Poradnik finansowy

Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest konwersja jednostek?

Co to jest reinwestycja? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest reinwestycja?

Reinwestycja to możliwość powtórnego nabycia jednostek uczestnictwa w tym samym funduszu w którym je odkupiono, bez konieczności ponoszenia opłaty manipulacyjnej. Fundusz określa maksymalny czas pomiędzy...

Jakie są rodzaje obligacji? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Jakie są rodzaje obligacji?

Obligacje możemy podzielić na kategorie.

Jakie obligacje wybrać? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Jakie obligacje wybrać?

Skarb Państwa oferuje różne rodzaje obligacji, więc możesz dostosować je do swoich potrzeb.

Najważniejsze cechy obligacji Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Najważniejsze cechy obligacji

Każda obligacja charakteryzuje się cechami.

Co to są obligacje o stałym oprocentowaniu? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to są obligacje o stałym oprocentowaniu?

Obligacje o stałym oprocentowaniu (obligacje stałokuponowe) - to takie, gdzie oprocentowanie jest z góry ustalone i kupujący wie, ile wyniesie jego zysk z obligacji. Jednak warto wiedzieć, że w przypadku...

Co to są obligacje o zmiennym oprocentowaniu? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to są obligacje o zmiennym oprocentowaniu?

Obligacje o zmiennym oprocentowaniu (obligacje zmiennokuponowe) - to takie, gdzie ustalona zmienność oprocentowania może być uzależniona np. od stopy inflacji lub od poziomu wskazanej rynkowej stopy procentowej....

Co to są obligacje zerokuponowe? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to są obligacje zerokuponowe?

Co to są obligacje zerokuponowe?

Jakie jest ryzyko inwestycji w obligacje? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Jakie jest ryzyko inwestycji w obligacje?

Jakie jest ryzyko inwestycji w obligacje?

Co to jest wartość nominalna obligacji? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest wartość nominalna obligacji?

Wartość nominalna obligacji to wartość obligacji, od której naliczane są odsetki; dla obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej wartość nominalna może wynosić 100 zł lub wielokrotność...

Co to jest termin wykupu obligacji? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest termin wykupu obligacji?

Termin wykupu obligacji jest to dzień, w którym obligacja się kończy i emitent (w przypadku obligacji skarbowych jest to Skarb Państwa) daje prawo do wypłaty wpłaconych środków finansowych wraz z należnymi...

Co to jest cena emisyjna obligacji? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest cena emisyjna obligacji?

Cena emisyjna obligacji jest to cena, którą ustala emitent (w przypadku obligacji skarbowych jest to Skarb Państwa) i za którą można nabyć obligację. Cena może być niższa, wyższa lub równa wartości nominalnej...

Czy można kupić obligacje z dyskontem? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czy można kupić obligacje z dyskontem?

Tak, można kupić obligacje z dyskontem. Dyskonto oznacza, że obligacja jest oferowana z ceną niższą niż jej wartość nominalna. Przykładowo:

Niezależne rankingi produktów

Gdzie i w jakim terminie mogę odebrać środki pieniężne uzyskane z wykupu obligacji i należnych odsetek? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Gdzie i w jakim terminie mogę odebrać środki pieniężne uzyskane z wykupu obligacji i należnych odsetek?

Gotówkę możesz odebrać w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji (placówce PKO, prowadzącej obsługę obligacji).  Środki pieniężne...

Czy inwestycja w obligacje jest opłacalna? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czy inwestycja w obligacje jest opłacalna?

Inwestycja w obligacje jest opłacalna. Aktualnie oprocentowanie obligacji w zależności od okresu do wykupu waha się od 2% do 2,5%. Jednak w przypadku obligacji najważniejszym aspektem jest bezpieczeństwo...

Co oznacza zamiana obligacji? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co oznacza zamiana obligacji?

Zamiana obligacji jest to proces który polega na przedłużeniu procesu inwestowania w obligacje. Po wygaśnięciu jednego instrumentu przeznaczenie środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na kolejną...

Skąd się bierze cena/kurs akcji? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Skąd się bierze cena/kurs akcji?

Kurs, czyli cena akcji jest ustalany w oparciu o zlecenia jej kupna i sprzedaży, które są składane przez inwestorów. Kiedy ktoś chce handlować instrumentem finansowym, musi złożyć zlecenie w swoim domu...

Co to jest Giełda Papierów Wartościowych? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest Giełda Papierów Wartościowych?

Giełda Papierów Wartościowych jest to instytucja publiczna, na której odbywa się obrót instrumentami finansowymi (akcjami, obligacjami, prawami poboru, kontraktami terminowymi, opcjami). “Wirtualnie” mogą...

Jakie są rodzaje akcji? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Jakie są rodzaje akcji?

Jakie są rodzaje akcji?

Kto dokonuje wyceny nieruchomości? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Kto dokonuje wyceny nieruchomości?

Analityk kredytowy może zrobić to samodzielnie, na podstawie wykonanych zdjęć lub oględzin nieruchomości, a następnie porównać dany obiekt do podobnych, występujących na rynku. Pod uwagę bierze: lokalizację,...

Jakie jest ryzyko posiadania nowych akcji? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Jakie jest ryzyko posiadania nowych akcji?

Kupując akcje, musisz być świadomy, że są to ryzykowne instrumenty finansowe.

Jaka jest różnica między transakcją na rynku pierwotnym i rynku wtórnym? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Jaka jest różnica między transakcją na rynku pierwotnym i rynku wtórnym?

Transakcja na rynku pierwotnym oznacza kupno nieruchomości bezpośrednio od podmiotu, zajmującego się jej budową (deweloper...

Co to jest prawo poboru? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest prawo poboru?

Prawo poboru jest to pierwszeństwo nabycia akcji nowej emisji danej spółki. Przysługuje ono dotychczasowym właścicielom akcji, jeśli chcą nabyć nowe papiery wartościowe. Istnieje możliwość rezygnacji z...

Jaka jest róznica między kredytem hipotecznym a pożyczką hipoteczną? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Jaka jest róznica między kredytem hipotecznym a pożyczką hipoteczną?

Kredyt hipoteczny różni się od pożyczki hipotecznej celem kredytowania. Kredyt jest udzielany na określony cel mieszkaniowy...

Co to jest PDA? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest PDA?

Co to jest PDA?