Co to jest spread?

  • 11 Wrz 2020
  • 5 min. czytania
  • Komentarze(0)
Walutę potrzebną na zagraniczny wyjazd czy do spłaty raty kredytu możesz kupić przez internet, w banku lub w kantorze stacjonarnym. W każdym z tych przypadków będziesz miał do czynienia ze spreadem. Czym jest spread? Sprawdziłem to!
Co to jest spread?

Na pewno nie raz kupowałeś lub sprzedawałeś walutę w kantorze czy w banku. Pewnie zwróciłeś uwagę na to, że cena, za którą kantor lub bank kupuje od Ciebie walutę jest niższa od tej, za którą tę samą walutę Ci sprzedaje. Na tej właśnie różnicy kantor zarabia. W zależności od miejsca, w jakim dokonujesz transakcji (kantor stacjonarny, kantor internetowy, kantor w banku), różnica między kupnem kupna a sprzedaży może być większa lub mniejsza.

Spread – definicja

Co to jest spread? Według ogólnej definicji spread to różnica pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży a kursem (ceną) kupna aktywów (np. walut, papierów wartościowych czy towarów).

Czy wiesz, że…

Spread ma polską nazwę – to widełki cenowe.

Spread i jego rodzaje w branży finansowej

Spread, z którym najczęściej masz miał do czynienia podczas kupna czy sprzedaży walut to spread walutowy.

Spread walutowy – co to jest? Spread walutowy to różnica między kursem sprzedaży i kursem kupna walut w kantorze czy w banku.

Występują też – przy transakcjach na rynku Forex – inne rodzaje spreadu:

  • spread stały (ustalany odgórnie przez brokera. Jego wysokość nie powinna się zmieniać, niezależnie od warunków panujących na rynku),
  • spread zmienny (przyjmuje wartość rynkową, powiększoną o marżę brokera),
  • spread rynkowy (jego wartość wynika z płynności instrumentu, do której broker oferuje nam dostęp. Zazwyczaj jest dużo niższy niż spread stały i zmienny).

Jak obliczyć spread?

Wiesz już, co to jest spread walutowy. Jak obliczyć jego wysokość? Nie jest to specjalnie skomplikowane. Pokażę to na przykładzie kursu euro w NBP.

Najpierw odejmij od kursu sprzedaży waluty kurs kupna. Pamiętaj – do obliczeń weź pod uwagę wszystkie cztery miejsca po przecinku.

Kurs sprzedaży

Kurs kupna

Spread walutowy
(widełki cenowe)

4,4883

4,3995

0,0888

Wynikiem przeprowadzonego działania jest 0,0888. Jak sprawdzić ile to złotych/groszy?

Czwarta liczba po przecinku to 1 pips. Z kolei 100 pipsów to 1 grosz.

0,0888 = 888 pipsów

888 x 0,01 = 8,88 gr

Spread walutowy w tym przypadku wynosi 8,88 gr. Jeżeli chciałbyś sprawdzić procentową wartość spreadu, powinieneś posłużyć się następującym wzorem:

Spread = (kurs sprzedaży waluty – kurs kupna waluty) / [(0,5*(kurs sprzedaży waluty + kurs kupna waluty)] * 100 %

Dla przykładu, którym się posłużyłem, wzór na spread będzie wyglądał następująco:

(4,4883–4,3995)/[0,5*(4,4883+4,3995)]*100% = 0,0888/(0,5*8,8878)*100%= 0,0888/4,4439*100%=2%

Spread bankowy dla kursu euro w NBP wynosi zatem 2%. W przypadku kursów walut w kantorach, czy w bankach będzie on oczywiście wyższy.

Od czego zależy wielkość spreadu walutowego?

Wielkość spreadu walutowego zależy przede wszystkim od:

  • tego, co dzieje się na rynku walutowym
  • oraz od zysku jaki bank czy kantor chce uzyskać na kupnie i sprzedaży walut.

Każda instytucja handlująca walutami ustala wysokość spreadu walutowego indywidualnie. Pod uwagę brany jest nie tylko kurs rynkowy danej waluty, ale także popyt na nią.

W przypadku popularnych par walutowych (np. PLN/EUR, PLN/USD czy PLN/CHF) spread będzie niższy. Z kolei w przypadku walut bardziej „egzotycznych” (np. leka albańskiego) spread będzie wyższy.

Na wysokość spreadu wpływa też stabilność kursu danej pary walutowej. Im większe jest ryzyko, że będzie się on wahał, tym spread będzie wyższy.

Wysokość spreadu walutowego zależy także od tego, czy dokonujesz transakcji bezgotówkowej (np. kupujesz/sprzedajesz walutę w kantorze internetowym) czy gotówkowej (wymieniasz walutę w kantorze stacjonarnym). W pierwszym przypadku masz do czynienia z kursem dla dewiz, w drugim – z kursem dla pieniędzy.

W jednym z banków spread dla CHF wynosi:

  • 5,6% - dla dewiz
  • 6,0% - dla pieniędzy.

Spread walutowy – jakie znaczenie ma dla kredytobiorców?

Spread kredytowy dotyczy tych kredytobiorców, którzy spłacają walutowe kredyty hipoteczne (a przede wszystkim kredyty we frankach szwajcarskich).

Banki udzielały tzw. indeksowanych kredytów hipotecznych. Na czym to polegało? Kredyt przyznawany był w złotówkach, ale zazwyczaj w dniu jego uruchomienia (wypłaty), jego kwota przeliczana była na walutę obcą według kursu kupna obowiązującego w dniu wypłaty. W ten sposób obliczana była kwota kredytu w walucie.

Z kolei comiesięczna rata była wyrażona w walucie, ale spłacana w złotych. W jej przypadku należna kwota była przeliczana z waluty na złote na podstawie kursu sprzedaży obowiązującego w dniu spłaty raty.

Dla kredytobiorców oznaczało to, że miesięczna rata kredytu przeliczana była po niekorzystnym dla nich kursie, a spread był wysoki – mógł wynosić nawet 6-7%.

Dopiero wejście w życie tzw. ustawy antyspreadowej umożliwiło kredytobiorcom hipotecznym spłatę rat bezpośrednio w walucie i samodzielne jej kupowanie. Dzięki temu, kredytobiorcy mogli kupować walutę np. w kantorze internetowym (w jego przypadku spread jest znacznie niższy od bankowego – może wynosić od 0% do ok. 1,5%).

Także banki (np. PKO BP czy Santander Bank Polska) wprowadziły korzystniejsze dla kredytobiorców kursy walut z niższym spreadem.

W PKO BP spread dla klientów spłacających kredyty hipoteczne w CHF wynosi 1% (dla pozostałych transakcji wynosi 5,6%). W Santander Banku Polska spread dla CHF (do końca 2020 r.) wynosi 2%.

Jeżeli spłacasz kredyt walutowy czy kupujesz walutę przed wyjazdem za granicę powinieneś śledzić nie tylko kursy walut, ale także spready walutowe. Wiedząc, gdzie jest on najniższy, będziesz mógł kupić tanio potrzebną Ci walutę.

Dodano:
11 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły