Co to jest transza przy kredycie hipotecznym?

  • 31 Lip 2020
  • 6 min. czytania
  • Komentarze(0)
Transza to część kredytu przyznanego przez bank. Ze względu na to, że kredyt hipoteczny jest zazwyczaj zaciągany na wysoką kwotę, bank zabezpiecza się w ten sposób przed niewywiązaniem się z umowy przez klienta. Gdy na przykład nie rozliczysz wykorzystania środków z poprzedniej transzy, instytucja bankowa nie wypłaci ci kolejnej. Z taką sytuacją możesz spotkać się między innymi wtedy, gdy zaciągasz kredyt hipoteczny na budowę domu. W miarę postępu inwestycji otrzymasz wypłatę kolejnych transz.
Co to jest transza przy kredycie hipotecznym?

Kredyty hipoteczne mogą być wypłacane nie tylko w całości tuż po podpisaniu umowy, ale również w częściach nazywanych transzami. Sprawdź, kiedy spotkasz się z sytuacją, że bank stopniowo będzie ci wypłacał kwotę zaciągniętego kapitału kredytowego. Kiedy w takim wypadku rozpocznie się spłata udzielonego zobowiązania?

Co to jest transza?

Terminologia bankowo-finansowa może być dla ciebie nie do końca zrozumiała. Bankowcy wykorzystują wiele pojęć, a jednym z nich jest transza. Co to jest transza kredytu?

W terminologii branży bankowo-finansowej transza jest definiowana jako pewna część zaciągniętego przez klienta kredytu, jaką bank wypłaci mu w ustalonym momencie harmonogramu. Cechą charakterystyczną wypłaty kredytu w transzach jest to, że jest to tryb wypłaty stanowiący przeciwieństwo jednorazowego udzielenia zobowiązania.

Wypłata transzy

W przypadku zaciągnięcia kredytu warto sprawdzić, czy wypłata odbędzie się jednorazowo, czy też w ustalonych transzach. Jeśli będzie to wypłata częściowa, powinno cię zainteresować, co właściwie determinuje przekazanie kolejnej transzy. Czy będzie to spełnienie określonych przez bank warunków, ustalony moment w harmonogramie dołączonym do umowy kredytowej czy jeszcze coś innego.

Wypłata transzy przez bank najczęściej realizowana jest w przypadku kredytów hipotecznych budowlanych, a każda kolejna transza zdeterminowana jest uzyskaniem odpowiedniego stanu budowanej nieruchomości, np. surowego otwartego, surowego zamkniętego, domu pod klucz.

Transze kredytu a inwestycje

Realizowanie inwestycji, które mają określony harmonogram prac, uzasadnia wypłatę kredytów w transzach. Najlepszym przykładem jest budowa domu. Takie przedsięwzięcie zawsze mają określone etapy prac. W przypadku budowy budynku mieszkaniowego będą to takie etapy jak przygotowanie działki pod zabudowę, prace ziemne, wykonanie fundamentów, zbudowanie domu do stanu surowego otwartego, zamknięcie budowy w ramach stanu surowego zamkniętego, wykończenie pomieszczeń mieszkalnych i oddanie domu.

W każdym kolejnym etapie realizowane są nieco inne prace, które wymagają innych nakładów środków finansowych. Całkiem uzasadnione w takim przypadku okazuje się podzielenie kwoty kredytu na kilka transz, co pozwoli bankowi na monitorowanie sposobu przeznaczenia środków z udzielonego zobowiązania. Najpierw kredytobiorca musi dotrzymać zapisów umowy kredytowej, czyli zakończyć dany etap inwestycji i rozliczyć transzę, by bank mógł wypłacić kolejną część kredytu.

W przeciwnym wypadku, gdy inwestycja nie jest realizowana zgodnie z planem, a ty jako kredytobiorca nie rozliczysz wypłacanych transz, musisz brać pod uwagę, że bank wstrzyma wypłatę kolejnej transzy aż do wyjaśnienia sytuacji. Ostatecznie może nawet wypowiedzieć ci umowę, a ty będziesz zmuszony zwrócić wypłacone środki.

Transze w kredycie gotówkowym i kredycie hipotecznym

Z transzami kredytowymi najczęściej spotkasz się przy zaciąganiu kredytu hipotecznego budowlanego. Rzadko kiedy są one stosowane przy kredycie gotówkowym, choć zależy to od indywidualnej decyzji podjętej przez bank i prowadzonych przez niego negocjacji.

Jeśli zaciągasz kredyt hipoteczny na zakup gotowego mieszkania, czy to z rynku pierwotnego, czy rynku wtórnego, albo na zakup istniejącego, wybudowanego domu, kredyt hipoteczny zostanie ci udzielony przez bank z wypłatą jednorazową całości środków finansowych. Na ogół są one od razu przekazywane na konto osoby lub instytucji zbywającej nieruchomość.

W sprawie mieszkań warto zapoznać się z tym artykułem: Co dalej z cenami mieszkań?

Inaczej natomiast jest w przypadku kredytów na budowę domu czy na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego od dewelopera na etapie, gdy inwestycja deweloperska nie została jeszcze ukończona. Wówczas bardzo często w miarę postępu prac na budowie czy w ramach inwestycji w mieszkanie z rynku pierwotnego bank będzie wypłacał kredytobiorcy kolejne transze kredytowe. Transza pieniędzy może być też wypłacana przy kredytach gotówkowych z ustalonym celem kredytowania, na przykład w postaci remontu lokalu. Wówczas środki będą przekazywane w transzach, w miarę postępu założonych prac.

Szczególnym rodzajem takiego zobowiązania jest kredyt studencki, który wypłacany jest studentowi przez 10 miesięcy w roku, co miesiąc w ustalonych ratach. Okres wypłaty transz pokrywa się z czasem trwania roku akademickiego. Kiedy studenci mają wakacje, tj. przez założone 2 miesiące w roku, banki udzielające kredytów studenckich zawieszają wypłacanie transz kredytowych.

Kiedy bank wypłaca transze?

Transza zawsze wypłacana jest kredytobiorcy przez bank dopiero po spełnieniu określonych w umowie warunków. Przekazywana jest przez pracownika banku do dyspozycji kredytobiorcy zgodnie z harmonogramem wypłat. Powinieneś otrzymać taki dokument jako załącznik do podpisywanej z bankiem umowy. Kredytodawca będzie mógł wypłacić ci transzę kredytu po określeniu, czy wszystkie warunki zostały przez ciebie spełnione. Wypłata realizowana jest przy tym na podstawie dyspozycji wypłaty złożonej przez kredytobiorcę, i tak do ostatniej transzy pieniężnej ustalonej z bankiem.

Bank najczęściej weryfikuje przy tym postępy na budowie – dzieje się tak w przypadku kredytów hipotecznych udzielanych w związku ze stawianiem domu. Musi wiedzieć, czy zostały spełnione wszystkie warunki wypłaty kolejnej transzy i czy wcześniej wypłacone środki zostały już rozliczone. Dlatego musi zbierać wszystkie faktury i rachunki za materiały budowlane, by przedstawić je w banku, jeśli zajdzie taka konieczność. Instytucja ta nierzadko, zanim wypłaci ci kolejną transzę kredytową, może domagać się od ciebie okazania zdjęć z budowy lub wpisów w dzienniku budowy, a czasem też zarządza wykonanie inspekcji, która polega na wizycie pracownika banku na placu twojej budowy. Niestety, koszty dokonywanej inspekcji ponosisz ty sam, jako kredytobiorca.

Poznaj więcej informacji na temat kredytów na budowę domu: Budowa domu na kredyt

Transze a karencja w spłacie kredytu

Co ciekawe, wypłata kredytu w transzach powoduje, że ty, jako klient, korzystasz z karencji w spłacie zobowiązania. W praktyce oznacza to, że do czasu wypłaty ostatniej transzy kredytu hipotecznego nie będziesz spłacać pełnych rat kapitałowo-odsetkowych, ponieważ tak naprawdę nie otrzymałeś jeszcze całego pożyczonego kapitału. W ustalonym okresie wypłaty transz będziesz zobowiązany jedynie do regulowania kwoty odsetek od wypłaconych dotychczas środków. Dopiero po tym, jak otrzymasz ostatnią część kredytu, będziesz spłacać od kolejnego miesiąca pełną ratę, z częścią kapitałową i z częścią odsetkową. To bardzo wygodne dla ciebie jako kredytobiorcy. Nie jesteś obciążony z tytułu zaciągniętego zobowiązania w czasie realizacji inwestycji, co miałoby miejsce przy jednorazowej wypłacie kredytu hipotecznego, gdzie od razu spłaca się co miesiąc raty kapitałowo-odsetkowe.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
31 Lip 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły