7 najważniejszych faktów o szkolnych ubezpieczeniach NNW

  • 31 Sie 2015
  • 4 min. czytania
  • Komentarze(0)
Nie znając warunków polisy działasz na szkodę własnego dziecka.
7 najważniejszych faktów o szkolnych ubezpieczeniach NNW

Skoro to rodzic ponosi opłatę za ubezpieczenie swojego dziecka, to powinien wiedzieć z czego korzysta. Zazwyczaj jednak nie wybiera sam najlepszej polisy, tylko kupuje to, co zaoferuje mu szkoła. Niestety, opłacając składkę często nie wie co kupił i jaki ma zakres ubezpieczenia. Warto więc zwrócić uwagę na parametry polisy i samemu zdecydować o zakupie najkorzystniejszego wariantu.

Zaraz na początku roku szkolnego nauczyciele zwykle poproszą o opłacenie składki na ubezpieczenie NNW. Niestety rodzice najczęściej nie wiedzą o tym, że ubezpieczenie takie jest dobrowolne. Rzadko też się zdarza, żeby w rzetelny sposób zostali poinformowani o ofercie wybranej przez szkołę i jakie kryteria były brane pod uwagę przy jej wyborze.

Rodzice powinni znać swoje prawa i pamiętać, że decyzja o zakupie polisy NNW zależy wyłącznie od nich i nic nie może zostać im narzucone. To oni wybierają ubezpieczyciela i oferowany przez niego pakiet spełniającego potrzeby ich dziecka. W końcu to oni finansują składkę, więc powinni wiedzieć, za co płacą.

R E K L A M A
nnw

Aby im pomóc w dokonaniu właściwego wyboru przedstawiamy siedem najważniejszych faktów o szkolnych ubezpieczeniach NNW.

1. Szkolne ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolna. Oznacza to, że może być zawierana wyłącznie z woli rodziców. Tylko zawarte w przemyślany sposób ubezpieczenie może skutecznie zabezpieczyć przed finansowymi skutkami wypadku, któremu ulec może dziecko. Środki pochodzące z polisy złagodzą straty powstałe w kosztach leczenia, czy pobytu w szpitalu i rehabilitacji.

2. Grupowe ubezpieczenie NNW nie zawsze jest tańsze

Większość społeczeństwa jest przekona, że grupowe ubezpieczenia są tańsze. Teza ta potwierdza się zwłaszcza w pracowniczych ubezpieczeniach grupowych. W przypadku ubezpieczeń NNW szkolnych coraz więcej pojawia się indywidualnych ofert w tej samej cenie, co grupowe. Spowodowane jest to w dużej mierze zmianą prawa, które coraz bardziej chroni konsumentów. Kwestię polis grupowych reguluje rekomendacja KNF i dodatkowo są prowadzone prace nad zmianą ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

3. Ubezpieczenie NNW można kupić nie tylko w szkole

Rodzice są przyzwyczajeni, ze składkę na ubezpieczenie NNW zbierają nauczyciele na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Realizując odgórne zalecenia często nie przekazują informacji o sumie i zakresie ubezpieczenia, czy towarzystwie ubezpieczeniowym. Nie wynika to z ich złej woli, ale z tego, że sami takich informacji mogą nie posiadać. Taki zakup, to działanie na szkodę dziecka. Lepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie tego, co oferują ubezpieczyciele i dokonanie samodzielnej decyzji o zakupie. Obecnie można to zrobić nawet przez internet - nie tracąc czasu, a przede wszystkim pieniędzy.

4. Szkolne ubezpieczenie NNW można kupić nie tylko na początku roku szkolnego

Szkolne ubezpieczenie można kupić w dowolnym czasie. Nawet, jeśli przystąpimy do ubezpieczenia grupowego sprzedawanego przez szkołę, to warto doubezpieczyć dziecko. Polisa NNW jest ubezpieczeniem osobowym, więc odszkodowanie za to samo zdarzenie możemy dostać z różnych polis. Wybrane samodzielnie najprawdopodobniej lepiej zabezpieczy dziecko niż umowa grupowa.

5. Należy sprawdzić warunki ubezpieczenia

Polisa NNW, tak samo jak w przypadku innych ubezpieczeń, musi być dobrana do potrzeb ubezpieczonego – w tym przypadku dziecka. Zawierając umowę, rodzice powinni sprawdzić przede wszystkim sumę ubezpieczenia, bo to od niej zależy wysokość odszkodowania oraz jego zakres. Suma ubezpieczenia wpływa bezpośrednio na wysokość odszkodowania, natomiast jego zakres mówi za jakie zdarzenia można je uzyskać. Nie powinni się zgadzać na zawarcie umowy, jeśli nie zostaną im przedstawione warunki ubezpieczenia.

Istotne jest, żeby wybierając ubezpieczenie NNW sprawdzić kilka ofert i wybrać tą, która pełni oczekiwania i jednocześnie będzie w zasięgu możliwości finansowych rodziców.

6. Szkolne ubezpieczenie działa nie tylko w szkole

Dziecko jest objęte ochroną w ramach polisy NNW przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Niezależnie od tego, czy przebywa ono w szkole, jest w drodze do niej lub wraca do domu, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, czy cieszy się z czasu wolnego. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeśli tylko dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Polisa taka zawierana jest zazwyczaj na rok, więc dziecko jest również chronione podczas wakacyjnych wyjazdów i szkolnych wycieczek.

7. Im wyższa suma ubezpieczenie, tym większe odszkodowanie za procent uszczerbku na zdrowiu

Na cenę polisy wpływa między innymi suma ubezpieczenia i jego zakres. Suma jest o tyle ważna, że to od niej w głównej mierze zależy wysokość odszkodowania. Jest ono wyrażone jako iloczyn sumy ubezpieczenia i procent uszczerbku na zdrowiu. Warto również zwrócić uwagę na zakres. Tańsze ubezpieczenia mogą np. wykluczać wypłacenie odszkodowania w przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi uprawiając wyczynowo sport. Takie polisy są całkowicie nieprzydatne w przypadku dzieci, które uczęszczają na dodatkowe zajęcia sportowe. Jednak kontuzje mogą się zdarzyć nawet na zajęciach z wychowania fizycznego, które odbywają się w ramach lekcji lub podczas zawodów sportowych.
 

Dodano:
31 Sie 2015

Zaktualizowano:
21 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły