Czy kredyt hipoteczny jest kredytem konsumenckim? Czy zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę dotyczy kredytów hipotecznych?

 • 16 Mar 2020
 • 3 min. czytania
 • Komentarze(2)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał we wrześniu ubiegłego roku wyrok, według którego banki powinny zwracać część kosztów za wcześniejszą spłatę kredytów konsumenckich. Czy to dotyczy także kredytów hipotecznych?
Czy kredyt hipoteczny jest kredytem konsumenckim? Czy zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę dotyczy kredytów hipotecznych?

Kredyt hipoteczny – wcześniejsza spłata

Wyrok TSUE w sprawie zwrotu kosztów przy wcześniejszej spłacie zobowiązania dotyczy kredytów konsumenckich – do kwoty 255 500 zł. Zwrot dotyczy więc kredytów gotówkowych udzielonych po 18 grudnia 2011 r., czyli dniu wejścia w życie Ustawy o kredycie konsumenckim.

Natomiast zwrot przy kredycie hipotecznym należy się osobom, które zaciągnęły go po 22 lipca 2017 r. i spłaciły go przed terminem od dnia 11 września 2019 r. Nie dzieje się to jednak automatycznie – potrzebne jest złożenie wniosku w banku.

Co to jest kredyt konsumencki i czym różni się od kredytu konsumpcyjnego?

Kredyt konsumencki w odróżnieniu od kredytu konsumpcyjnego jest określony ustawą. Jego wartość nie przekracza 255 550 zł, a jego oprocentowanie nie jest wyższe od powszechnie stosowanego na rynku. O kredyt konsumencki mogą się ubiegać wyłącznie osoby fizyczne. Nie powinien być więc wykorzystany do założenia lub prowadzenia działalności gospodarczej czy zawodowej. Wnioskodawca musi określić cel, na jaki chce przeznaczyć uzyskane środki. Dopuszcza się wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Kredyty konsumenckie to także pożyczki pozabankowe i zobowiązania ratalne z wyłączeniem rat 0 proc.

Kredyt konsumpcyjny nie wymaga określenia celu. Nie ma ustawy, która by go regulowała. Może być natomiast oferowany wyłącznie przez banki. Kredytu konsumpcyjnego nie udzielają firmy pożyczkowe. Nie ma górnej granicy wartości zobowiązania.

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny >>

Interpretacje po stronie kredytobiorców

Banki początkowo kwestionowały konieczność zwrotu prowizji, zasłaniając się art. 49, który mówi o zwracaniu tylko tych kosztów, które mają związek z okresem kredytowania, czyli np. składek ubezpieczeniowych i odsetek. Rzecznik Finansowy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekli jednak, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu banki muszą oddać proporcjonalnie wszystkie koszty, niezależnie od ich charakteru.

Potwierdza to TSUE: „Ograniczenie możliwości obniżenia całkowitego kosztu kredytu jedynie do kosztów wyraźnie związanych z okresem obowiązywania umowy, pociągałoby za sobą ryzyko, że konsument zostanie obciążony wyższymi jednorazowymi płatnościami w chwili zawarcia umowy o kredyt, ponieważ kredytodawca mógłby próbować ograniczyć do minimum koszty zależne od okresu obowiązywania umowy”.

Treść wyroku natomiast brzmi: „Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta”.

Jak odzyskać prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu?

Aby otrzymać zwrot kosztów, należy złożyć wniosek w banku (w oddziale lub przez wysłanie pisma pocztą), powołując się na wyrok TSUE (TSUE C-383/18, art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim) oraz opinię Rzecznika Finansowego i UOKiK. Klient ma na to 6 lat od momentu wcześniejszej spłaty, co wynika z zapisów Kodeksu Cywilnego. Jeśli bank odmówi, to sprawę można skierować do sądu.

Dodano:
16 Mar 2020

Zaktualizowano:
05 Sie 2020

2 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

 • Kinga Ekspert 04 sierpnia 2020
  Skoro wyrok TSUE dotyczy kredytów konsumenckich to na jakiej podstawie "zwrot przy kredycie hipotecznym należy się osobom, które zaciągnęły go po 22 lipca 2017 r. i spłaciły go przed terminem od dnia 11 września 2019 r." ?
  Malek Anna Ekspert 05 sierpnia 2020
  Cześć Kindo, 22 lipca 2017 r. to data wejścia w życie nowej Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, a 11 września 2019 r. to data wyroku TSUE. Teraz kredyt hipoteczny nie jest kredytem konsumenckim.
 • ad Ekspert 10 lipca 2020
  Skoro w jednym jak i w drugim przypadku bank pożycza pieniądze to nie powinno być różnicy czy jest to kredyt konsumencki czy hipoteczny. To interpretacja banków wygodna dla nich
  Malek Anna Ekspert 14 lipca 2020
  Cześć ad. To nie interpretacja banków, tylko zapisy Ustawy o kredycie konsumenckim.

Podobne artykuły