Co to są odsetki?

  • 17 Gru 2019
  • 1 min. czytania
  • Komentarze(0)
Odsetki są dla Ciebie zyskiem, który płaci Ci bank za zdeponowanie u niego oszczędności albo kosztem, gdy zaciągasz kredyt. Na wysokość odsetek wpływa wysokość stopy procentowej, kwota kapitału oraz czas, na który został on ulokowany. Im wyższa stawka oprocentowania, większy kapitał i dłuższy okres, tym powstaje więcej odsetek.
Co to są odsetki?

Odsetki są dla Ciebie zyskiem, który płaci Ci bank za zdeponowanie u niego oszczędności albo kosztem, gdy zaciągasz kredyt. Na wysokość odsetek wpływa wysokość stopy procentowej, kwota kapitału oraz czas, na który został on ulokowany. Im wyższa stawka oprocentowania, większy kapitał i dłuższy okres, tym powstaje więcej odsetek.

Wyróżnia się trzy rodzaje metod obliczania odsetek:

  1. odsetki proste, obliczane od podstawy oprocentowania (kapitału) po upływie okresu na jaki została złożona lokata bądź udzielony kredyt i pobierane po ich naliczeniu,

  2. odsetki składane, po okresie oprocentowania obliczone odsetki dolicza się do kapitału i następuje kapitalizacja odsetek, a od powiększonej sumy oblicza odsetki za następny okres oprocentowania; przy tej metodzie obliczania odsetek ich wysokość sukcesywnie wzrasta, gdyż są obliczane od coraz wyższej podstawy oprocentowania,

3. dyskonto, czyli potrącenie odsetek z góry za cały okres obliczeniowy.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
10 Sie 2020

Zobacz również inne poradniki

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły