli staramy się o kredyt na dużą sumę, na przykład o kredyt hipoteczny, powinniśmy być przygotowani na to, że liczba oświadczeń, zaświadczeń, odpisów i zezwoleń, które należy dostarczyć wraz z wnioskiem, będzie obszerna. Ponadto, bank może wymagać od nas różnego rodzaju zabezpieczeń, na przykład w formie umowy ubezpieczenia, którą będziemy mieli obowiązek podpisać. Starannie przestudiujmy więc zarówno regulamin oferty kredytowej, jak wszystkie formularze wniosku. Jeżeli coś jest dla nas niejasne, zadawajmy pytania doradcy kredytowemu, a w razie poważniejszych wątpliwości także prawnikowi. Po takich przygotowaniach możemy zabrać się za wypełnianie formularzy i kompletowanie niezbędnych załączników.

Stan cywilny i sytuacja rodzinna

W formularzach wniosku bank zapyta nas bardzo szczegółowo o stan cywilny i sytuację rodzinną, dochody, warunki zatrudnienia, majątek oraz wszelkie posiadane zobowiązania. W naszym interesie jest wypełnienie dokumentów rzetelnie i zgodnie z prawdę. W myśl artykułu 297. § 1 Kodeksu Karnego, przedłożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu lub oświadczenia w celu uzyskania kredytu może skutkować karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Nawet bez zgłębiania się w prawne konsekwencje zamieszczania kłamstw we wnioskach powinniśmy zdawać sobie jednak sprawę z tego, że jest to działanie krótkowzroczne i bezcelowe.

Zaświadczenie o dochodach

Podstawą do weryfikacji naszej zdolności kredytowej będą przekazane do banku zaświadczenie o dochodach, wraz z załącznikami, których rodzaj zależy od formy uzyskiwania przychodu. Inny zestaw dokumentów będziemy musieli dostarczyć w przypadku, gdy naszym źródłem dochodów jest umowa o pracę, inny w przypadku własnej działalności gospodarczej, umowy zlecenie lub o dzieło czy emerytury. Każdy bank określa własne kryteria oceny ryzyka kredytowego. W trakcie jej przeprowadzania może wykorzystać wszelkie podane przez nas informacje oraz szereg dostępnych narzędzi. Bez wątpienia sprawdzi naszą historię w Biurze Informacji Kredytowej. Jeżeli zatailiśmy we wniosku niespłacony jeszcze kredyt czy raty, oszustwo szybko wyjdzie na jaw.

Bank z łatwością sprawdzi też prawidłowość innych zamieszczonych we wniosku informacji. W przypadku wątpliwości dotyczących wysokości naszych zarobków, bank może poprosić nas o zaświadczenie o podstawie naliczania składek z ZUS lub dokument ZUS RMUA (Imienny Raport Miesięczny dla Osoby Ubezpieczonej), wydawany pracownikowi przez pracodawcę. Przy ocenie zdolności kredytowej, analizie podlegają często wyciągi z kont bankowych. Analiza naszych wydatków pozwala szybko wychwycić na przykład zatajenie faktu posiadania dziecka czy zobowiązania wynikającego z obowiązku alimentacyjnego. Łatwo rzucają się w oczy także na przykład wydatki na paliwo przemilczanego w oświadczeniu majątkowym samochodu.

Oferta dostępnych na rynku produktów kredytowych jest bogata nie bez przyczyny. Podczas starania się o kredyt najlepszą strategią jest uczciwość. Jeżeli faktycznie stać nas na kredyt na określonych warunkach, najpewniej go otrzymamy - banki zarabiają na kredytach i chcą ich udzielać. Jeżeli nasza zdolność kredytowa jest niewystarczająca, oszustwo niczego nie zmieni. Nawet jeżeli, to nie na naszą korzyść.