Czy obcokrajowiec może wziąć w Polsce kredyt?

  • 02 Mar 2020
  • 2 min. czytania
  • Komentarze(0)
Polska przyciąga do siebie coraz więcej obcokrajowców, zwłaszcza zza wschodniej granicy. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców długoterminowe zezwolenie na pobyt posiada ponad 400 tys. osób, z których połowa to Ukraińcy. Wpływa to na zmiany – także w bankach. Oferty kredytów są teraz dostępne również dla obcokrajowców, ale decyzja pozytywna będzie możliwa po spełnieniu kilku warunków.
Czy obcokrajowiec może wziąć w Polsce kredyt?

Kredyt dla obywatela państwa w UE

Warunki przyznania kredytów gotówkowych różnią się w zależności od tego, czy cudzoziemiec jest obywatelem kraju UE, czy nie. Jeżeli tak jest, to zgodnie z dyrektywami Unii (2014/92/UE), ma taki sam dostęp do oferty banku jak Polak (w podobnej sytuacji jest Polak w innych krajach Wspólnoty).

Wciąż jednak możliwa jest decyzja negatywna, jeśli bank uzna, że centrum życiowe (koncentracja spraw rodzinnych, osobistych i majątkowych) wnioskodawcy znajduje się w innym państwie. Osoba, która przyjechała do Polski tylko do wykonania krótkiego zlecenia, może zostać odprawiona z kwitkiem. Dane na temat zdolności i historii kredytowej są w przypadku obywatela UE łatwiejsze do uzyskania. Formalności będzie więc mniej, a weryfikacja pójdzie szybciej.

Ważne, by pamiętać, że kredyt hipoteczny może być wydany w walucie, w jakiej osiągasz podstawowy dochód.

Jesteś Ukraińcem? Zobacz na jaki możesz liczyć kredyt! >>

Kredyt dla obywatela państwa spoza UE

  • Kilka lat temu nie było możliwości, by cudzoziemiec spoza UE dostał kredyt, chyba że otrzymałby obywatelstwo polskie. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Ubiegający się o kredyt powinien przedłożyć: kartę stałego pobytu lub zezwolenia na pobyt czasowy,
  • ważny paszport i wizę,
  • meldunek na terenie RP,
  • PESEL (opcjonalnie).

Pobyt czasowy jest oczywiście mniej korzystną z punktu widzenia kredytu opcją. Najlepiej, jeśli wnioskodawca udowodni, że przebywa na terenie Polski przynajmniej od roku. Wiele zależy też od kwoty kredytu i okresu spłaty. Bank będzie badał też dochody – ich wysokość i regularność.

Inne warunki kredytu

Oprócz powyższych obcokrajowcy muszą spełnić wymogi formalne takie jak Polacy. Analitycy wezmą pod lupę umowę, wiążącą z pracodawcą (najlepiej widziana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, a najgorzej umowa o dzieło), wysokość i stałość dochodów, przy dłuższym okresie spłaty rodzaj wykonywanej pracy (czy jest to praca sezonowa), historię kredytową oraz bieżące zobowiązania.

Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej współpracują z podobnymi sobie instytucjami w innych krajach – także na terenie Ukrainy. Ułatwi to weryfikację wnioskodawcy. Jeśli jednak będą problemy z uzyskaniem danych, bank poprosi o raport kredytowy.

Obcokrajowiec ma większe szanse na pozytywną decyzję, jeśli są przesłanki, że zadomowił się w Polsce – posiada aktywny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy czy kartę debetową lub kredytową i regularnie spłaca zobowiązania. Dużym plusem będzie zawarcie małżeństwa z obywatelem Polski.

Istotną sprawą jest też to, by bank i wnioskodawca dobrze się zrozumieli. Niektóre oddziały obsługują klientów w języku rosyjskim i ukraińskim. Jeśli obcokrajowiec nie jest biegły w języku polskim, a jego znajomość angielskiego też jest niewystarczająca, to powinien postarać się o pomoc tłumacza. Dokumenty do weryfikacji powinny mieć polską wersję.

Dodano:
02 Mar 2020

Zaktualizowano:
28 Maj 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły