Czy ubiegając się o kredyt mogę połaczyć dochody moje i małżonka?

  • 10 Wrz 2020
  • 13 min. czytania
  • Komentarze(0)
Jeśli ubiegasz się o kredyt samemu, możesz nie mieć wystarczającej zdolności aby otrzymać potrzebną ci kwotę. W przypadku gdy połączysz dochody swoje i małżonka, z pewnością zwiększy to twoją zdolność kredytową, a ta jest kluczowa dla banku i dla uzyskania przez ciebie kredytu dowolnego rodzaju. Jeśli twój dochód nie jest wystarczający, możesz złożyć z małżonkiem wspólny wniosek.
Czy ubiegając się o kredyt mogę połaczyć dochody moje i małżonka?

Wniosek o kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy możesz złożyć samodzielnie, ale jeśli pozostajesz w związku małżeńskim, a pomiędzy tobą a współmałżonkiem panuje wspólność majątkowa małżeńska, bank, ustalając zdolność kredytową, weźmie pod uwagę nie tylko twoje dochody, ale i współmałżonka. Wówczas jest to wniosek współmałżonków, nawet jeśli składasz go tylko na swoje nazwisko.

Czy małżeństwo ma większe szanse na uzyskanie kredytu?

Prawdopodobnie zastanawiasz się, czy małżeństwo ma większe szanse na uzyskanie kredytu niż singiel albo osoba rozwiedziona? Zasadniczo tak, ale wszystko zależy od indywidualnych warunków spełnianych przez kredytobiorców.

Jeśli na przykład singiel dobrze zarabia, nie ma dodatkowych zobowiązań, takich jak raty kredytów i pożyczek czy alimenty, a przy tym jego praca jest stabilna, z kolei małżeństwo ledwo wiąże koniec z końcem, ma na utrzymaniu dzieci i do spłacenia pożyczkę, to jego zdolność kredytowa będzie niższa. Singiel otrzyma wówczas kredyt łatwiej niż małżeństwo.

Sprawdź dodatkowo: Kredyt hipoteczny dla singla

Teoretycznie małżonkowie dzięki wliczeniu do wniosku kredytowego dwóch źródeł dochodu mają większe szanse na uzyskanie zobowiązania niż jedna osoba starająca się o taki sam produkt bankowy. Wspólny kredyt hipoteczny jest dla klientów korzystniejszy niż kredyt udzielany jednej osobie. Taka propozycja jest korzystna, jeśli sam nie masz wystarczającej zdolności kredytowej dla zaciągnięcia pożądanego zobowiązania.

Czy wnioskując o kredyt, można połączyć zarobki współmałżonków?

Jeśli jesteś w związku małżeńskim i starasz się o kredyt hipoteczny, masz możliwość połączenia zarobków swoich i małżonka w ramach jednego wniosku kredytowego. Co więcej, gdy pomiędzy tobą a współmałżonkiem panuje wspólność majątkowa małżeńska, wymagana będzie zgoda męża lub żony na zaciągnięcie zobowiązania.

W momencie zawarcia związku małżeńskiego automatycznie nawiązywana jest wspólność majątkowa małżeńska. Co to w praktyce oznacza? Otóż to, że dotychczas odrębne majątki żony i męża stają się od tego momentu ich wspólną własnością. Nie wszystkie pary na takie rozwiązanie są w stanie przystać. Jeśli nie chcą wspólności małżeńskiej, mogą zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej przed ślubem. Wystarczy podpisać u notariusza tak zwaną intercyzę. To umowa, która właściwie może być zawarta w dowolnym momencie trwania związku małżeńskiego, a także przed jego zawarciem.

Istnienie rozdzielności majątkowej powoduje, że zarówno żona, jak i mąż zachowują odrębne prawa do swoich majątków. Mogą nabywać dobra wspólne, a także razem zaciągać zobowiązania, ale są traktowani przez banki kredytujące jako dwa oddzielne podmioty, np. jak osoby nieznajome, które wspólnie chcą realizować przedsięwzięcie biznesowe i w tym celu zaciągają kredyt bankowy.

Intercyza a wniosek o kredyt 

Czy możliwe jest połączenie dochodów twoich i współmałżonka, jeśli macie podpisaną intercyzę? Standardowo bank przy szacowaniu zdolności kredytowej weźmie pod uwagę wyłącznie twoje zarobki, a nie współmałżonka. Intercyza wyraźnie utrudnia wspólne zaciąganie zobowiązania kredytowego w banku. Jest to możliwe, ale trzeba dopełnić więcej formalności.

Sprawdź: Kredyt a intercyza

Jeśli ty i małżonek czy małżonka macie rozdzielność majątkową, możecie wziąć wspólny kredyt na określonych warunkach. Ustalcie podział udziałów w nieruchomości, na jaką zaciągacie kredyt hipoteczny. Stosunek ten nie musi wynosić 50:50, ale zwykle właśnie tak bywa. Jeśli jeden z małżonków zarabia więcej i ma zamiar spłacać większą część raty, to podział udziałów może odbywać się na innych zasadach.

Obecnie każdy bank w Polsce daje ci możliwość połączenia twoich zarobków z dochodami współmałżonka, nawet jeśli macie intercyzę. Może być jednak tak, że bank wymagać będzie, aby minęło co najmniej 6 miesięcy od chwili podpisania umowy o rozdzielność majątkową. Dlaczego? Ponieważ zdarza się, że małżeństwa podpisują intercyzę w celu zwiększenia swoich szans na kredyt hipoteczny. Ma to miejsce wtedy, gdy jedna ze stron zaniża zdolność kredytową drugiej. Wówczas intercyza jest logicznym rozwiązaniem.

Małżeństwo a zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa małżonków jest łączona, jeśli starają się wspólnie o kredyt hipoteczny. Małżeństwo może zarabiać oddzielnie i uzyskiwać zarobki razem, np. z tytułu wynajmowania nieruchomości czy z tytułu prowadzenia wspólnego biznesu. Najpierw bank bierze pod uwagę to, czy małżonkowie mają wspólność majątkową, czy podpisali intercyzę. W pierwszym przypadku przy wspólnym zaciąganiu kredytu ich dochody są łączone. Mąż nie może wówczas zaciągnąć kredytu bez zgody żony i na odwrót. Oboje są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązanie.

Inaczej jest przy rozdzielności majątkowej, gdy mąż może złożyć sam wniosek o kredyt hipoteczny, a małżeństwo w niczym tu nie przeszkadza. Żona w takiej sytuacji nie będzie zobowiązana do spłaty rat kredytowych, kupowana za kredyt hipoteczny nieruchomość nie stanie się jednak jej własnością. Przy intercyzie małżonkowie mogą wspólnie postarać się o kredyt, a ich dochody będą wówczas brane pod uwagę w całości przy szacowaniu zdolności kredytowej.

Nie przegap: Czy aby otrzymać kredyt wymagana jest zgoda współmałżonka?

Warunki przyznania kredytu młodym małżeństwom

Świeżo upieczeni małżonkowie często zaczynają rozglądać się za własnym mieszkaniem, aby się usamodzielnić i założyć własną rodzinę. Niejednokrotnie swoje kroki kierują do banków w celu zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Bank może udzielić zobowiązania młodemu małżeństwu, ale niestety trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami i potencjalnymi problemami. Instytucja bankowa weźmie pod uwagę przede wszystkim historię kredytową małżonków i wysokość uzyskiwanych przez nich dochodów.

Jeśli sam właśnie wstąpiłeś w związek małżeński, sprawdź, jakie warunki musicie spełnić ze współmałżonkiem, by móc liczyć na uzyskanie kredytu hipotecznego. Bardzo ważną rolę w wydawaniu decyzji kredytowej dla młodych małżonków odgrywają wspominana już zdolność kredytowa i historia w BIK-u, gdzie zapisywane są informacje o terminowej spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przy wnioskowaniu o kredyt dla młodych małżeństw niebagatelne znaczenie będzie miało to, gdzie pracujecie i ile zarabiacie. Jeśli nawet wspólnie osiągasz ze współmałżonkiem wysoki dochód, który teoretycznie powinien pozwalać na bezproblemową spłatę kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych, to bank weźmie pod uwagę formę zatrudnienia oraz to, od kiedy jesteś pracownikiem danego zakładu pracy.

Jeśli masz umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą kilka miesięcy wcześniej, podobnie jak twój współmałżonek czy współmałżonka, będziesz mieć duże szanse na uzyskanie tego zobowiązania. Niski staż małżeństwa nie ma tu właściwie nic do rzeczy.

Kredyt gotówkowy dla małżeństw

W bankach podstawowym rodzajem kredytu jest kredyt gotówkowy, który możesz przeznaczyć na dowolny cel. Bank nie pyta, a ty nie musisz wyjaśniać we wniosku kredytowym czy w umowie kredytowej, na co przeznaczysz pozyskane środki. W efekcie możesz je wydatkować swobodnie na swoje własne potrzeby, m.in. na remont mieszkania czy zakup samochodu. Zobowiązanie to zapewnia wygodny, szybki dostęp do dodatkowych pieniędzy należących do banku.

Możesz zaciągnąć taki kredyt w krótkim czasie. Wystarczy, że złożysz w wybranym banku odpowiedni wniosek kredytowy, który w wielu przypadkach wypełnisz w trybie online. Czy jednak są też oferty, z których możesz skorzystać przy zaciąganiu kredytu gotówkowego z małżonkiem? Czy banki mają dla małżeństw specjalne propozycje finansowe, w których obowiązują preferencyjne warunki kredytowania?

Najczęściej kredyt dla młodego małżeństwa o w formie kredytu gotówkowego nie różni się właściwie niczym od zobowiązania tego samego rodzaju przeznaczonego dla singla. Kredyt gotówkowy możesz zaciągnąć sam, ze współmałżonkiem albo też z inną osobą, np. z partnerem czy z partnerką albo z narzeczonym lub narzeczoną. Wybór kredytu gotówkowego z opcją współkredytobiorcy jest korzystny dla ciebie, ponieważ możesz wtedy prawdopodobnie zwiększyć swoją zdolność kredytową, a bank zaoferuje ci wyższe zobowiązanie oraz potencjalnie atrakcyjniejsze warunki kredytowania.

Do sprawdzenia swojej zdolności kredytowej możesz użyć specjalnego kalkulatora: Kalkulator zdolności kredytowej

Wnioskując o kredyt z drugą osobą, bank przy wyliczaniu zdolności kredytowej bierze pod uwagę dochody twoje i osoby dodatkowej, wpisanej we wniosku o kredyt gotówkowy. Zadbaj więc, żeby wniosek był składany z kimś, kto ma stabilną, dobrze płatną pracę. Nie musi być to współmałżonek.

Ryzyko kredytowe dla banku przy udzielaniu nawet wysokokwotowego kredytu gotówkowego maleje, ponieważ przy braku spłaty rat przez głównego kredytobiorcę, wpisanego do wniosku na pierwszym miejscu, instytucja zawsze może dochodzić swoich wierzytelności od drugiego współkredytobiorcy. Pozostaje ci znaleźć taką ofertę na kredyt gotówkowy, która pociągnie za sobą możliwie jak najmniej kosztów. Małżonkowie na początku swojej wspólnej drogi życiowej mogą posiłkować się kredytem gotówkowym m.in. na wyposażenie nowego mieszkania.

Kredyt hipoteczny dla małżeństw

Małżonkowie mogą całkiem skutecznie zaciągnąć kredyt hipoteczny. Jest to najczęściej zobowiązanie w wysokiej kwocie i z długim okresem kredytowania. Składasz wniosek z mężem lub z żoną? Licz się z tym, że bank przy obliczaniu zdolności kredytowej weźmie pod uwagę dochody obu współmałżonków oraz koszty przez was ponoszone. Zasadniczo taka sytuacja powoduje, że masz większe szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Małżeństwo jest traktowane przez bank nieco lepiej niż singiel starający się o taki sam kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym. Wszystko przez to, że w przypadku udzielenia kredytu małżonkom automatycznie bank ma dwie osoby, które są tak samo, solidarnie, odpowiedzialne za spłatę każdej kolejnej raty kapitałowo-odsetkowej. W przypadku singli ten element zmniejszający ryzyko braku spłaty kredytu hipotecznego w przyszłości nie istnieje.

Kredyt dla małżeństw – czy istnieją specjalne oferty?

Kiedy w Polsce obowiązywały jeszcze programy rządowego wsparcia w zakupie pierwszego mieszkania, takie jak Rodzina na Swoim czy Mieszkanie dla Młodych, w bankach można było wziąć kredyt hipoteczny, a małżeństwo było potencjalnym kredytobiorcą w takim przypadku. Małżonkowie mieli szansę na skorzystanie z takiej specjalnej oferty.

Dziś w bankach raczej nie ma ofert, które byłyby przygotowane tylko z myślą o małżeństwach chcących skredytować zakup własnego mieszkania czy domu.

Kredyt dla małżeństw – w jakim banku warto wziąć kredyt?

Jeśli zastanawiasz się, w którym banku wziąć kredyt hipoteczny dla małżeństw, kalkulator kredytowy pozwoli ci odpowiedzieć na pytanie, gdzie możesz liczyć na możliwie najniższe całkowite koszty kredytowania. To najistotniejsza kwestia podczas ubiegania się o zobowiązanie.

Zawsze warto sięgnąć po aktualne rankingi kredytów hipotecznych, ważne przez okres, w którym chcesz wnioskować o zobowiązanie hipoteczne. Ostateczne warunki kredytowania zostaną ci zaproponowane po złożeniu wniosku kredytowego i zweryfikowaniu zarówno twojej zdolności kredytowej, jak i historii kredytowania w BIK-u.

Konfrontując ze sobą różne oferty kredytowe w różnych bankach, weź pod uwagę, jaka jest wysokość oprocentowania kredytu, złożona z marży i stałej stawki procentowej, np. WIBOR 3M, a jaka jest prowizja za przystąpienie do kredytu. Niektóre banki mogą rezygnować z pobierania prowizji, np. PKO BP czy Millennium Bank i mBank, co z drugiej strony wcale nie musi oznaczać, że właśnie te instytucje będą miały dla ciebie najlepszą ofertę na kredyt hipoteczny.

Przeczytaj również: Czy można wziąć kredyt bez ślubu?

Kredyt bez zgody małżonka

Jesteś w związku małżeńskim? Jeśli ubiegasz się o kredyt hipoteczny, a we wniosku widnieje tylko twoje imię i nazwisko, to nie oznacza to, że formalnie bank udziela kredytu tylko tobie. Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim, najprawdopodobniej będziesz musiał dostarczyć do banku zgodę od współmałżonka na podpisanie przyszłej, potencjalnej umowy kredytowej.

Zwykle taka zgoda nie jest wymagana przez instytucje kredytujące, jeśli ubiegasz się o kredyt gotówkowy w stosunkowo niskiej kwocie. Jednak w świetle obowiązującego prawa zgoda współmałżonka na kredyt jest wymagana, jeśli między mężem i żoną istnieje wspólność majątkowa. Natomiast prawo nie zobowiązuje banków i innych instytucji udzielających kredytów i pożyczek do tego, by wymagać owej zgody w przypadku zobowiązań związanych z czynnościami:

  • w bieżących sprawa życia codziennego,
  • zmierzających do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny,
  • podejmowanych w ramach prowadzonej działalności zarobkowej.

Bank udzieli też kredytu bez zgody współmałżonka, a nawet wbrew woli żony lub męża, ale wiąże się to dla kredytobiorcy z koniecznością poniesienia pewnych konsekwencji prawnych. Zgodnie z art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego bank w razie braku spłaty rat przy kredycie hipotecznym udzielonym współmałżonkowi bez zgody i wiedzy swojej żony lub swego męża będzie mógł żądać zaspokojenia roszczeń tylko z majątku osobistego dłużnika czy jego wynagrodzenia za pracę oraz z korzyści uzyskanych z przedmiotów majątkowych, praw autorskich czy praw przysługujących twórcom.

Dla banku sytuacja, w której małżonkowie osobno zaciągają kredyt, np. przed zawarciem związku małżeńskiego, albo mają podpisaną intercyzę, co oznacza, że wówczas tylko jedno z nich jest zobowiązane do spłaty rat kredytowych, jest niekorzystną sytuacją. Bank będzie mógł w takim przypadku wymagać uiszczania w terminie wszystkich płatności związanych z kredytem od jednego kredytobiorcy, co jest dla niego automatycznie bardziej ryzykowne.

Przy wysokokwotowych kredytach hipotecznych, bynajmniej niespełniających celów codziennego życia rodziny, banki będą wymagały od małżonków obopólnej zgody na zobowiązanie. To konieczność wynikająca z art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W przypadku gdy osoba dokonuje czynności prowadzącej do zbycia, obciążenia czy odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, przy wspólnocie majątkowej konieczna będzie zgoda współmałżonka. Jeśli kredyt nie będzie spłacany na czas, owa zgoda stanie się podstawą do wszczęcia egzekucji z majątku wspólnego małżeństwa, m.in. z wynagrodzenia obu stron.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
10 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły