Co to jest lokata terminowa?

 • 22 Cze 2020
 • 10 min. czytania
 • Komentarze(0)
Lokata terminowa czy lokata bankowa to określenia nazywające ten sam produkt bankowy, pozwalający bezpiecznie oszczędzać pieniądze na założony z góry procent. Przy wyborze lokaty musisz zwrócić uwagę na jej rodzaj, tryb kapitalizacji odsetek, gwarancję zysku, wysokość oprocentowania środków na depozycie oraz na to, na jaki okres ją zakładasz.
Co to jest lokata terminowa?

Zwolennicy bezpiecznego inwestowania pieniędzy z pewnością zwrócą się w kierunku lokat terminowych w bankach. Pozwalają one wypracować pewną, gwarantowaną stopę zwrotu bez ryzyka utraty części czy całości posiadanych środków finansowych. Co musisz wiedzieć na temat lokaty terminowej? Jakie gwarancje otrzymasz jako klient banku, decydując się na depozyt terminowy i od czego zależy wysokość oprocentowania Twojej lokaty bankowej?

Co to jest lokata terminowa?

Lokata terminowa jest depozytem oferowanym przez banki. Pozyskują one kapitał od klientów prywatnych czy przedsiębiorców, dzięki któremu mogą później finansować swoją akcję kredytową. Pod względem formalnym zakładana przez Ciebie lokata bankowa jest produktem umożliwiającym zdeponowanie w banku posiadanych środków pieniężnych. W praktyce wygląda to w ten sposób, że powierzasz określoną kwotę pieniędzy bankowi, a ten w zamian za możliwość korzystania z niej wypłaca Ci ustaloną z góry wysokość odsetek.

Musisz wiedzieć, że na rynku bankowym istnieje wiele różnego rodzaju lokat bankowych. Warto wiedzieć, czym się one różnią, ponieważ dzięki temu wybór jednej z nich będzie świadomą decyzją, a nie dziełem przypadku.

Lokata terminowa i jej rodzaje

W zależności od banku możesz spotkać się z wieloma różnymi rodzajami lokat bankowych. Ich typy wynikać mogą z kilku kryteriów. Jednym z nich jest termin, na który powierzasz swoje pieniądze wybranemu bankowi. W tym przypadku lokaty można podzielić na:

 • krótkoterminowe, w których czas trwania depozytu nie przekracza 12 miesięcy;
 • długoterminowe, w których czas trwania depozytu przekracza 12 miesięcy, a umowa zawierana z bankiem może trwać do kilku lat.

Jednak najczęściej przyjmowany podział wyróżnia następujące lokaty:

 • terminowe – standardowe lokaty bankowe, zakładane na konkretny termin;
 • odnawialne – w momencie upływu terminu, na jaki zawarta została lokata, odnowi się ona na kolejny okres, ale będzie bazowała na zasadach aktualnych w czasie, w którym nastąpi jej odnowienie, czyli najczęściej oprocentowanie będzie niższe;
 • rentierskie – przeznaczone dla klientów dysponujących wysokim kapitałem, którzy jako właściciele takiego depozytu będą mieć możliwość odbierania odsetek z określoną częstotliwością, np. co miesiąc;
 • progresywne – ich cechą charakterystyczną jest rosnące oprocentowanie, np. z miesiąca na miesiąc czy z kwartału na kwartał;
 • nocne (overnight) – lokaty pracujące tylko przez jedną noc.

Wymieniliśmy lokaty odnawialne, ale jednocześnie wspomnieć należy, że są i takie, które nie podlegają automatycznemu odnowieniu. W przypadku lokat odnawialnych zakładasz lokatę na ściśle określony termin, a po jego upływie nie ulega ona przedłużeniu na kolejny okres, na nowych zasadach, ale pełna kwota lokaty wraz z odsetkami wpłynie na wskazane przez Ciebie konto bankowe. Tak działa nieodnawialna lokata bankowa. Jak obliczyć, jakie odsetki można wypracować od depozytu? Sprawdź to!

Oprocentowanie lokaty terminowej

Warto wiedzieć, w jaki sposób wyliczane jest oprocentowanie Twojej lokaty terminowej i od jakich czynników zależy jego wysokość. Z pewnością chcesz zarobić możliwie jak najwięcej. Musisz więc szukać oferty depozytowej banku z możliwie jak najwyższym oprocentowaniem. Przy ofertach lokat bankowych w różnych bankach z pewnością będziesz mieć podaną wysokość oprocentowania w ujęciu rocznym. To inaczej oprocentowanie nominalne Twojej lokaty. Podczas analizowania ofert bankowych sprawdzaj zawsze, czy bank na pewno podaje Ci oprocentowanie w skali rocznej, czyli określające, ile zarobisz na lokacie, jeśli pieniądze zostawisz na niej na 12 miesięcy.

Co istotne, oprocentowanie nie zależy wyłącznie od decyzji podejmowanych w tej kwestii przez same banki. Uzależnione jest ono od wysokości głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, które są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Niskie stopy procentowe powodują, że automatycznie zmniejsza się oprocentowanie lokat.

Jak obliczyć odsetki na lokacie terminowej?

Na ile powinna być oprocentowana lokata terminowa? Jak działa oprocentowanie i jak na tej podstawie możesz sam wyliczyć, ile odsetek uzyskasz, czyli jaki będzie Twój realny zysk? Wylicz je za pomocą prostego wzoru.

Jeśli Twoja lokata oprocentowana jest na 2 proc. w skali roku, a Ty chcesz złożyć na niej pieniądze na 3 miesiące w kwocie 10 000 zł, to ile zarobisz? Wylicz 3 proc. z 10 000 zł, a następnie podziel otrzymaną kwotę na 4 (12:4 = oprocentowanie za 3 miesiące). W efekcie otrzymasz: (2 proc. x 10 000 zł)/4 = 50 zł brutto.

Odsetki od lokaty możesz wyliczyć również, dzieląc wysokość oprocentowania na 12 miesięcy. Czyli 2 proc./12 = 0,17 proc. To oprocentowanie miesięczne lokaty. Wystarczy później przemnożyć je przez liczbę miesięcy, w których utrzymujesz swój depozyt terminowy, a następnie pomnożyć wyliczone oprocentowanie przez kwotę lokaty.

Oprocentowanie lokat warto policzyć w specjalnie stworzonym do tego kalkulatorze: Kalkulator lokatowy 

Pamiętaj, że oprocentowanie nominalne nie uwzględnia jeszcze podatku Belki, który obowiązkowo musisz opłacić. W praktyce to nie Ty będziesz odprowadzać należny fiskusowi podatek w wysokości 19 proc. kwoty wypracowanych odsetek, ale zrobi to za Ciebie bank. Po zakończeniu okresu lokaty wypłaci po prostu kwotę odsetek pomniejszoną o podatek od zysków kapitałowych do rąk własnych klienta lub na wskazane konto bankowe.

Nie bez znaczenia dla wyliczania wysokości odsetek ma to, czy Twój wybór padł na lokatę terminową ze stałym czy zmiennym oprocentowaniem. Pierwsza lokata ze stałym oprocentowaniem ma to do siebie, że przez cały okres jej trwania wysokość tego oprocentowania się nie zmienia. Bank nie ma prawa ani podwyższyć je, ani obniżyć. Natomiast inny charakter mają lokaty ze zmiennym oprocentowaniem, w przypadku których bank może zdecydować w określonych z góry w umowie lokaty warunkach, że podwyższy je  lub obniży. Na wysokość zmiennej stopy oprocentowania takich lokat wpływają głównie stopy procentowe oraz stawki WIBOR i WIBID na rynku międzybankowym.

Kolejną ważną kwestią, na jaką musisz zwrócić uwagę przy odsetkach od lokaty i ich wyliczaniu, jest to, w jaki sposób są liczone. Mogą to być:

 • odsetki proste – które są obliczane od wysokości powierzonego kapitału przez cały okres lokaty,
 • odsetki składane – naliczane wielokrotnie, na początku umowy lokacyjnej od powierzonego kapitału do banku, a następnie doliczane do kapitału, co powiększa bazę do obliczeń odsetek w kolejnych okresach.

Wady i zalety lokaty terminowej

Największą zaletą lokaty terminowej jest to, że naprawdę nie musisz martwić się o bezpieczeństwo środków finansowych złożonych na depozycie. Nawet upadek danego banku nie spowoduje, że stracisz swoje pieniądze, a wszystko dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (BFG). Fundusz ten jest instytucją, która gwarantuje depozyty w bankach i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Nawet jeśli bank miałby kłopoty finansowe, to nie musisz bać się, że Twoje pieniądze złożone na lokatach terminowych przepadną. Środki do 100 000 euro (ich równowartość w złotówkach) są gwarantowane, co oznacza, że zostaną Ci zwrócone w terminie 7 dni od daty wystąpienia banku lub SKOK-u z wnioskiem o upadłość. Maksymalny okres wypłaty środków wynosi w takiej sytuacji 5 lat, a po tym okresie wszystkie roszczenia objęte gwarancją z BFG ulegają przedawnieniu. Warto wiedzieć przy tym, że gwarancja depozytów terminowych do równowartości w złotówkach kwoty 100 000 euro dotyczy środków, jakie będziesz mieć zgromadzone na rachunkach w jednym banku.

Bezpieczeństwo oszczędzania na lokacie terminowej dla wielu klientów, w tym być może i dla Ciebie, będzie wystarczającym argumentem do tego, by w banku pieniądze lokować właśnie na takich depozytach. Poza tym w przypadku większości lokat od razu wiesz, ile na nich zarobisz po odprowadzeniu podatku Belki.

Z kolei największą wadą oszczędzania przy użyciu terminowych lokat bankowych jest niskie oprocentowanie. W konsekwencji na Twoje konto po zakończeniu okresu trwania lokaty wpłyną niewysokie odsetki. Im niższe stopy procentowe NBP obowiązują w danym czasie w Polsce, tym mniejsze zyski na lokacie terminowej mogą zaoferować Ci banki. Do depozytów na razie nie trzeba dopłacać, ale niewiele można na nich zarobić, zwłaszcza że od wypracowanych odsetek trzeba opłacić podatek od zysków kapitałowych, a ponadto realną wartość zysków pomniejszy poziom inflacji obowiązujący w kraju.

Następną wadą lokaty jest to, że w obliczu nieprzewidzianych sytuacji nie będziesz mógł swobodnie korzystać ze złożonych na niej pieniędzy. Musisz wówczas zerwać umowę depozytu terminowego. Dopiero wówczas będziesz mógł wypłacić pieniądze, co w większości przypadków wiąże się ze stratą wypracowanych przez czas trwania lokaty odsetek.

Najlepsza lokata terminowa – gdzie jej szukać?

Musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań: ile wynosi Twój budżet i gdzie oszczędzać na lokacie terminowej? Później pozostaje Ci już tylko cieszyć się z wypracowanych odsetek, jakie przynosi lokata. Gdzie najkorzystniej ją założyć? Z pewnością w banku, który oferuje z jednej strony najwyższe możliwe oprocentowanie nominalne w skali roku, a jednocześnie będzie często kapitalizował odsetki w okresie trwania lokaty. Połączenie wysokiego oprocentowania i dużej częstotliwości kapitalizacji odsetek sprawia, że będziesz mieć do czynienia z najlepszą lokatą terminową. Ranking lokat, który jest aktualny w okresie, kiedy szukasz oferty depozytowej w banku, ułatwi Ci wybór. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, jakie jest realne oprocentowanie depozytu w okresie odpowiadającym terminowi zawartemu w danej ofercie bankowej.

Na co zwrócić uwagę, wybierając lokatę terminową?

Pozostaje Ci już tylko odpowiedzieć na ważne pytanie: gdzie oszczędzać? Na własną rękę czy też korzystając z lokaty terminowej lub konta osobistego? Wszystko sprowadza się do tego, by wybrać produkt, który przyniesie Ci najwyższe możliwe zyski i zabezpieczy kwotę posiadanych przez Ciebie środków finansowych. Gdzie zostanie Ci zaoferowana najlepsza lokata terminowa? Trudno w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ oferty depozytów mogą się zmieniać w czasie.

Jeśli przystępujesz do wyboru lokaty terminowej, określ najpierw, ile pieniędzy chcesz zdeponować w banku i na jaki okres. Zwróć uwagę na to, że przy zerwaniu lokaty przed terminem jej zapadalności możesz utracić część lub całość wypracowanych dotychczas odsetek. Zysk zostanie Ci odebrany całkowicie zgodnie z postanowieniami podpisywanej umowy. Zwróć uwagę na to, czy bank gwarantuje część odsetek przy przedterminowym zakończeniu lokaty. Leży to w Twoim interesie.

Nie tylko wysokość oprocentowania lokaty terminowej jest dla Ciebie istotną informacją. Także częstotliwość kapitalizacji odsetek ma znaczenie dla wypracowania możliwie maksymalnych zysków. Gdzie najkorzystniej będzie ją założyć? Z pewnością w banku, który zagwarantuje Ci jak najczęstszą kapitalizację odsetek, czyli nawet codziennie. Polega to na tym, że do kwoty złożonego na depozycie terminowym kapitału codziennie mogą być dopisywane odsetki powiększające te środki. Z dnia na dzień czy z okresu na okres bank będzie Ci naliczał odsetki od większej bazy.

Tryb kapitalizacji jest bardzo ważną kwestią, jeśli chcesz wybrać najlepszą lokatę terminową. Zanim ostatecznie podpiszesz umowę z wybranym bankiem i wpłacisz na rachunek lokacyjny zadeklarowane środki finansowe, sprawdź jeszcze, czy bank gwarantuje wypłatę części odsetek, jeśli zakończysz lokatę przed czasem. To otwarta furtka, na wypadek, gdyby potrzebne były dodatkowe pieniądze, a Ty nie mógłbyś czekać, aż Twoja lokata się zakończy.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
22 Cze 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły