Co stanie się z Twoimi pieniędzmi, gdy bank upadnie?

  • 25 Lut 2020
  • 2 min. czytania
  • Komentarze(0)
Za depozyty banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jednak nie wszystko można odzyskać. Na czym polega gwarancja Funduszu?
Co stanie się z Twoimi pieniędzmi, gdy bank upadnie?

Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która z jednej strony gwarantuje zwrot określonych środków poszkodowanym klientom, a z drugiej pomaga bankom, zagrożonym upadłością. Jest to możliwe dzięki stałym wpłatom od banków (jest to więc rodzaj ubezpieczenia), wpłatom z Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych, dochodom z pożyczek udzielonych przez Fundusz, środkom z pomocy zagranicznej, dotacjom z budżetu państwa oraz środkom z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny stale analizuje sytuację banków, objętych systemem gwarantowania i wpływa na łączenie się słabszych instytucji z silniejszymi, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko upadłości.

Sprawdź, czy Twoje oszczędności są bezpieczne! >>

Ile można odzyskać?

Zgodnie z ustawą Bankowy Fundusz Gwarancyjny może oddać poszkodowanemu 100 proc. środków z maksymalnie 100 tys. euro (obejmuje to także środki z lokat czy obrotu papierów wartościowych; środki w złotym oraz innych walutach). Czas na wypłatę trwa 20 dni roboczych. Po pięciu latach roszczenia ulegają przedawnieniu. Jeśli rachunek należał do obojga małżonków, to każdego z nich dotyczy osobny limit. Zasady te zmieniały się w ciągu ostatnich lat – maksymalna gwarantowana suma wzrastała. Wypłacana kwota nie jest pomniejszana o wartość zaciągniętych kredytów.

W niektórych przypadkach można ubiegać się o zwrot większych sum. Dotyczy to sytuacji, gdy w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed upadłością klient banku otrzymał środki ze sprzedaży nieruchomości, z podziału majątku po rozwodzie, ze spadku, wypłaty z ubezpieczenia czy z odprawy emerytalnej lub rentowej. Tutaj limit wynosi 200 tys. euro i ma zastosowanie tylko dla osób fizycznych.

Gwarancja obejmuje osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi (o ile posiadają zdolność prawną), szkolne kasy oszczędnościowe oraz pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

Aby środki mogły być wypłacone, nie jest konieczna decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości banku. Wystarczy, że działalność instytucji zostanie zawieszona przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Pieniądze na koncie są chronione już w dniu, od którego się na nim pojawiły.

Jakie środki nie podlegają ochronie?

Ochronie nie podlegają m.in. pieniądze elektroniczne, środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, a także środki deponenta z rachunków bankowych, na których w ciągu ostatnich dwóch lat nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat.

Dodano:
25 Lut 2020

Zaktualizowano:
28 Maj 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły