Czy podatek od obligacji dotyczy tylko odsetek, czy też kwoty wykupu?

  • 02 Mar 2020
  • 2 min. czytania
  • Komentarze(0)
W dobie niskich stóp procentowych trudno jest znaleźć korzystny sposób inwestowania. Trzymanie pieniędzy na lokacie, choć jest bezpieczne, to nie daje zbyt wiele zarobić, z kolei by inwestować w nieruchomości trzeba mieć naprawdę pokaźny kapitał. Ciekawą opcją dla osób mających wolne środki do zainwestowania wydają się być obligacje skarbowe. Ale czy rzeczywiście opłaca się w nie inwestować?
Czy podatek od obligacji dotyczy tylko odsetek, czy też kwoty wykupu?

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które emituje państwo celem pozyskania kapitału. Inwestować w obligacje może tak naprawdę każdy, a jedną obligację wyemitowaną przez Skarb Państwa kupić można już za 100 zł. Obligacje potrafią wygenerować pokaźny zysk, musimy być jednak świadomi, że zyski z obligacji podlegają opodatkowaniu. Sprawdź, jaki podatek od obligacji muszą płacić osoby inwestujące w obligacje.

Podatek od obligacji skarbowych – której części zysku dotyczy?

Zysk z obligacji podlega opodatkowaniu tzw. podatkiem Belki, który wynosi 19-proc. Opodatkowaniu 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają tylko odsetki od papierów wartościowych nabywanych od 1 grudnia 2001 r.

W przypadku, gdy obligacje były zakupione z dyskontem – opodatkowaniu 19-proc. podatkiem podlega również wartość dyskonta. Nie ma tu jednocześnie znaczenia miejsce nabycia, a więc czy zakup obligacji nastąpił na rynku pierwotnym, czy na rynku wtórnym np. na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od zysku z obligacji skarbowych?

Zasady opodatkowania dochodów otrzymywanych z tytułu posiadania obligacji Skarbu Państwa przez osoby fizyczne uregulowane zostały ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 119 ww. ustawy – zwolnione z opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym są dochody z tytułu odsetek od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od Emitenta. 

Oznacza to, iż w przypadku obligacji skarbowych nabytych na rynku pierwotnym, podatek pobierany jest tylko od tej części wypłacanych odsetek, które narosły faktycznie od momentu nabycia danych obligacji od Skarbu Państwa. Nie jest pobierany natomiast od tych skumulowanych odsetek, które narosły do dnia zakupu obligacji na rynku pierwotnym i zostały uwzględnione w dziennej cenie sprzedaży obligacji.
 

Gdzie kupić obligacje skarbowe 2020?

Jeśli chcesz zacząć swoją przygodę z obligacjami, możesz je kupić na kilka sposobów.
Obligacje skarbowe kupisz:

  • w oddziałach PKO Banku Polskiego,
  • w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP,
  • przez internet,
  • przez konto Inteligo,
  • przez telefon.

W przypadku pierwszego zakupu przez internet konieczne będzie założenie konta w serwisie.
 

Dodano:
02 Mar 2020

Zaktualizowano:
05 Sie 2020

Zobacz również inne poradniki

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły