Poradnik finansowy

Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Na czym polega wsparcie dla osób budujących dom systemem gospodarczym?

Czy bank określa odgórnie maksymalną kwotę kredytu jaka może udzielić? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czy bank określa odgórnie maksymalną kwotę kredytu jaka może udzielić?

Część banków określa odgórnie maksymalną kwotę kredytu jaka może być udzielona. Ponadto maksymalna kwota kredytu uzależniona...

Ile zwrotu podatku VAT mogę otrzymać w ramach programu MDM? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Ile zwrotu podatku VAT mogę otrzymać w ramach programu MDM?

Zwrot podatku VAT otrzymamy dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku do Urzędu Skarbowego.

Czy ubiegając się o kredyt mogę połaczyć dochody moje i małżonka? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czy ubiegając się o kredyt mogę połaczyć dochody moje i małżonka?

Jeśli ubiegamy się o kredyt indywidualny nie każdy bank da nam możliwość łączenia dochodów z małżonkiem, jest to uzależnione...

Kiedy można się ubiegać o zwrot wydatków? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Kiedy można się ubiegać o zwrot wydatków?

zwrot wydatków poniesionych na budowę domu jednorodzinnego lub nadbudowę lub rozbudowę lub przebudowę lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne można się ubiegać do dnia 31 grudnia roku.

W jaki sposób mogę spłacać raty kredytu? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

W jaki sposób mogę spłacać raty kredytu?

W jaki sposób mogę spłacać raty kredytu?

W jakim przypadku można otrzymać zwrot wydatków? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

W jakim przypadku można otrzymać zwrot wydatków?

Zwrot wydatków otrzymamy jeśli spełnimy wszystkie kryteria, wymagane w programie MdM dotyczące nieruchomości i kupującego oraz gdy budowa została wykonana na podstawie pozwolenia wydanego po 1 stycznia...

Jakich minimalnych dochodów wymaga bank? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Jakich minimalnych dochodów wymaga bank?

Minimalne dochody, które zazwyczaj określają banki to 500-800 zł. Bank zawsze odliczy od dochodu koszty utrzymania, inne zobowiązania wobec banków, alimenty itp. Każdy bank kieruje się swoimi wytycznymi...

Czy wniosek o kredyt mogę złożyć przez internet? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czy wniosek o kredyt mogę złożyć przez internet?

Większość banków daje możliwość złożenia wniosku kredytowego przez internet. Jeśli jesteśmy klientem banku, w którym wnioskujemy o kredyt on-line cały proces wraz z uruchomieniem może nastąpić przez internetowy...

Czy kredyt gotówkowy mogę przeznaczyć na spłatę innego kredytu? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czy kredyt gotówkowy mogę przeznaczyć na spłatę innego kredytu?

Czy kredyt gotówkowy mogę przeznaczyć na spłatę innego kredytu?

Czy muszę określać cel kredytu? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czy muszę określać cel kredytu?

Czy muszę określać cel kredytu?

Czy jeśli jestem emerytem/rencistą to mogę starać się o kredyt gotówkowy? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czy jeśli jestem emerytem/rencistą to mogę starać się o kredyt gotówkowy?

Czy jeśli jestem emerytem/rencistą to mogę starać się o kredyt gotówkowy?

Czy aby otrzymać kredyt wymagana jest zgoda współmałżonka? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czy aby otrzymać kredyt wymagana jest zgoda współmałżonka?

Banki wymagają zgody współmałżonka tylko w określonych przypadkach. Zazwyczaj zgoda jest potrzebna kiedy staramy się o wysoką kwotę kredytu. Możemy uniknąć konieczności podpisywania dokumentów przez małżonka...

Niezależne rankingi produktów

Czy banki określają maksymalny wiek kredytobiorcy? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czy banki określają maksymalny wiek kredytobiorcy?

Czy banki określają maksymalny wiek kredytobiorcy?

Dla kogo przeznaczony jest kredyt gotówkowy? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Dla kogo przeznaczony jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy jest przeznaczony dla osób fizycznych, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz są zatrudnione w formie, akceptowalnej przez bank, w którym wnioskujemy o kredyt.

Co należy zrobić, aby otrzymać kredyt? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co należy zrobić, aby otrzymać kredyt?

Banki coraz częściej starają się ograniczyć procedury związane z przyznawaniem kredytu. Każdy kto stara się o przyznanie kredytu gotówkowego powinien złożyć wniosek o kredyt przez internet lub w placówce...

Czym jest credit scoring? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czym jest credit scoring?

Za pomocą credit scoring banki oceniają kredytobiorców. Jest to system punktowy, który po zliczeniu wszystkich punktów z określonych kategorii określa kredytobiorcę oraz jego sytuację finansową. Dobra...

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Inwestowanie w fundusze daje nam możliwość zarobienia pieniędzy przy ograniczeniu ryzyka do poziomu jaki jesteśmy w stanie zaakceptować.

Kto zarządza pieniędzmi powierzonymi funduszowi? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Kto zarządza pieniędzmi powierzonymi funduszowi?

Istotą inwestowania w fundusze jest przekazanie zarządzania pieniędzmi specjalistom. Są to wysokiej klasy specjaliści od rynków kapitałowych, którzy posiadają doświadczenie w swojej pracy. Gwarantem, że...

Jak szybko mogę zrezygnować z mojej inwestycji? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Jak szybko mogę zrezygnować z mojej inwestycji?

W każdej chwili możesz wycofać środki, które zgromadziłeś w funduszu. Możesz to zrobić poprzez złożenie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa. Fundusz ma obowiązek je odkupić. Ty musisz udać się do...

Czy w trakcie inwestowania mogę zmienić fundusz? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czy w trakcie inwestowania mogę zmienić fundusz?

Możesz także ulokować środki w funduszu elastycznego inwestowania, który umożliwia dostosowanie swojej strategii inwestycyjnej do warunków rynkowych.

Co to jest fundusz parasolowy? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest fundusz parasolowy?

Fundusz parasolowy jest to odmiana funduszu inwestycyjnego. Polega na tym, że w jego ramach można inwestować w różne subfundusze (akcji, obligacji, zrównoważone). Zdecydowaną zaletą funduszu parasolowego...

Co to jest benchmark? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest benchmark?

Benchmark jest to instrument finansowy, który stosuje się do porównywania wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym. Benchmarkiem może być na przykład indeks giełdowy. Jeżeli wynik instrumentów funduszu...

Co to jest jednostka uczestnictwa? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest jednostka uczestnictwa?

Jednostka uczestnictwa jest to część majątku otwartego funduszu inwestycyjnego, którą możesz nabyć w ramach inwestycji. Jednostki te są wyceniane minimalnie raz na tydzień i dzięki temu możesz mieć świadomość,...