Co to jest WIBOR i jak wpływa na kredyty?

 • 26 Sie 2020
 • 6 min. czytania
 • Komentarze(0)
WIBOR to stawka bazowa oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Na niej opiera się oprocentowanie kredytów i pożyczek oferowanych przez banki. Stawka WIBOR jest uzależniona od poziomu głównej stopy procentowej, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Poza tym WIBOR jest bardzo istotną wartością dla osób zaciągających kredyty w złotówkach.
Co to jest WIBOR i jak wpływa na kredyty?

Kiedy przeglądasz oferty kredytów gotówkowych czy hipotecznych, w części zapisanej drobnym drukiem możesz znaleźć stawkę WIBOR, od której uzależnione może być oprocentowanie zaciąganego przez ciebie zobowiązania. Sprawdź, czym ono właściwie jest i dlaczego stawka WIBOR zmienia się w czasie.

WIBOR – definicja

Dla większości pojęcie WIBOR jest całkowicie obce, dlatego postaramy się je wyjaśnić, zwracając szczególnie uwagę na to, czym są wskaźnik WIBOR oraz stawka WIBOR. Otóż jest to skrót od pojęcia Warsaw Interbank Offered Rate, oznaczającego wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Innymi słowy, można powiedzieć, że jest to stopa oprocentowania brana pod uwagę podczas udzielania pożyczki przez jeden bank innej instytucji bankowej.

WIBOR to oprocentowanie pożyczek oferowanych bankom przez inne banki. Referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na rodzimym rynku międzybankowym wykorzystywana jest do ustalania wysokości oprocentowania kredytów gotówkowych czy hipotecznych.

Powinieneś wiedzieć również, że WIBOR jest obliczany jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach, ale przy obliczeniach wysokości WIBOR-u odrzucane są wartości skrajne – najniższa i najwyższa.

Dowiedz się, jakie są różnice między oprocentowaniem stałym i zmiennym >>            

Kto i kiedy ustala WIBOR?

Nie ma jednej osoby czy instytucji, która całkowicie niezależnie od banków czy kredytobiorców określa wysokość WIBOR-u. Jest on ustalany każdego dnia na bazie danych podawanych przez banki o godzinie 11 w dni robocze, czyli poza weekendami i dniami świątecznymi. Publikacja stawek branych pod uwagę przy określaniu stawki WIBOR następuje w czasie fixingu, a uczestniczące w nim banki są zobowiązane do zawierania transakcji między sobą po stawkach nie niższych od ustalonych.

Stawka WIBOR

Czym jest stawka WIBOR i jakie ma ona znaczenie dla banków i dla ciebie jako klienta tej instytucji? Stawka WIBOR rośnie lub spada w zależności od sytuacji na rynku bankowym. Każdy spadek tej stawki to dla ciebie, jako klienta banku, obniżka oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych w złotówkach.

WIBOR i wpływ na kredyty hipoteczne

Jeśli jesteś zainteresowany zaciągnięciem kredytu hipotecznego w złotówkach, to jest więcej niż prawdopodobne, że oprocentowanie takiego zobowiązania będzie powiązane ze stawką WIBOR. Z uwagi na obowiązujące od pewnego czasu w Polsce rekordowo niskie stopy procentowe WIBOR utrzymuje się na najniższych poziomach od kilkudziesięciu lat.

Niski WIBOR nie oznacza, że kredyt hipoteczny w banku dostaniesz niemal za darmo. Tak łatwo niestety nie będzie. W polskich bankach udzielających kredytów hipotecznych niski WIBOR wiąże się najczęściej z wyznaczeniem większej marży bankowej. Marża nie jest zależna od wysokości stóp procentowych, ale od polityki cenowej prowadzonej przez dany bank. Podlega ona negocjacjom z klientem, dlatego warto się ich podjąć w celu wypracowania możliwie jak najniższego oferowanego oprocentowania kredytu hipotecznego.

Każdy z banków ma wolną rękę w ustalaniu konstrukcji produktu kredytowego. Może posiłkować się WIBOR-em 3-miesięcznym lub 6-miesięcznym.

Co klienci banków powinni wiedzieć o WIBOR-ze?

Wysokość WIBOR-u nie jest zawsze taka sama. Dużo zależy od długości depozytu. Dlatego w zależności od rodzaju i terminu ustalania WIBOR-u inna będzie wartość tej stawki. Im niższy WIBOR, tym niższe będzie oprocentowanie twojego potencjalnego kredytu hipotecznego czy kredytu gotówkowego.

WIBOR ustalany jest na okresy czasowe dla kredytów udzielanych sobie wzajemnie przez banki. Dlatego trzeba wyróżnić kilka typów WIBOR-u:

 • WIBOR ON – depozyt zakładany na jeden dzień;
 • WIBOR TN – depozyt na jeden dzień, począwszy od następnego dnia roboczego;
 • WIBOR 1M – depozyt na 1 miesiąc;
 • WIBOR 3M – depozyt na 3 miesiące;
 • WIBOR 6M – depozyt na 6 miesięcy;
 • WIBOR 1R – depozyt na 1 rok.

Obecnie kolejne stawki WIBOR wynoszą:

 • WIBOR ON – 0,10 proc.,
 • WIBOR TN – 0,10 proc.,
 • WIBOR SW – 0,12 proc.,
 • WIBOR 1M – 0,22 proc.,
 • WIBOR 3M – 0,24 proc.,
 • WIBOR 5M – 0,28 proc.,
 • WIBOR 1R – 0,29 proc.

Skrajnie niskie stawki WIBOR wynikają z dwukrotnego zmniejszenia w ostatnich kilku miesiącach stóp procentowych w Polsce przez RPP oraz z ogólnej sytuacji na rynku finansowym, spowodowanej pandemią koronawirusa. Jeszcze 12 marca 2020 roku stawki WIBOR wynosiły:

 • WIBOR ON – 1,54 proc.,
 • WIBOR TN – 1,55 proc.,
 • WIBOR SW – 1,55 proc.,
 • WIBOR 1M – 1,62 proc.,
 • WIBOR 3M – 1,69 proc.,
 • WIBOR 5M – 1,75 proc.,
 • WIBOR 1R – 1,78 proc.

Z punktu widzenia konsumenta, który może chcieć skorzystać z oferty kredytów gotówkowych lub kredytów hipotecznych, największe znaczenie ma wysokość WIBOR 3M. Stawka ta jest brana pod uwagę podczas określania oprocentowania większości kredytów i pożyczek w Polsce.

Jeśli w umowie kredytowej masz podane oprocentowanie kredytu gotówkowego czy kredytu hipotecznego zależne od stawki WIBOR 3M, to przez trzy miesiące masz pewność ustalonego oprocentowania, ale później może się ono zmienić. Należy mieć to na uwadze już na etapie wyboru oferty kredytowej i podpisywania umowy z bankiem.

To właśnie w tym dokumencie powinny znaleźć się wszystkie najważniejsze zapisy dotyczące wykorzystania określonej stawki WIBOR dla oznaczenia oprocentowania zobowiązania. Częstą praktyką wśród polskich banków jest powiązanie zmiany oprocentowania kredytu z wahaniami stawki WIBOR o wybranym zakresie. Niektóre instytucje przy ustalaniu nowych stawek oprocentowania biorą pod uwagę wysokość z konkretnego dnia albo średnią arytmetyczną z wybranego okresu.

Co ma wpływ na wysokość WIBOR-u?

Wpływ na wysokość stawki WIBOR mają nie tylko fixing i oferty pożyczek międzybankowych. Wiesz już, co to jest WIBOR i ile wynosi, ale powinieneś mieć również świadomość, że na jego wysokość wpływa ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej działającej przy Narodowym Banku Polskim wysokość głównych stóp procentowych w Polsce. Wraz z ich podniesieniem następuje równoczesne podniesienie stawki WIBOR, a jeśli stopy procentowe spadają, to stawka WIBOR także w określonym czasie zacznie spadać.

Nie tylko same stopy procentowe decydują o tym, ile wynosi WIBOR. Prognoza wysokości tej stawki waha się w związku ze zmianami takich czynników jak inflacja, podaż pieniądza, wartość PKB (produktu krajowego brutto) czy cykl koniunkturalny.

Z pewnością zadajesz sobie pytania dotyczące wysokości stawki WIBOR w przyszłości. Prognozy na najbliższe miesiące są niestabilne, podobnie jak niestabilne pozostają rynki finansowe. Wszystkie scenariusze dotyczące zarówno dalszego obniżania stawki WIBOR, jak i gwałtownego podwyższania jej są możliwe i ty, jako odpowiedzialny kredytobiorca, musisz być na nie przygotowany.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
26 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły