Czy osoba niepełnoletnia może posiadać konto bankowe?

 • 27 Lip 2020
 • 12 min. czytania
 • Komentarze(0)
Osoba niepełnoletnia może posiadać konto bankowe. Jeśli nieletni chce je założyć, to do czasu osiągnięcia pełnoletniości będzie musiał mieć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Niektóre banki mają w swoich ofertach nawet takie rachunki, które przeznaczone są dla osób w wieku od 13 lat.
Czy osoba niepełnoletnia może posiadać konto bankowe?

Podstawowym produktem depozytowym banku jest konto. Klienci posiadający konto osobiste mogą sprawniej zarządzać swoimi finansami, wygodnie dokonywać płatności bezgotówkowych kartą, a ponadto zabezpieczyć swoje oszczędności. Rachunek bankowy może być założony przez klienta niepełnoletniego, choć procedury formalne związane z jego otwarciem musi poprzedzić zgoda wydana przez rodziców lub opiekunów prawnych. Banki mają już ofertę kont osobistych skierowanych do osób, które ukończyły 13 lat. Sprawdź, czym się ona charakteryzuje.

Konto bankowe dla osoby niepełnoletniej – przepisy prawne

Osoba nieletnia nie może być pełnoprawnym klientem banku. Nie zaciągnie na przykład kredytu gotówkowego, może mieć jednak założone konto osobiste. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce dopuszczają takie działanie.

Możliwe jest zatem, by osoba niepełnoletnia, w odpowiednim jednak wieku, miała własny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, czyli w istocie konto osobiste, a także by bank wydał do takiego rachunku kartę płatniczą debetową – do wypłaty gotówki z bankomatów i dokonywania za jej pośrednictwem płatności w sklepach i punktach usługowych.

Zwróć uwagę na zapisy dotyczące osób nieletnich umieszczone w Kodeksie cywilnym. Prawo cywilne wskazuje, że pełnoletniość w Polsce uzyskuje się z chwilą ukończenia 18 lat. Okres pomiędzy urodzeniem dziecka a osiągnięciem pełnoletności jest czasem, gdy jest ono małoletnie w rozumieniu prawa cywilnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego istnieją dwie kategorie małoletności:

 • dzieci przed ukończeniem 13 roku życia,
 • dzieci pomiędzy 13 a 18 rokiem życia.

Małoletni poniżej 13 lat nie mają w ogóle zdolności do czynności prawnych, czyli w ich imieniu występuje jedynie przedstawiciel ustawowy, głównie rodzic. Inaczej jednak jest w przypadku dzieci, które ukończyły już 13 lat, ponieważ wówczas małoletni nabywa ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W związku z tym ma ograniczone prawo do zawierania umów i zaciągania zobowiązań. W praktyce można wtedy m.in. zawierać umowy charakterystyczne dla bieżących spraw życia codziennego, takich jak drobne zakupy w sklepach bez nadzoru rodzica. Małoletni pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoimi pieniędzmi. W praktyce oznacza to, że ty – jako nastolatek – lub twoje dziecko możecie w tym wieku założyć konto w banku. Będzie to rachunek specjalnie przeznaczony dla takiej osoby – mło. Nadal jednak jego otwarcie będzie wymagało zgody rodzica lub opiekuna prawnego. To on podpisuje wszystkie dokumenty związane z założeniem rachunku młodzieżowego. Pisemnie musi też wyrazić zgodę na zawarcie umowy o rachunek osobisty. Jeśli konto młodzieżowe będzie otwierane przez internet, to rodzic lub opiekun prawny muszą być obecni w placówce bankowej lub przy kurierze w chwili podpisywania dokumentów związanych z kontem.

Od jakiego wieku możliwe jest posiadanie konta bankowego?

Konto bankowe na nazwisko osoby nieletniej można otworzyć jedynie wtedy, gdy ma ona już ukończone 13 lat. Wcześniej rachunek formalnie jest własnością rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Niewiele banków jest gotowych na to, by zaoferować dzieciom poniżej 13 roku życia konto osobiste. Przykładem jest konto w PKO BP. PKO Konto Dziecka to rachunek dla dzieci poniżej 13 roku życia, który pozwoli im na nauczenie się zarządzania pieniędzmi i zaznajomienie się z bankowością online i jej możliwościami. Konto dla dziecka jest prowadzone za darmo, a bank nie nalicza opłat za wykonywanie przelewów wewnętrznych i standardowych. Konto dziecka jest powiązane z kontem rodzica w PKO. Można je otworzyć już dla niemowlęcia.

