Co to jest dzień wykupu obligacji?

 • 10 Mar 2020
 • 2 min. czytania
 • Komentarze(0)
Obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Jakie jest ich oprocentowanie? Czym jest dzień wykupu obligacji i co oznacza dla obligatariuszy?
Co to jest dzień wykupu obligacji?

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Jakie jest ich oprocentowanie? Czym jest dzień wykupu obligacji i co oznacza dla obligatariuszy? 

Obligacje skarbowe to swoista pożyczka, której nabywca obligacji udziela emitentowi. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, w styczniu 2020 roku sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 2 488 mln złotych. 

Obligacje skarbowe – charakterystyka


Obligacje Skarbu Państwa to dłużne instrumenty finansowe, w których emitent – Minister Finansów – zobowiązuje się do spełnienia wobec obligatariusza pewnego świadczenia. Nabywca obligacji pożycza emitentowi określoną kwotę, a ten po upływie określonego czasu jest zobowiązany do zwrócenia jej wraz z odsetkami. Wysokość odsetek zależy od okresu, na jaki obligacja została wyemitowana – im dłuższy, tym wyższe oprocentowanie.

Sprawdź jak zabezpieczyć przyszłość dzieci! Pomyśl o obligacjach skarbowych >>

Co to jest dzień wykupu obligacji?


Obligacje skarbowe to jeden z podstawowych instrumentów finansowych emitowanych przez Skarb Państwa. Obligacje mogą być emitowane na okres od 3 miesięcy do 12 lat. Terminem wykupu obligacji jest dzień, w którym obligacja się kończy, a nabywca może otrzymać wypłatę wpłaconych środków wraz z należnymi odsetkami.

Obligacje skarbowe – gdzie można je nabyć?


Obligacja skarbowe mogą kupić zarówno inwestorzy reprezentujący banki posiadający status tzw. Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, jak i nabywcy indywidualni. Osoba prywatne może nabyć je:

 • na stronie internetowej www.obligacjeskarbowe.pl,
 • przez telefon,
 • w placówce PKO BP,
 • w punktach Domu Maklerskiego PKO BP,
 • przez konto Inteligo.

Obligacje skarbowe – oprocentowanie


Minister Finansów informuje o oprocentowaniu obligacji skarbowych w specjalnych listach emisyjnych, które są dostępne w placówkach PKO BP oraz zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa. Od 1 do 31 marca 2020 r. w ofercie znajdują się obligacje skarbowe:

 • 3-miesięczne o oprocentowaniu stałym OTS0620 – oprocentowanie 1,50% w skali roku,
 • 2-letnie o oprocentowaniu stałym DOS0322 – oprocentowanie 2,10% w skali roku,
 • 3-letnie o zmiennej stopie procentowej TOZ0323 – oprocentowanie w okresie pierwszych 6 miesięcy wynosi 2,20% w skali roku,
 • 4-letnie obligacje COI0324 – oprocentowanie 2,40% w skali roku,
 • 10-letnie emerytalne obligacje EDO0330 – oprocentowanie 2,70% w skali roku,
 • 6-letnie rodzinne obligacje oszczędnościowe ROS0326 – oprocentowanie 2,80% w skali roku,
 • 12- letnie rodzinne obligacje oszczędnościowe ROD0332 – oprocentowanie 3,20% w skali roku.
   

Dodano:
10 Mar 2020

Zaktualizowano:
05 Sie 2020

Zobacz również inne poradniki

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły