Co to jest stopa zwrotu funduszu? Wszystko co powinieneś wiedzieć

 • 16 Cze 2020
 • 5 min. czytania
 • Komentarze(0)
Czym jest stopa zwrotu funduszu i jakie jej są rodzaje? Co warto wiedzieć? Przedstawiamy sposób obliczenia stopy zwrotu. Jeśli zastanawiasz się nad założeniem własnej działalności gospodarczej lub takową prowadzisz przydatnym wskaźnikiem jest stopa zwrotu funduszu.
Co to jest stopa zwrotu funduszu? Wszystko co powinieneś wiedzieć

Czym właściwie jest stopa zwrotu i jakie wartości pokazuje? Dowiedz się jak obliczyć stopę zwrotu, dzięki skorzystaniu z gotowych wzorów, dostępnych w naszym poradniku.

Co to jest stopa zwrotu?

Stopa zwrotu to zwrot osiągnięty z inwestycji w danym roku w relacji do jej kosztu. To powszechnie używany wskaźnik zyskowności inwestycji lub instrumentu finansowego. Stopa zwrotu funduszu zapisywana jest jako procentowa zmiana wartości inwestycji – może być dodatnia, ujemna lub równa zero. To wiarygodny miernik określający, o ile zmieniła się wartość inwestycji w danym okresie, na przykład w ciągu roku, miesiąca lub dnia. Im wyższa wartość, tym inwestycja jest bardziej dochodowa.

Stopa zwrotu – co warto wiedzieć?

Wartość stopy wzrostu jest dla inwestora informacją o tym, jaki jest wynik inwestycyjny i daje wskazówkę czy dalej prowadzić inwestycję czy wycofać się z niej. Ujemna stopa zwrotu wskazuje, że inwestycja jest niedochodowa, a Ty poniosłeś stratę. Natomiast dodatnia stopa wzrostu oznacza zysk dla inwestora, a stopa równa zero określa, że wynik nie zmienił się w stosunku do poprzedniego okresu. Te wartości mogą znacznie się różnić w zależności od tego, z jakiego okresu liczysz stopę zwrotu.

Stopa zwrotu to dla inwestora dobre zobrazowanie tego jak zachowuje się inwestycja oraz narzędzie do kontrolowania jej przebiegu. Jeśli przykładowo jeden fundusz inwestycyjny miał stopę +26% w ciągu roku, a drugi -15% – to optymalnie łatwo ocenić, która inwestycja okazała się bardziej rentowna. Należy jednak mieć na uwadze, że wartości historyczne nie mogą być odnośnikiem do przyszłych inwestycji. Zmieniające się warunki ekonomiczne, bieżąca sytuacja gospodarcza, trendy mogą wpływać na to, jak inwestycja będzie prosperować na rynku. Jest jednak przydatna, bo przypomina o generalnych zasadach inwestowania, które ciągle pozostają niezmienne.

Skorzystaj z kalkulatora lokat by obliczyć wysokość odsetek z lokaty: https://direct.money.pl/kalkulatory/lokatowy/

Rodzaje stóp zwrotu, o których warto wiedzieć?

Warto znać powszechnie stosowane stopy zwrotu w stosunku do inwestycji. Ze względu na to, jaki okres bierzemy pod uwagę podczas obliczania stopy można rozróżnić:

 • miesięczna
 • roczna
 • dwuletnia
 • trzyletnia
 • całkowita YTD

O ile podział stóp w rozróżnieniu na okres, jaki był brany pod uwagę podczas obliczana stopy zwrotu jest zrozumiały, to możesz mieć problem ze zrozumieniem stopy YTD. Stopa YTD (ang. Year-To-Date) oznacza stopę zwrotu uzyskaną w roku obecnym. Innymi słowy, od 1 stycznia do dziś. Np. zdanie Zwrot YTD na akcjach wynosił 20% oznacza, że akcje od początku roku do dzisiaj podrożały o 20%.

Stopy zwrotu funduszu dzielą się także ze względu na wzajemne relacje występujące między nimi:

 • nominalne stopy zwrotu
 • realne stopy zwrotu
 • efektywne stopy zwrotu

Nominalna stopa zwrotu wyraża nominalny przychód w stosunku do zaangażowanego kapitału. Mimo powszechności użycia jest mało przydatna do oceny atrakcyjności oraz porównywania różnych produktów, gdyż określa oprocentowanie bez uwzględnienia liczby kapitalizacji odsetek w roku. Realna stopa wzoru to nominalna stopa zwrotu pomniejszona o oczekiwaną stopę inflacji. Efektywna roczna stopa zwrotu jest miarą rzeczywistej zyskowności w skali roku. Ma zastosowanie do porównania rentowności inwestycji, np. lokat o różnych kapitalizacjach i okresach zapadalności, czy w przypadku gdzie nie można stosować nominalnej rocznej stopy procentowej.

Warto wspomnieć, że można mówić o stopie “faktycznej”, “oczekiwanej” lub “historycznej”. Oczekiwana stopa to jedynie prognoza wartości inwestycji, która musi uwzględniać istnienie ryzyka inwestycyjnego. Faktyczna stopa zwrotu jest realną wartością, obliczoną w oparciu o aktualne informacje. Historyczna zaś pochodzi z różnych okresów działania inwestycji lub instrumentu finansowego.

Rozliczenie stopy zwrotu – jak obliczyć?

Całkowita stopa zwrotu i średnioroczna stopa zwrotu

Całkowita stopa zwrotu to najprostszy wskaźnik, opierający się na założeniu, że inwestujemy jednorazowo określoną sumę pieniędzy. Po zakończeniu inwestycji finansowej możemy wyliczyć go z następującego wzoru:

Całkowita stopa zwrotu = (wartość końcowa / wartość początkowa – 1) x 100%

Natomiast jeśli chcemy obliczyć stopę zwrotu z okresu roku, możemy zastosować:

Średnioroczna stopa zwrotu = [(wartość końcowa inwestycji / wartość początkowa)1/ liczba lat – 1 ]  x 100%

ROI

W jaki sposób obliczyć stopę zwrotu z inwestycji (zwana także ROI – return of investment)? Obliczana jest ona w ujęciu jednorocznym i pomaga nam porównać zyski z kilku inwestycji o różnym czasie trwania (np. 6-letnich obligacji, 4- letnich inwestycji w nieruchomości, 2-letniego funduszu inwestycyjnego i 3-letnich akcji). Najprostszy i najpopularniejszy wzór na jej obliczenie to wyrażona w procentach relacja osiągalnych rocznie zysków z najmu do poniesionych na inwestycję środków.

ROI = (Roczny zysk opodatkowany / Nakład inwestycyjny) x 100%

Przykład: Inwestycja przynosząca rocznie 24.000 PLN (średnio 2.000 PLN na miesiąc), na którą wydaliśmy 480.000 PLN, daje zwrot 5%.

ROE

Stopa zwrotu z kapitału własnego (zwana ROE – return of equality) ma zastosowanie w sytuacji, gdy obliczana stopa zwrotu ma znaczenie jedynie dla właściciela, ponieważ w nakładach inwestycyjnych zawarta jest tylko ta część, którą stanowi kapitał własny.

ROE= (Zysk netto/nakłady inwestowane finansowane wkładem własnym) x 100%

W jakim celu liczy się stopę zwrotu?

Stopa zwrotu powinna być znanym wskaźnikiem dla osób, które inwestują środki pieniężne w fundusz inwestycyjny, lokatę bankową, obligacje, giełdę, własne przedsiębiorstwo czy inne formy inwestowania. Podstawowym celem obliczania stopy zwrotu jest ocena rentowności inwestycji. Każdemu inwestorowi zależy na tym, aby była jak najwyższa. Stopa zwrotu daje również możliwość porównania inwestycji z inną i określenie tej, która przynosi największy zysk.

Przeczytaj nasze pozostałe poradniki na temat inwestowania:

1. Gdzie inwestować w czasach kryzysu gospodarczego 2020?

2. Jakie są możliwości inwestowania?

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
16 Cze 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły