Poradnik finansowy

Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest promesa kredytowa?

Co to są certyfikaty inwestycyjne? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to są certyfikaty inwestycyjne?

Co to są certyfikaty inwestycyjne?

Jaki może być cel kredytu mieszkaniowego? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Jaki może być cel kredytu mieszkaniowego?

Jaki może być cel kredytu mieszkaniowego?

Co to są instrumenty pochodne? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to są instrumenty pochodne?

Co to są instrumenty pochodne?

Czym jest kontrakt terminowy? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy?

Wydzielenie części nieruchomości spod hipoteki bankowej ? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Wydzielenie części nieruchomości spod hipoteki bankowej ?

Można wydzielić część nieruchomości spod hipoteki bankowej, jeśli wartość nieruchomości w znacznym stopniu przewyższa kwotę zaciągniętego kredytu. Bank udzieli zgody na zwolnienie hipoteki, jeżeli pozostała...

Czym są opcje? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czym są opcje?

Opcje są to pochodne instrumenty finansowe, które dają prawo zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po cenie ustalonej z góry w określonym terminie.

Co to jest wkład własny? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest wkład własny?

Wkład własny jest to kapitał, który musisz posiadać, aby wnioskować o kredyt mieszkaniowy. Bank określa procentowo w odniesieniu do wartości nieruchomości, ile środków pieniężnych musisz wnieść. Aktualnie,...

Jakie indeksy wylicza GPW? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Jakie indeksy wylicza GPW?

Jakie indeksy wylicza GPW?

Od czego zależy minimalna i maksymalna kwota kredytu? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Od czego zależy minimalna i maksymalna kwota kredytu?

Minimalna kwota kredytu zależy od wybranej oferty, natomiast maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej przyszłego kredytobiorcy, wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie oraz potrzeb...

Na jaki okres udzielane są kredyty hipoteczne? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Na jaki okres udzielane są kredyty hipoteczne?

Kredyty hipoteczne są zazwyczaj udzielane na kilkadziesiąt lat. Maksymalny okres kredytowania zależy od wieku kredytobiorcy, który każdy bank ustala indywidualnie.

Czy każdy ma prawo do dywidendy? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czy każdy ma prawo do dywidendy?

Każdy posiadacz akcji ma prawo do dywidendy, niezależnie od tego jaką liczbę walorów posiada. Może jednak zdarzyć się tak, że w danym roku spółka nie wypłaci dywidendy, ponieważ nie osiągnęła zysku.

Co to jest dywidenda? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest dywidenda?

Dywidenda jest to część zysku spółki (po opodatkowaniu), którą wypłaca się posiadaczom akcji.

Niezależne rankingi produktów

Kiedy zaczyna się spłata rat kredytu? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Kiedy zaczyna się spłata rat kredytu?

Spłata rat kredytu zaczyna się zazwyczaj miesiąc po jego uruchomieniu zgodnie z harmonogramem spłat. Warto wiedzieć, że jeżeli kredyt jest wypłacany w transzach, to do momentu wypłaty ostatniej części,...

Jakie notowania są na naszej giełdzie? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Jakie notowania są na naszej giełdzie?

Można wyróżnić dwa typy notowań, które są prowadzone na Giełdzie Papierów Wartościowych. Są to notowania ciągłe oraz podwójnego fixingu. Prowadzenie notowań umożliwia system WARSET. Warto wiedzieć, że...

Raty stałe czy malejące - zmiana sposobu spłaty? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Raty stałe czy malejące - zmiana sposobu spłaty?

Zaciągając kredyt hipoteczny możesz wybrać sposób jego spłaty - w ratach równych lub malejących. Każda rata składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Raty równe w każdym miesiącu mają taką samą wysokość,...

Co to jest prospekt emisyjny? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest prospekt emisyjny?

Prospekt emisyjny jest to dokument, przygotowywany przez emitenta papierów wartościowych. Sporządzenie prospektu ma miejsce, kiedy instrumenty finansowe wchodzą do obrotu na giełdzie.

Wakacje kredytowe a karencja w spłatach? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Wakacje kredytowe a karencja w spłatach?

Wakacje kredytowe jest to odroczenie spłat raty kredytu na dany okres. Jest to przydatne gdy wiesz, że w określonych miesiącach będziesz musiał ponieść większe wydatki i może nie starczyć Ci środków na...

Kiedy następuje wypłata kredytu? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Kiedy następuje wypłata kredytu?

Bank wypłaci Ci kredyt, kiedy podpiszesz umowę oraz dopełnisz wszystkich wymaganych warunków w niej zawartych. W przypadku kredytu hipotecznego, może być to akt notarialny i dowód wpłaty wkładu własne...

Jak bank wypłaca kwotę udzielonego kredytu? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Jak bank wypłaca kwotę udzielonego kredytu?

To, jak bank wypłaca kredyt jest uzależnione od jego decyzji. Najpopularniejszą formą jest przelew środków pieniężnych na rachunek kredytobiorcy w całości lub w transzach. Wypłata w transzach (częściach)...

Co to jest LTV? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest LTV?

LTV jest to wskaźnik, który określa relację wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia (nieruchomości). Jeżeli Twoja nieruchomość jest warta 100 tys. złotych, a bank udziela Ci kredytu na 80 tys. złotych,...

Co to jest dom maklerski? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Co to jest dom maklerski?

Dom maklerski jest to przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność maklerską.

Kto to jest deweloper? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Kto to jest deweloper?

Deweloper jest to przedsiębiorca, który zajmuje się realizacją inwestycji budowlanych.

Czym się różni makler od brokera? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Czym się różni makler od brokera?

Praktycznie makler nie różni się niczym od brokera i te pojęcia są stosowane zamiennie. Jednak teoretycznie, makler jest pojęciem szerszym, ponieważ może on prowadzić zarówno działalność brokerską jak...

Kto to jest emitent? Poradnik finansowy
17 Gru 2019Eksperci direct.money.pl

Kto to jest emitent?

Emitent jest to podmiot, który wystawia (emituje) papiery wartościowe i ogłasza, że jest sprzedaje. Emitentami papierów wartościowych mogą być: skarb państwa, instytucje finansowe, inne przedsiębiorstwa,...