Będzie pomoc rządowa dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

  • 11 Mar 2020
  • 3 min. czytania
  • Komentarze(0)
Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zapowiedziała projekt specustawy, której szczegóły będą znane na początku przyszłego tygodnia. Zyskać mają na niej szczególnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i transportowej.
Będzie pomoc rządowa dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Specustawa o pomocy dla przedsiębiorców

O projekcie specustawy mowa była na wtorkowej konferencji prasowej minister Emilewicz. Według niej: To, co dzisiaj jest najważniejsze na rynku, to dostarczenie płynności i skredytowanie pewnej formy należności, które poprawią możliwości przejścia przez ten trudny okres. Zapewniła, że jest w stałym kontakcie z różnymi branżami, które ucierpiały przez działanie koronawirusa. Projekt został przygotowany po konsultacjach z BGK, PFR, ARP i UOKiK.

W ramach projektu padła propozycja o zniesienie dodatkowej opłaty, którą musi ponieść przedsiębiorca z tytułu rozłożenia kredytu gotówkowego na raty. Jak mówi Emilewicz: Dzisiaj proponujemy mechanizm, że we wszelkiego rodzaju obciążeniach podatkowych typu VAT, CIT, PIT podatnicy będą mogli ubiegać się o odroczenie i rozłożenie na raty. Dodaje też: Będziemy też wprowadzać nowy sposób rozliczenia straty, aby stratę, jaką przedsiębiorcy poniosą w 2020 roku, można było odliczyć od podatku, jaki był należny od wyników za 2019 rok.

To nie wszystko. Rząd ma rozszerzyć zakres pomocy de minimis, a jej wartość zostanie podniesiona do 500 tys. euro. Gwarancja ma zostać zwiększona z 60 do 80 proc. Źródłem finansowania  tanich pożyczek pozabankowych i gwarancji będzie BGK. Pakiet osłonowy ma objąć propozycje zmian legislacyjnych, poprawiających sytuację przedsiębiorców m.in. poprzez ulgi w należnościach (w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS), poprawę płynności finansowej firm, a także ochronę i wsparcie rynku pracy. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca.

Tego samego dnia (zamiast 1 kwietnia) będzie termin wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Będą też wcześniejsze zwroty VAT, zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek, ułatwienie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, zniesienie opłaty prolongacyjnej czy zmiana schematu pomocy publicznej. Działania mają objąć odliczenie wsteczne wobec straty od dochodu.

Jak podaje komunikat: Chcemy ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie. Postulujemy skrócenie – z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15 proc.

Pomoc dla chorych

Przedsiębiorcy, którzy tracą na opóźnieniach lub braku realizacji dostaw, a także zatorów płatniczych, absencji pracowników, związanej z wirusem, mogą uzyskać odroczenie terminu płatności składek, układu ratalnego lub umorzenie należności.

Pomoc ma objąć także niedysponowanych. Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji - czytamy w oficjalnym komunikacie. Oprócz tego przedsiębiorca może otrzymać zasiłek opiekuńczy dla rodziców chorych dzieci (to dotyczy też innych członków bliskiej rodziny).

Ochrona miejsc pracy

Utraty pracy w związku ze skutkami koronawirusa boją się także pracownicy. W związku z tym rząd proponuje nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie ochrony miejsc pracy.

W przypadku przestoju pracownik miałby prawo do świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (obecnie 823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podobne artykuły