Co to są obligacje zerokuponowe?

  • 25 Sie 2020
  • 4 min. czytania
  • Komentarze(0)
Mianem obligacji zerokuponowych określa się szczególny typ dłużnych papierów wartościowych. W momencie ich zakupu przez inwestora mają one ustalone przez emitenta dyskonto. Płaci więc za taki papier wartościowy niższą cenę od jej wartości nominalnej, którą uzyskuje w dniu wykupu. Obligacje zerokuponowe, jak sama nazwa wskazuje, nie mają żadnych kuponów, czyli emitent nie wypłaca w związku z nimi odsetek po każdym okresie kapitalizacji.
Co to są obligacje zerokuponowe?

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, dzięki którym możesz inwestować swój kapitał bez ponoszenia wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Oczywiście pewne ryzyko występuje nawet i przy obligacjach. Nie możesz ich przyrównywać bezpośrednio do lokat bankowych, przy których zwrot kapitału jest zapewniony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Istnieje wiele kryteriów podziału obligacji, którymi obraca się na rynkach finansowych. Jednym z takich dłużnych papierów wartościowych są obligacje zerokuponowe. Czym się charakteryzują i czy z twojej perspektywy, jako inwestora, warto ulokować w nie pieniądze?

Co to są obligacje zerokuponowe?

Na rynku finansowym do twojej dyspozycji jest wiele różnych narzędzi i metod lokowania posiadanych środków finansowych. Najbezpieczniejsze pozostają lokaty bankowe, jeśli zaś chodzi o inwestowanie w dłużne papiery wartościowe, czyli w obligacje, poniesiesz niewielkie ryzyko inwestycyjne.

Istnieją przy tym różnego rodzaju obligacje emitowane na rynku finansowym przez różne podmioty, między innymi Skarb Państwa (obligacje skarbowe), przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne) czy jednostki samorządu terytorialnego (obligacje komunalne). Pod względem trybu oprocentowania i wypłaty odsetek z tytułu inwestycji w obligacje możesz spotkać się z wyszczególnieniem obligacji zerokuponowych.

Co to jest obligacja zerokuponowa (z języka angielskiego „zero-cupon bond” lub „discount bond”)? Jest ona rodzajem dłużnego papieru wartościowego, w przypadku którego emitent nie ma obowiązku płacenia odsetek. Nie oznacza to jednocześnie, że nic nie zarobisz.

Jak działają obligacje zerokuponowe?

Zerokuponowa obligacja skarbowa czy innego rodzaju obligacja bez odsetek działa w ten sposób, że jest emitowana z dyskontem od swojej wartości nominalnej. Wiedz, że przy zakupie obligacji zerokuponowej płacisz cenę emisyjną, która będzie niższa od ceny nominalnej tego papieru wartościowego. Twój dochód z tytułu podjętej inwestycji z obligacji zerokuponowej jest różnicą pomiędzy tymi dwoma cenami.

Charakterystyka obligacji zerokuponowej

Brak oprocentowania, zakup z dyskontem i najczęściej dwuletni termin wykupu tego rodzaju obligacji – to najważniejsze cechy charakteryzujące obligacje zerokuponowe. Z tego powodu nie cieszą się one dużą popularnością na rynkach finansowych.

Czym charakteryzuje się obligacja zerokuponowa? Przede wszystkim istnieniem dyskonta. To, że kupuje się ją taniej, niż wynika to z jej wartości nominalnej, jest jej najbardziej znamienną cechą.

Rzadkość występowania to kolejna właściwość obligacji zerokuponowych. Najczęściej spotkasz się przy tym z zerokuponową obligacją skarbową. W przypadku obligacji korporacyjnych w ogóle nie występują obligacje nieoprocentowane. Skarb Państwa czasem je jednak emituje, czego najlepszym przykładem są obligacje zerokuponowe o 2-letnim okresie wykupu, które emitowane są właśnie z dyskontem, a rentowność takich dłużnych papierów wartościowych jest obliczana na bazie konwencji ACT/ACT.

Wady i zalety obligacji zerokuponowej

Inwestycje w obligacje zerokuponowe mają swoje zalety, ale obciążone są również pewnymi wadami. Do ich zalet należy zaliczyć:

  • transparentność – od razu wiadomo, ile na nich zarobisz i nic nie musisz przy tym przeliczać;
  • korzyści podatkowe – obowiązek zapłacenia podatku następuje w momencie wykupu obligacji zerokuponowej przez emitenta, a podstawą uiszczenia podatku będzie różnica pomiędzy ceną emisji a wykupu.

Wadą obligacji zerokuponowych jest ryzyko podejmowane przy inwestycji. Dotyczy ono niewypłacalności emitenta, co powoduje, że w takich warunkach ty jako inwestor nie możesz odzyskać swojego kapitału wpłaconego na rzecz emitenta. Minusem inwestycji będzie też ryzyko wiążące się ze zmiennością sytuacji makroekonomicznej w kraju – zmiany w zakresie inflacji i stóp procentowych, tj. rosnące ceny i malejące stopy procentowe, mogą doprowadzić do ograniczenia twojego ewentualnego zysku z obligacji zerokuponowych.

Sprawdź zmiany w stopach procentowych w 2020 roku: Ile potrwa okres niskich stóp procentowych?

Dla kogo przeznaczona jest obligacja zerokuponowa?

Czy specyficzne obligacje zerokuponowe to inwestycja dla ciebie? To zależy. Jeśli oczekujesz regularnej wypłaty zysku z inwestycji w dłużne papiery wartościowe, na pewno nie powinieneś kupować takich obligacji. Jeśli jednak masz w planach dłuższy horyzont inwestycyjny, a przy tym możesz zmniejszyć ryzyko związane z inwestycją w obligacje zerokuponowe, kupując papiery dłużne skarbowe, to inwestycja ta może odpowiadać twoim potrzebom.

Oprocentowanie obligacji zerokuponowej

Musisz wiedzieć, że obligacje zerokuponowe nie są oprocentowane, nie mają więc kuponów dla ciebie jako obligatariusza. Twój zarobek pochodzi w całości z zysku na umorzeniu obligacji zerokuponowej. Nie możesz liczyć na wypłatę odsetek, obligacje zerokuponowe nie mają ustalonego oprocentowania, ale i tak na nich zarobisz, ponieważ otrzymasz jednorazowo nadwyżkę wynikającą z dyskonta ustalonego podczas emisji tego papieru wartościowego przez emitenta.

Wycena obligacji zerokuponowej

W celu wyceny obligacji zerokuponowej należy zdyskontować jej wartość nominalną, wypłacaną jej posiadaczowi za wskazaną liczbę lat na moment bieżący. Cena obligacji, czyli obliczana wartość, wynika z ilorazu wartości nominalnej obligacji, sumy „1” oraz wymaganej rocznej stopy dochodu podniesionej do potęgi odpowiadającej okresowi do wykupu obligacji w latach. W ten sposób możesz również wyliczyć stopę zwrotu obligacji zerokuponowej.

Sprawdź dodatkowo:
1. Co to są obligacje?
2. Obligacje – czym są i na czym polegają? Od 1 marca obligacje skarbowe dla beneficjentów 500+

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
25 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły