Czy podatek od obligacji dotyczy tylko odsetek, czy też kwoty wykupu?

  • 06 Lut 2020
  • 1 min. czytania
  • Komentarze(0)
Opodatkowaniu 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają tylko odsetki
Czy podatek od obligacji dotyczy tylko odsetek, czy też kwoty wykupu?

Opodatkowaniu 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają tylko odsetki od papierów wartościowych nabywanych od 1 grudnia 2001 r. W przypadku, gdy obligacje były zakupione z dyskontem - opodatkowaniu 19-proc. podatkiem podlega również wartość dyskonta. Nie ma tu jednocześnie znaczenia miejsce nabycia, a więc czy zakup obligacji nastąpił na rynku pierwotnym, czy na rynku wtórnym np. na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zasady opodatkowania dochodów otrzymywanych z tytułu posiadania obligacji Skarbu Państwa przez osoby fizyczne uregulowane zostały ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 119 ww. ustawy - zwolnione natomiast z opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym są dochody z tytułu odsetek od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od Emitenta. Oznacza to, iż w przypadku obligacji skarbowych nabytych na rynku pierwotnym, podatek pobierany jest tylko od tej części wypłacanych odsetek, które narosły faktycznie od momentu nabycia danych obligacji od Skarbu Państwa. Nie jest pobierany natomiast od tych skumulowanych odsetek, które narosły do dnia zakupu obligacji na rynku pierwotnym i zostały uwzględnione w dziennej cenie sprzedaży obligacji.

Zobacz również inne poradniki

Podobne artykuły