Czy można zawiesić spłatę kredytu samochodowego?

  • 31 Lip 2020
  • 7 min. czytania
  • Komentarze(0)
Banki mogą przychylić się do twojego wniosku o zawieszenie spłaty kredytu samochodowego, czyli inaczej mówiąc – udzielić ci wakacji kredytowych. W tym celu konieczne jest wnioskowanie o takie rozwiązanie. Bank rozpatrzy, czy karencja w spłacie jest uzasadniona, a jeśli tak, wyda zgodę oraz udostępni ci aneks do umowy kredytowej.
Czy można zawiesić spłatę kredytu samochodowego?

Kiedy zaciągasz kredyt, bank bada twoją zdolność kredytową i kontroluje historię w Biurze Informacji Kredytowej. Musi mieć pewność, że udzielając ci zobowiązania, nie ponosi zbyt wysokiego ryzyka. W życiu jednak różnie bywa, dlatego z czasem może zdarzyć się coś, co przeszkodzi Ci w regularnym uiszczaniu rat kapitałowo-odsetkowych. Czy w przypadku zaciągnięcia kredytu samochodowego będziesz mieć możliwość zawieszenia jego spłaty w przyszłości? Sprawdź, czy w takiej sytuacji możliwe są wakacje kredytowe.

Na czym polega zawieszenie spłaty kredytu samochodowego?

Z powodu pandemii nowego koronawirusa wiele banków udostępniło swoim klientom możliwość zawieszenia spłaty kredytu na 3 miesiące, a były też i takie, które pozwalały na dłuższą przerwę w spłacie pełnej raty kapitałowo-odsetkowej. Część instytucji bankowych zawieszało spłatę całej raty, a inne tylko jej części kapitałowej, odsetki w okresie wakacji kredytowej musiały być zaś w dalszym ciągu spłacane. Oznaczało to dla kredytobiorców ulgę w uiszczaniu rat w trudnym okresie lockdownu polskiej gospodarki.

W wielu bankach można było spotkać się z możliwością zawieszenia spłaty kredytów różnego rodzaju, nie tylko na przykład kredytów hipotecznych czy kredytów gotówkowych, ale również samochodowych. W każdym przypadku zawieszenie spłaty zobowiązania polegało na tym, że bank na wniosek klienta rezygnował na jakiś czas – zwykle na okres od 1 do 3 miesięcy – z pobierania pełnych rat kredytowych, a więc ich części odsetkowej i kapitałowej, albo tylko części kapitałowej, przy czym kredytobiorca musiał spłacać odsetki i ewentualne składki ubezpieczeniowe, jeśli miał ubezpieczony kredyt w jakikolwiek sposób.

Dodatkowo w nowej wersji przepisów Tarczy Antykryzysowej 4.0 wprowadzono tak zwane ustawowe wakacje kredytowe, co oznacza, że banki na wniosek klienta, który spełnia warunki, mają obowiązek zawiesić zobowiązanie na okres maksymalnie 3 miesięcy. Podczas wakacji kredytowych w wersji ustawowej można zawiesić tylko te kredyty, których umowy zostały zawarte przed 13 marca 2020 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. W trakcie odroczenia spłaty odsetki nie są naliczane.

Przeczytaj dodatkowo: Wakacje kredytowe a karencja w spłatach?

Kiedy można starać się o zawieszenie spłaty kredytu samochodowego?

Warunki zawieszenia spłaty kredytu samochodowego mogą się różnić w poszczególnych bankach. Musisz się zapoznać z tymi wymaganiami, by móc określić, czy ty sam jako kredytobiorca możesz wnioskować o zawieszenie spłaty zobowiązania.

Na przykład w Santander Banku Polska klient posiadający ważny kredyt samochodowy może go zawiesić, jeśli przewiduje lub ma problemy z jego spłatą z powodu epidemii COVID-19. Podobnie jest w Getin Banku i prawdopodobnie w pozostałych bankach, w których możesz zaciągać i spłacać kredyty samochodowe. Od klientów, którzy chcą skorzystać z wakacji kredytowych, wymaga się, aby na dzień złożenia wniosku o zawieszenie:

  • nie mieli zaległości w spłacie wierzytelności wobec banku,
  • nie mieli wypowiedzianej przez bank umowy kredytowej.

Wakacje kredytowe są formą pomocy ze strony banków dla klientów, którzy dotknięci zostali negatywnymi skutkami pandemii i w związku z tym mogą mieć problemy ze spłatą kredytów i pożyczek, w tym kredytów samochodowych.

Jeśli chodzi o wakacje kredytowe gwarantowane ustawowo w Tarczy Antykryzysowej 4.0, to jako kredytobiorca możesz z nich skorzystać, jeśli zaciągnąłeś kredyt samochodowy przed 13 marca 2020 roku, nie masz zaległości w spłacie dotychczasowych rat, a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie pół roku od wskazanej daty.

Dopuszczalny okres zawieszenia spłaty kredytu samochodowego

Dotychczas to od banków zależało, jak długo może potrwać zawieszenie spłaty kredytu samochodowego. Zwykle oferowały one wakacje kredytowe trwające od 1 do 3 miesięcy, rzadziej do 6 miesięcy. W Tarczy Antykryzysowej 4.0 zapewnione są zaś wakacje kredytowe na okres do 3 miesięcy. Co ciekawe, nawet jeśli skorzystałeś już w swoim banku z zawieszenia spłaty, to nadal masz szansę zawnioskować skutecznie o bezpłatne odroczenie spłaty pełnej raty kapitałowo-odsetkowej przy kredycie samochodowym.

Koszty związane z zawieszeniem kredytu samochodowego

Zasadniczo banki nie powinny pobierać żadnych opłat za zawieszenie kredytu samochodowego. Odroczenie takiego zobowiązania jest dokonywana bezpłatnie, ale nie oznacza to, że kredytobiorca nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Wszystko zależy od tego, jaki wariant zawieszenia spłaty kredytu wybierze i jaki wariant jest oferowany przez kredytodawcę.

Jeśli chodzi o zawieszenie spłaty kredytu samochodowego udostępniane przez banki, to nie poniesiesz żadnych kosztów, jeśli bank umożliwi ci całkowite zawieszenie spłat rat kredytowych, bez wydłużania okresu spłaty. W przypadku wakacji kredytowych obejmujących tylko zawieszenie spłaty części kapitałowej raty, w dalszym ciągu płacisz część odsetkową, ale jeśli bank nie wydłuży ci okresu kredytowania, to wtedy koszt ogólny zobowiązania wynikający z jego zawieszenia wzrośnie. Wydłużenie okresu kredytowania powoduje bowiem, że dłużej naliczane będą ci odsetki, dlatego ogólny koszt musi się zwiększyć.

Niestety Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że chociaż podczas korzystania z wakacji kredytowych nie będą ci naliczane odsetki, to okres kredytowania i wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegną przedłużeniu o czas, przez jaki zawieszona była spłata. Dlatego de facto koszty automatycznie wzrosną.

Czy bank może odmówić zawieszenia spłaty kredytu samochodowego?

Zastanawiasz się, czy twój wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może zostać odrzucony? Niestety, z taką sytuacją możesz się spotkać, jeśli nie uregulujesz wcześniej wszystkich wierzytelności wobec banku. Jeśli miałeś zaległości w spłacie dotychczasowych rat kapitałowo-odsetkowych, również możesz doświadczyć odmowy. Dotyczy ona także kredytów zaciągniętych po 13 marca 2020 roku, jeśli chodzi o ustawowe wakacje kredytowe gwarantowane w Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Wnioskowanie o zawieszenie spłaty kredytu samochodowego

Jeśli chcesz skorzystać z wakacji kredytowych w banku, w którym masz zaciągnięty kredyt samochodowy, musisz przygotować wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. W większości instytucji otrzymasz gotowy dokument za pośrednictwem strony internetowej. Wystarczy, że go wypełnisz, by dopełnić formalności związanych z wnioskowaniem o takie rozwiązanie. Jeśli instytucja bankowa nie udostępni ci takich dokumentów, to możesz sam napisać swój wniosek o zawieszenie spłaty kredytu samochodowego. Jak przygotować pismo o zawieszenie spłaty kredytu? Zawrzyj w nim:

  • swoje dane jako kredytobiorcy, wraz z danymi teleadresowymi;
  • czas, w jakim chcesz skorzystać z wakacji kredytowych;
  • dane dotyczące zawieszanej umowy kredytowej;
  • swój podpis.

Większość banków będzie wymagała również umieszczenia we wniosku o zawieszenie spłaty kredytu samochodowego uzasadnienia prośby. Możesz powołać się po prostu na swoją trudną sytuację finansową w związku z pandemią koronawirusa.

Zwykle do wniosku o wakacje kredytowe nie będziesz dołączać żadnych dodatkowych dokumentów czy pism, a jedynie oświadczenie o tym, że jesteś świadomy tego, że np. okres kredytowania w wyniku udzielonych wakacji kredytowych może ulec zmianie.

To może Ci się przydać: Kończą Ci się wakacje kredytowe? Zobacz, co teraz zrobić!

Zawieszenie spłaty kredytu samochodowego – co jeszcze warto wiedzieć?

Zawieszenie spłaty kredytu samochodowego nie jest równoznaczne z tym, że bank po prostu zrezygnuje z pobierania rat kapitałowo-odsetkowych przez okres 3 czy nawet niekiedy 6 miesięcy. To nie dobra wola banków, ale rozwiązanie, które pomoże im uniknąć braku spłaty zobowiązań kredytowych przez klientów. Przerwa w spłacie spowoduje jedynie, że kredytodawca odzyska swoje pieniądze wraz z odsetkami nieco później.

Wakacje kredytowe mogą powodować wydłużenie okresu spłaty zobowiązania, co wiąże się ze wzrostem całkowitych kosztów. Najczęściej warto zastanowić się nad możliwością zawieszenia spłaty kredytu samochodowego, jeśli jako kredytobiorca masz problemy finansowe i nie będziesz w stanie spłacać rat czy pełnej kwoty raty. Pamiętaj o tym, że jeśli twój kredyt samochodowy jest ubezpieczony, to nawet w okresie wakacji kredytowych obejmujących pełną ratę kapitałowo-odsetkową będziesz musiał spłacać składkę ubezpieczeniową. Ochrona ubezpieczeniowa dla twojego pojazdu będzie dalej świadczona.

Zasadniczo zawieszenie spłaty kredytu samochodowego poza kwestią związaną z wakacjami kredytowymi spowodowanymi koronawirusem to indywidualna sprawa każdego z banków. Musisz sprawdzić, czy twoja instytucja również realizuje takie indywidualne zawieszenie spłaty. Jeśli nie, to nadal możesz skorzystać z wakacji kredytowych w związku z pandemią i nowymi przepisami wskazanymi w Tarczy Antykryzysowej 4.0.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
31 Lip 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły