Co to jest faktoring?

 • 13 Mar 2020
 • 5 min. czytania
 • Komentarze(0)
Faktoring to sposób na odzyskanie płynności finansowej w firmach, które wystawiają swoim kontrahentom faktury o długich terminach płatności lub innymi słowy stosują kredyt kupiecki. Faktoring to alternatywa dla kredytów obrotowych i innych produktów finansowych dla firm.
Co to jest faktoring?

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa, w której faktor, czyli bank lub firma faktoringowa, wykupuje faktury (dokonuje cesji) o z nieprzeterminowaną płatnością od faktoranta, czyli klienta z działalnością gospodarczą. Faktorant otrzymuje przelew na konto firmowe (zwykle w ciągu 24h, ale bywają szybsze – nawet w 30 min) do określonej sumy – do kilkudziesięciu lub kilkaset tysięcy złotych. Na początku jest to przeważnie zaliczka, a po uregulowaniu warunków umowy pozostała część kwoty.

Niektóre firmy faktoringowe oferują swoje usługi dla działających już od jakiegoś czasu przedsiębiorstw, a inne dopuszczają dopiero założone działalności. Oprócz wykupowania faktur fimy faktoringowe proponują klientom m.in. monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, doradztwo, czynności administracyjne czy pomoc w windykacji należności.

Przedsiębiorstwo, które korzysta z faktoringu, zyskuje płynność finansową. Nie musi czekać do 60, 90 czy 180 dni na zapłatę od kontrahenta. Firmy faktoringowe pobierają oczywiście prowizję od swoich usług w wysokości kilku procent. Można więc powiedzieć, że to jest to rodzaj kredytu lub pożyczki.

Nie masz firmy, a chcesz ją założyć? Zrób to przez internet! >>

Rodzaje faktoringu

Rodzaje faktoringu można podzielić na pełny, niepełny i mieszany w zależności od sposobu rozłożenia ryzyka, związanego ze spłatą wierzytelności. W pełnym całe ryzyko przejmuje faktor, czyli firma faktoringowa.

Inny podział to faktoring dyskontowy i odsetkowy. Ten pierwszy polega na tym, że kwota z faktury jest pomniejszana o dyskonto (opłaty i prowizje z góry na cały okres wykupu faktury aż do daty płatności). W odsetkowym faktorant otrzymuje zaliczkę w wysokości ok. 80 proc. wartości faktury. Rozliczenie następuje w momencie spłaty należności lub ostatecznego terminu płatności.

Według trzeciego rozróżnienia jest faktoring tradycyjny i odwrotny. Pierwszy został opisany wyżej, natomiast drugi polega na finansowaniu towarów i usług innej firmy. W tej sytuacji firma faktoringowa opłaca fakturę, a przedsiębiorca nie traci płynności finansowej. Jest to więc umowa z punktu widzenia kupca czy dłużnika. To rozwiązanie przyda się firmom, które korzystają z usług dostawców, wymagających krótkich terminów płatności. Przy szybkiej zapłacie kupujący przedsiębiorca może dostać rabat.

Jakie opłaty wiążą się z usługą faktoringu?

Wśród kosztów, których można się spodziewać, decydując się na faktoring są:

 • opłata aranżacyjna lub administracyjna za rozpatrzenie wniosku i sporządzenie dokumentów,
 • prowizja,
 • odsetki od wypłaconej zaliczki w oparciu o aktualny WIBOR,
 • opłata od monitów dla kontrahentów,
 • opłata od niewykorzystania zadeklarowanego obrotu.

Wiele zależy od wartości i ilości wierzytelności oraz okresu pomiędzy wypłatą zaliczki a spłaceniem faktury przez kontrahenta.

Jak działa faktoring jawny?

Faktoring jawny polega na wystawieniu kontrahentowi faktury za produkty lub usługi i przekazanie jej firmie faktoringowej. Ta weryfikuje informacje, zawarte w dokumencie i przelewa na konto klienta zaliczkę od 50 do 90 proc. wartości brutto z faktury. Kontrahent płaci firmie faktoringowej w określonym terminie, a ona wypłaca resztę środków, uwzględniając prowizję.

Dla kogo jest faktoring?

Faktoring przyda się przedsiębiorcom, którzy stosują odroczone terminy płatności, chcą zabezpieczyć się przed niepewnymi kontrahentami, potrzebują płynności finansowej i szukają zewnętrznych źródeł finansowania.

Faktoring w prawie

Nie ma przepisów, które w sposób bezpośredni regulowałyby faktoring. W art. 509 kodeksu cywilnego mowa jest natomiast o wierzytelności:

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

W prawie międzynarodowym faktoring jest definiowany przez konwencję UNIDROIT. Według niej

jest to umowa zawartą pomiędzy dwiema stronami: faktorem i faktorantem. Faktorant przenosi na faktora wierzytelności, powstałe w wyniku umowy sprzedaży towarów, zawartej pomiędzy nim a jego klientami, czyli dłużnikami. Faktor wykonuje przynajmniej dwie usługi:

 • finansuje faktoranta,
 • prowadzi rozliczenia związane z wierzytelnościami,
 • pobiera wierzytelność od dłużnika (dłużnik musi zostać wcześniej poinformowany o przeniesieniu właśności wierzytelności),
 • bierze na siebie ryzyko niewypłacalności – faktoring pełny.

Faktoring dla firm – przykładowe oferty

 • Idea Money Faktoring – prowizja 1,8 proc. za 30 dni, limit 300 tys. zł, przelew w 24h, termin płatności do 90 dni; także dla dopiero założonych firm (przy kwotach do 100 tys. dokumenty finansowe nie są potrzebne).
 • Monevia – prowizja od 3 proc., limit 250 tys. zł (min. kwota faktury to 700 zł lub 200 euro), przelew w 24h, także dla dopiero założonych firm (zaliczka nie jest potrzebna, nie ma opłat za opóźnienia w spłacie do 30 dni, wnioskowanie online lub telefonicznie).
 • PRAGMA GO – prowizja to ryczałt 4160 lub 1,04 proc. na 30 dni, limit 400 tys. zł, przelew w 24h, faktoring dostępny jest też dla dopiero założonych firm (ubezpieczenie gratis; wypłata także w euro).
 • Finiata Faktoring – prowizja od 5 proc. za 30 dni, limit 50 tys. zł, przelew w 48h, firma musi działać przynajmniej od 6 miesięcy (szybka decyzja i realizacja).
 • FAKTORIA Faktoring – prowizja 3 proc., limit 30 tys. zł, przelew w 30 min, firma musi działać przynajmniej od 6 miesięcy (decydujący jest wyciąg bankowy).
 • Aforti Faktoring – prowizja 2,7 proc. za 30 dni, nie ma górnego limitu kwoty, przelew w 5 dni, firma musi działać minimum od 2 miesięcy; dodatkowo można zerwać umowę w każdym momencie i nie będzie pobierana opłata z tego tytułu.
 • NFG Faktoring – prowizja 2,99 proc. za 30 dni, limit 25 tys. zł, przelew w 24h, firma musi działać minimum od roku.

Dodano:
13 Mar 2020

Zaktualizowano:
05 Gru 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły