Czy w czasie trwania kredytu można podwyższyć jego kwotę?

  • 17 Sie 2020
  • 7 min. czytania
  • Komentarze(0)
Banki zazwyczaj nie dają nam możliwości podwyższenia kwoty uruchomionego już kredytu gotówkowego. Jeśli potrzebujemy dodatkowych środków, musimy wnioskować o kolejne zobowiązanie. Jako klienci banku możemy podjąć negocjacje o podwyższenie kwoty kredytu – jest to oczywiście uzależnione od naszej relacji z instytucją i od jej oferty.
Czy w czasie trwania kredytu można podwyższyć jego kwotę?

Kiedy zaciągasz kredyt hipoteczny lub ubiegasz się o inny rodzaj kredytu, wnioskujesz o konkretną kwotę. Wpisujesz ją we wniosku, a bank ocenia, czy twoja zdolność kredytowa jest wystarczająco wysoka do uzyskania właśnie takiego zobowiązania. Niektórzy kredytobiorcy zastanawiają się, czy w trakcie trwania okresu kredytowania można zwiększyć kwotę zobowiązania? Czy pod względem formalnym i praktycznym jest to możliwe?

Czy banki godzą się na zwiększenie kwoty kredytu?

Zbyt optymistyczne podejście do realizowanej inwestycji powoduje, że często założone finansowanie – własne lub zewnętrzne – okazuje się niewystarczające. Ma to bardzo często miejsce przy finansowaniu np. budowy domu czy jego zakupu. Zawsze mogą wyniknąć jednak jakieś nieprzewidziane wydatki, których nie będziesz w stanie pokryć z własnych dochodów, oszczędności czy z kwoty kredytu, który już został ci udzielony przez bank. Czy zatem w takim przypadku możliwe jest podwyższenie kwoty zobowiązania? Czy banki godzą się w jakichkolwiek okolicznościach na takie rozwiązanie?

Okazuje się, że podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego czy kredytu gotówkowego w wielu przypadkach jest możliwe, ale należy dobrze uzasadnić swój wniosek. Jak to zrobić? Konieczne jest spełnienie kilku ważnych warunków stawianych przez banki.

Kapitał kredytu – co warto wiedzieć?

W umowie, jaką podpisujesz z instytucją kredytującą, znajduje się wiele ważnych pojęć i wartości, wśród których na plan pierwszy wysuwa się kapitał kredytowy. To nic innego, jak całkowita kwota zobowiązania, o jaką wnioskujesz w banku i którą otrzymujesz, wchodząc w rolę kredytobiorcy. Nie myl przy tym kapitału kredytu z całkowitym kosztem zobowiązania, ponieważ ta ostatnia wartość wskazuje, ile zapłacisz za udzielenie ci kredytu przez bank.

Jakie są koszty kredytu? Sprawdź na przykładzie kredytu gotówkowego: Jak obliczyć całkowity koszt kredytu gotówkowego?

Na bazie kapitału kredytu wyliczane są raty miesięczne, jakie będziesz odprowadzać do banku zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty. Robi się to, dzieląc kapitał przez łączną liczbę rat. Później do każdej raty dodaje się część odsetkową, stanowiącą wynagrodzenie dla banku.

Kiedy będziesz wnioskować o podwyższenie kwoty zobowiązania, w istocie będzie chodziło o podwyższenie jego kapitału, czyli sumy, jaką pożyczy ci bank i którą będziesz spłacać w okresie kredytowania, w ramach ustalonych rat kapitałowo-odsetkowych.

Uzasadnienie podwyższenia kredytu

Wiesz już, że podwyższenie kwoty kredytu gotówkowego czy kredytu hipotecznego jest możliwe w wielu bankach w Polsce. Musisz jednak uzasadnić solidnie, dlaczego wnioskujesz o zwiększenie kapitału kredytowego. Powinieneś wykazać we wniosku kierowanym do banku, co spowodowało, że potrzebujesz więcej pieniędzy niż wtedy, gdy wnioskowałeś pierwszy raz o uzyskanie kredytu danego rodzaju.

Uzasadnieniem mogą być nieprzewidziane wydatki przy budowie domu, jak konieczność odwodnienia działki czy utwardzenia gruntu. Kolejnym wyjaśnieniem może być to, że nagle znacznie podrożały materiały budowlane i wykończeniowe, przez co klient nie jest w stanie dokończyć zaplanowanej budowy. Nie możesz natomiast dobrać kwoty kredytu hipotecznego np. na cele związane z zakupem samochodu czy na wakacje, ponieważ nie są one związane z nabyciem czy budową nieruchomości. Żaden bank nie zgodzi się na dokapitalizowanie kredytu hipotecznego na inny cel. Co innego, jeśli chodzi o zwiększenie kwoty kapitału kredytu gotówkowego, ponieważ banki nie stawiają ograniczeń w zakresie wykorzystania tych środków.

Przeczytaj dodatkowo: Czy muszę okreslać cel kredytu?

Wnioskowanie o podwyższenie kredytu

Składając wniosek o podwyższenie kwoty kredytu, musisz liczyć się z tym, że wygląda to w podobny sposób jak ubieganie się o pierwotny kredyt. Oznacza to, że bank znów wyliczy twoją aktualną zdolność kredytową, sprawdzi historię w BIK-u oraz zabezpieczenie, jakie możesz przedstawić. Jeśli jest to kredyt hipoteczny i to jego kapitał chcesz podwyższyć, musisz dysponować określonym zabezpieczeniem w postaci minimalnego wkładu własnego. Zwykle jest to 20 proc. wnioskowanej kwoty kredytu, w tym wypadku kwoty dobrania kredytu hipotecznego. Przez bank przeprowadzona zostanie też inspekcja, a także analiza finansowa i prawna. Musisz spełnić wszystkie wymogi stawiane przez tę instytucję, w tym te dotyczące minimalnych kwot zobowiązania.

Podwyższenie kwoty kredytu – prowizje, opłaty, zmiana wysokości raty

Skoro podwyższenie kwoty kredytu traktowane jest przez bank jako właściwie udzielenie nowego zobowiązania, to związane z tym warunki cenowe mogą być inne niż w przypadku podpisywania pierwotnej umowy. Obowiązują cię wszystkie opłaty, prowizje i marże, które banki przeważnie wyliczają na podstawie średniej ważonej.

Jeśli chodzi o prowizję za udzielenie dodatkowej kwoty kapitału kredytowego, wyliczana jest ona w postaci kilku procent od założonej kwoty. Marża natomiast ustalana jest nieco inaczej. Gdy na przykład zaciągniesz wcześniej kredyt na kwotę 200 000 zł z marżą rzędu 1,3 proc., a później zechcesz dobrać kwotę 50 000 zł z marżą 2,0 proc., to w efekcie będziesz spłacać kredyt z marżą będącą średnią ważoną, według wyliczenia:

(200 000/250 000) × 1,3 proc. + (50 000/ 250 000) × 2,0 proc. = 1,04 proc. + 0,4 proc. = 1,44 proc.

Marża kredytu po podwyższeniu kwoty kapitału będzie wynosiła już nie 1,3 proc., jak to było ustalone z bankiem w pierwotnej umowie kredytowej, ale 1,44 proc.

Automatycznie więc będzie musiała zmienić się wysokość spłacanych rat kredytowych, ponieważ bank uwzględni nową marżę kredytową.

Podwyższenie kwoty kredytu gotówkowego – jak to zrobić?

W trakcie spłaty kredytu gotówkowego w niektórych bankach możesz skutecznie wnioskować o zwiększenie kwoty zobowiązania. Musisz złożyć osobiście, telefonicznie lub przez internet, według wybranej metody komunikacji z klientem uznawanej przez twój bank, wniosek o podwyższenie kwoty kapitału kredytowego. Bank przeprowadzi weryfikację twojej osoby jako kredytobiorcy, sprawdzi twoją zdolność finansową i udostępnione przez ciebie dokumenty, które świadczą o wysokości i regularności uzyskiwania dochodów.

W niektórych bankach będziesz korzystać z opcji dobrania kwoty kredytu bez konieczności uiszczania dodatkowej prowizji. Możesz zdecydować nie tylko o podwyższeniu wysokości kredytu gotówkowego, ale i o wydłużeniu okresu spłaty, co zmniejszy twoje obciążenie z tytułu raty miesięcznej.

Banki mogą ograniczać możliwości dobrania kredytu, jeśli chodzi o kwotę podwyższenia kredytu.

Podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego – czy jest możliwe?

Podobnie jak w przypadku kredytu gotówkowego, wiele banków przychyli się do twojego wniosku o podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego. Taki wniosek wraz z uzasadnieniem dobrania zobowiązania oraz wskazaniem, na jaki cel mają pójść pozyskane w takim trybie pieniądze, należy złożyć do banku kredytującego. Przed całą procedurą instytucja sprawdzi twoją zdolność kredytową i może wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających aktualną sytuację finansową, np. zaświadczenie o dochodach. Nie masz możliwości wzięcia wyższej kwoty kapitału kredytowego niż 80–90 proc. wartości kredytowanej nieruchomości. Przygotuj się więc na to, że będziesz musiał przedstawić wkład własny. Prawdopodobnie bank sprawdzi też aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości.

Musisz liczyć się zwykle z koniecznością zapłaty prowizji od zwiększonej kwoty kredytu. Banki przygotują dla ciebie aneks do umowy, z uwzględnieniem podwyższonej kwoty kredytu hipotecznego. Jego podpisanie będzie konieczne, jeśli zechcesz przeprowadzić taką operację. Być może bank zobowiąże cię do tego, byś założył konto osobiste, z którego będziesz spłacać raty nowo udzielonego zobowiązania.

Jeśli bank odmówi ci dobrania kwoty zobowiązania, możesz postarać się o refinansowanie kredytu, wraz z możliwością skorzystania z kredytu gotówkowego w określonej kwocie. Być może wynegocjujesz w nowym banku korzystniejsze warunki w takiej sytuacji.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
17 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły