Bezpieczne chwilówki - co zmienią nowe regulacje?

  • 16 Mar 2016
  • 2 min. czytania
  • Komentarze(0)
Bezpieczeństwo i jasne zasady w instytucjach pozabankowych. Co się zmieni po wprowadzeniu ustawy antylichwiarskiej?
Bezpieczne chwilówki - co zmienią nowe regulacje?

W życie weszła nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ma ona zapewnić jak największą ochronę klientów instytucji pozabankowych. Zasady chwilówek mają być jasne dla konsumenta, a koszty nie przekraczać określonych limitów.

Zmiany dotyczą przede wszystkim ograniczenia wysokości wszystkich kosztów pożyczek. Mianowicie koszt pozaodsetkowy chwilówki nie będzie mógł przekroczyć 25 proc. pożyczonej kwoty i sumy 30 proc. w skali roku. Kontrowersyjne były zawsze wysokie odsetki, które bez ograniczeń mogły nałożyć na nas firmy pożyczkowe. W tej chwili nie mogą one przewyższyć sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Przed zmianami firmy pożyczkowe narzucały opłaty według własnego uznania. Teraz nie będą miały takiej możliwości. Dodatkowo, jeśli wystąpią zmiany dotyczące zobowiązania klienta, firma pożyczkowa musi w ciągu siedmiu dni poinformować o zaistniałym zdarzeniu Biuro Informacji Kredytowej. Jednak jest to możliwe tylko w przypadku kiedy konsument wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w ten sposób.

Firmy pożyczkowe pod specjalnym nadzorem

Zwiększone zostały uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego. Została ona zwolniona z dotrzymania tajemnicy bankowej, jeśli pojawi się podejrzenie popełnienia przestępstwa. Usprawni to współpracę KNF z prokuraturą i ograniczy liczbę placówek działających bez zezwoleń i odpowiednich uprawnień.

Kto może udzielać pożyczek?

Mogliśmy zaobserwować, co raz większą liczbę firm pożyczkowych pojawiających się na rynku. W tej chwili może się to zmienić, ponieważ ustawa określa, że działalność związaną z udzielaniem krótkoterminowych pożyczek gotówkowych, mogą prowadzić tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjne. Minimalny kapitał spółki nie może być niższy niż 200 tys. złotych, a środki nie mogą pochodzić ze źródeł nieudokumentowanych, kredytów czy emisji obligacji.

Nowelizacja wprowadza zaostrzenie sankcji karnych. Za prowadzenie działalności pożyczkowej nie spełniającej warunków ustawy właściciel podlega grzywnie do 500 tys. złotych lub karze pozbawienia wolności do dwóch lat.

Ustawa może pomóc w walce z wpadaniem w pętlę zadłużenia. Unormowanie zasad szybkich pożyczek z pewnością wyeliminuje bardzo wysokie koszty. Niestety nadal nie wprowadza wymogów, które zmusiłyby instytucje pozabankowe do ustanowienia restrykcyjnych warunków uzyskiwania dochodu. Najprawdopodobniej nowe zasady spowodują przetasowania na rynku chwilówek i będą miały duży wpływ na rynek finansowy.

Podobne artykuły