W zdecydowanej większości przypadków konta młodzieżowe w polskich bankach można otworzyć dla dziecka, które ukończo 13 lat, z uwagi na nabycie wówczas ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

Zalety konta przeznaczonego dla osoby niepełnoletniej

Konto dla osoby niepełnoletniej pozwala uczyć się tego, jak poprawnie zarządzać swoimi środkami finansowymi. Możesz zafundować taką naukę swojemu dziecku. Jeśli sam jesteś nieletnim klientem, możesz łatwiej oszczędzać pieniądze na koncie i dysponować swoimi środkami finansowymi przy użyciu karty debetowej. Zwykle nic nie zapłacisz za swoje konto.

Rodzic również czerpie korzyści z założenia konta młodzieżowego, może bowiem w razie potrzeby szybko przekazać pieniądze swojej pociesze, np. podczas wycieczki szkolnej lub kolonii i obozu. Poza tym ma podgląd na to, jak wydawane są pieniądze z konta i może zareagować, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Zazwyczaj konto osobiste dla nieletnich zapewnia dziecku pierwszy kontakt z bankowością elektroniczną. Może się z nią dobrze zapoznać, co w przyszłości ułatwi mu zarządzanie finansami.

Warunki i koszty prowadzenia konta dla osoby niepełnoletniej

Zasadniczo w większości banków, które mają w swojej ofercie rachunki dla osób niepełnoletnich, nie spotkasz się z żadnymi opłatami za otwarcie i prowadzenie konta młodzieżowego. To specyficzny rodzaj bezwarunkowo bezpłatnych rachunków. Nie trzeba więc martwić się koniecznością spełnienia określonych warunków w celu uniknięcia miesięcznej opłaty za korzystanie z konta bankowego. Bank nie będzie wymagał dokonywania regularnych wpłat na rachunek ani utrzymywania minimalnej kwoty na koncie. Dlatego możesz korzystać z konta młodzieżowego dokładnie tak jak chcesz – regularnie lub okazjonalnie.

Twoje dziecko lub ty jako właściciel konta młodzieżowego nie będziecie ponosić kosztów przelewów zwykłych dokonywanych za pośrednictwem rachunku dla nieletniego. Konto bankowe dla nieletnich najczęściej pozwala na realizację darmowych przelewów w bankowości internetowej lub mobilnej, bez względu na to, czy wysyłasz przelew wewnętrzny, czyli w ramach jednego banku, czy przelew zewnętrzny, pomiędzy innymi bankami.

Oprócz darmowego prowadzenia konta, banki oferują dodatkowe opcje: Darmowe konto to za mało

Zazwyczaj konto osobiste dla nieletnich może być wyposażone w kartę debetową, za którą nie będziesz płacić. Kartą wypłacisz za darmo gotówkę z bankomatów krajowych lub w oddziale bankowym.

Konto dla osoby niepełnoletniej – co może robić nieletni?

Konto osobiste dla młodzieży nie jest tak funkcjonalne jak konto dla dorosłego klienta. Jako jego właściciel nie możesz na przykład wnioskować do banku o przyznanie limitu kredytowego, tzw. kredytu odnawialnego. Konto osobiste dla nieletnich zakładane jest na dane osobowe nastolatka i to on jest właścicielem rachunku czy też karty płatniczej wydawanej do konta. Innymi słowy, tylko on teoretycznie ma prawo korzystać z takiej karty. Środki zgromadzone na koncie dla osoby niepełnoletniej pozostają jej własnością.

Ty lub twoja pociecha możecie w miarę swobodnie korzystać z funkcjonalności konta osobistego dla nieletnich. Nastolatek może:

 • wpłacać i wypłacać pieniądze,
 • wypłacać pieniądze z bankomatu przy użyciu karty,
 • dokonywać płatności z konta przy użyciu karty lub przelewów,
 • korzystać z bankowości internetowej,
 • korzystać z bankowości mobilnej,
 • płacić telefonem (w niektórych bankach),
 • przeglądać historię operacji bankowych wykonanych na koncie bankowym.

Konto osobiste dla nieletnich nie pozwala natomiast na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań kredytowych. Nie można się więc starać o:

 • limit kredytowy w koncie,
 • debet w koncie,
 • wydanie karty kredytowej,
 • udzielenie kredytu gotówkowego lub pożyczki.

Zasadniczo jednak większość funkcji zwykłego konta osobistego dla młodzieży również jest dostępna.

Konto dla osoby niepełnoletniej – jakie prawa ma dorosły?

W związku z otwarciem konta dla nieletniego jako rodzic czy opiekun prawny takiej osoby masz wiele przywilejów, które pozwolą ci na bieżąco kontrolować wydatki nastolatka i mieć wgląd w historię takiego rachunku. W takim przypadku występujesz jako pełnomocnik nieletniego i masz prawo:

 • czasowo zablokować wypłaty z konta, jeśli uznasz wydatki dziecka za zbyt wysokie;
 • czasowo zablokować dopływ środków na rachunek;
 • zmienić limity obowiązujące na koncie osobistym dla nieletnich, np. dzienny limit wypłat kartą z bankomatów czy płatności kartą w sklepach;
 • zmieniać numer telefonu do autoryzowania zleceń;
 • wypowiedzieć umowę rachunku osobistego dla nieletniego w trybie natychmiastowym;
 • zmienić dane adresowe.

Przedstawiciel ustawowy nieletniego klienta banku nie może jednak od ręki, np. w ramach bankowości elektronicznej, dokonać wielu ze wspominanych powyżej operacji. Musi nierzadko złożyć wizytę w oddziale banku i zgłosić swoje żądanie na piśmie. Nie może pobrać online pieniędzy z konta dziecka lub zlecić przelewu. Może to zrobić tylko w oddziale bankowym. Wyłącznie w nielicznych przypadkach może korzystać z rachunku dla osób nieletnich tak jak z konta własnego, zwłaszcza jeśli dla rodzica czy opiekuna prawnego wydawana jest karta do rachunku.

Co jest potrzebne do założenia konta dla osoby niepełnoletniej?

Znając już podstawy prawne korzystania z konta młodzieżowego oraz jego zalety, możesz zapytać, jak założyć konto bankowe dla nieletnich. W bankach działających na polskim rynku finansowym masz do dyspozycji zwykle dwie drogi. Jedna obejmuje zakładanie konta osobistego dla nieletnich przez internet, a druga – otwieranie takiego rachunku w oddziale bankowym.

Otwarcie konta młodzieżowego przez internet jest bardzo prostym zadaniem. Wystarczy, że wypełnisz odpowiedni formularz na stronie internetowej banku, który oferuje odpowiednie dla ciebie lub twojego dziecka konto bankowe dla nieletnich. Następnie czekasz na podpisanie umowy za pośrednictwem kuriera bankowego. Czasami może być potrzebna wizyta w oddziale banku w celu podpisania umowy o otwarcie konta osobistego dla nieletnich. Wraz z formularzem bankowym musisz wysłać do instytucji bankowej pisemne oświadczenie, że rodzic lub opiekun zgadzają się na taką operację. Jeśli otwierasz konto dla nieletnich przez internet, to przy podpisywaniu formalnej umowy bankowej muszą być obecni rodzic lub opiekun prawny.

Do założenia konta osobistego dla nieletnich potrzebne są takie dokumenty i dane jak:

 • formularz bankowy;
 • zgoda rodzica osoby w wieku od 13 do 18 lat;
 • dokument potwierdzający tożsamość nieletniego, np. legitymacja szkolna, tymczasowy dowód osobisty lub paszport;
 • dane nieletniego – dane osobowe, PESEL, informacje o miejscu zamieszkania, dane kontaktowe.

Po podaniu wszystkich wymaganych przez bank informacji i wysłaniu ich online do banku formularz i dołączone załączniki zostaną zweryfikowane przez pracownika banku, a następnie wyśle on do ciebie kuriera z umową lub zaprosi cię do siedziby banku – miejscowego oddziału bankowego – w celu podpisania stosownych dokumentów.

Możesz też otworzyć konto bankowe dla nieletnich bezpośrednio w oddziale banku, który według ciebie ma najlepszą ofertę na konta młodzieżowe. Część banków zresztą w ogóle nie umożliwia otwierania kont osobistych dla nieletnich w trybie online, dlatego konieczne jest wówczas pójście do banku z rodzicem lub opiekunem prawnym. Weźcie ze sobą dokumenty tożsamości: rodzic najlepiej dowód osobisty, a dziecko – legitymację szkolną lub inne dokumenty ze zdjęciem. Doradca w oddziale bankowym pomoże klientowi wypełnić formularz i przygotuje dokumenty do zawarcia umowy o konto osobiste dla nieletnich. Otwarcie konta w oddziale nie oznacza, że nieletni otrzyma kartę płatniczą do swojego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Powszechną praktyką jest wysyłanie karty debetowej pocztą w ciągu maksymalnie 14 dni od chwili podpisania umowy z bankiem.

Jakie konto jest najlepsze dla osoby niepełnoletniej?

Kiedy wiesz już, dla kogo przeznaczone jest konto bankowe dla nieletnich, jak działa i jakie są jego zalety oraz jak założyć rachunek bankowy dla nieletnich, pora zastanowić się, gdzie się na nie zdecydować. Ranking aktualnych ofert tego rodzaju pomoże ci podjąć trafną, przemyślaną decyzję. Do wyboru masz między innymi takie konta jak:

 • Konto 360 ° Junior w Banku Millennium – po założeniu konta można otrzymać 60 zł na eKarcie podarunkowej goodie, o ile spełnione zostaną dodatkowe warunki dotyczące zasilenia konta. W jego przypadku nic nie płacisz za prowadzenie rachunku młodzieżowego, przelewy krajowe i na numer telefonu, obsługę karty debetowej (przy minimum 1 transakcji bezgotówkowej w miesiącu) oraz wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów (przy minimum 1 transakcji bezgotówkowej w miesiącu). Możliwe jest otwarcie konta dla dzieci z przedziału wiekowego 0–12 lat oraz 13–17 lat.
 • Konto dla dziecka w PKO BP – dla dziecka poniżej 13 roku życia. W jego przypadku nie płaci się za prowadzenie konta, za przelewy wewnętrzne i standardowe, gdy rodzic potwierdzi je narzędziem autoryzacyjnym w serwisie iPKO. Stosowane jest oprocentowanie zmienne z odsetkami naliczanymi co tydzień.
 • PKO Konto Pierwsze – konto osobiste dla nieletnich w PKO BP dla nastolatków w wieku powyżej 13 lat. Konto można obsługiwać dzięki aplikacji mobilnej IKO, przez co usługi bankowe będą dostępne również w twoim smartfonie. PKO BP wydaje kartę wielowalutową do konta, co oznacza, że można będzie przewalutować płatności na przykład w przypadku kupowania w zagranicznych sklepach. Bank nie nalicza opłat za prowadzenie PKO Konta Pierwszego, przelewy na telefon, zakupy internetowe oraz wypłaty BLIK-iem. Do otworzenia konta dla młodzieży wystarczą dokument tożsamości i legitymacja dziecka.
 • Konto dla młodych w mBanku – dla osób w wieku od 13 do 24 roku życia, a bank nie pobierze od ciebie opłat za prowadzenie konta, indywidualną kartę ze zdjęciem, dokonywanie przelewów internetowych oraz wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą.
 • Konto Mobi ING dla Młodych w ING Banku Śląskim – konto osobiste dla nieletnich w wieku od 13 lat, ale mogą z niego skorzystać także pełnoletni klienci w wieku od 18 do 26 roku życia. Za założenie takiego konta nie zapłacisz, podobnie jak za prowadzenie konta przez internet, krajowe przelewy w PLN przez internet (oprócz przelewów w systemie Express ELIXIR, BlueCash i SORBNET), kartę do konta, wypłaty BLIK-iem ze wszystkich bankomatów w Polsce – bez limitów.

To tylko kilka przykładów najpopularniejszych kont młodzieżowych, z jakich ty i twoje dziecko możecie skorzystać. Pozostaje ci tylko wybrać najlepszy rachunek dla nieletnich z rankingu i dopełnić formalności związane z założeniem konta dla dziecka.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
27 Lip 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły