Co oznacza skrót OWU?

  • 17 Gru 2019
  • 1 min. czytania
  • Komentarze(0)
OWU są to Ogólne Warunki Ubezpieczeń, czyli dokładne warunki, dotyczące umowy ubezpieczeniowej zawartej między tobą a ubezpieczycielem.
Co oznacza skrót OWU?

OWU są to Ogólne Warunki Ubezpieczeń, czyli dokładne warunki, dotyczące umowy ubezpieczeniowej zawartej między tobą a ubezpieczycielem. W dokumencie, zawierającym OWU powinny się znajdować:

  • zasady zawarcia umowy ubezpieczenia - kto jest ubezpieczonym i na jaki okres.

  • zakres ubezpieczenia - co dokładnie obejmuje ubezpieczenie oraz na jakim obszarze może zajść zdarzenie ubezpieczeniowe (choroba, wypadek)

  • obowiązki twoje i ubezpieczyciela - co musisz zrobić, aby ubezpieczenie zostało ci wypłacone (np. płacić składkę) oraz co musi zrobić ubezpieczyciel (np. zwrócić koszty za leczenie)

  • definicje ważnych pojęć - szczególnie istotne są znaczenia pojęć ubezpieczeniowych, czyli np., co jest rozumiane jako choroba przewlekła albo jakie sporty są zaliczane do ekstremalnych. Dzięki temu ubezpieczony będzie wiedział, za co dokładnie zostanie wypłacone mu odszkodowanie.

  • zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania - mimo że dane zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową (np. wypadek przy pracy), to jeżeli pracownik będzie pod wpływem alkoholu, to ubezpieczyciel uchyla się od odpowiedzialności.Zobacz również inne poradniki

Podobne artykuły