Czym charakteryzują się ubezpieczenia oszczędnościowe?

  • 22 Lip 2020
  • 5 min. czytania
  • Komentarze(0)
Ubezpieczenia oszczędnościowe z założenia mają stosunkowo niewielki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Mimo wszystko to interesujący sposób na oszczędzanie pieniędzy na wybrany cel w przyszłości. Sprawdź, co musisz wiedzieć przed podjęciem decyzji o wykupieniu ubezpieczenia oszczędnościowego.
Czym charakteryzują się ubezpieczenia oszczędnościowe?

Chcesz zapewnić swojemu dziecku lepszy start w dorosłość albo zabezpieczyć je na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło? Umożliwi Ci to ubezpieczenie oszczędnościowe na życie. W przypadku Twojej śmierci w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej osoba upoważniona otrzyma wypłatę zgromadzonych pieniędzy. Zaoszczędzone środki wypłacone zostaną również na koniec okresu ubezpieczeniu czy przy rozwiązaniu umowy.

Ubezpieczenie oszczędnościowe – co je charakteryzuje?

Ubezpieczenia oszczędnościowe cechują się minimalnym zakresem ochrony ubezpieczeniowej i są traktowane raczej jako inwestycja na przyszłość. Ich głównym celem jest długoterminowe oszczędzanie pieniędzy. Profesjonaliści z zakresu inwestowania lokują zgromadzone środki w funduszach i inwestycjach, co pozwala ubezpieczonemu osiągnąć optymalne zyski.

Długoterminowa inwestycja gwarantuje dodatkowe pieniądze do emerytury, ale pieniądze można przeznaczyć tak naprawdę na dowolny inny cel. To najlepszy sposób na odłożenie pieniędzy na bliższą lub dalszą przyszłość swoją czy kogoś bliskiego. Dodatkowo będąc posiadaczem ubezpieczenia oszczędnościowego, można starać się o kredyt pod zastaw polisy.

Czym różni się ubezpieczenie oszczędnościowe od pozostałych ubezpieczeń?

Ubezpieczenie oszczędnościowe zasadniczo różni się od tradycyjnego ubezpieczenia. Stopa oszczędności w ich przypadku odnosi się do długotrwałych nawyków oszczędzania.

Jeśli chodzi o okres ubezpieczenia oszczędnościowego, wybór jego długości jest kwestią indywidualną i zależy wyłącznie od potrzeb klienta. Zazwyczaj jest on określony w latach i trwa do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dobrowolnej deklaracji ubezpieczonego podlega także wysokość składki. Towarzystwa ubezpieczeniowe odgórnie narzucają jedynie wysokość składki minimalnej.

W kwestii wypłaty środków z ubezpieczenia oszczędnościowego suma ubezpieczenia, od której wypłacane są pieniądze, nie istnieje, pod uwagę brana jest wyłącznie wartość polisy. W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej jej właściciel poniesie śmierć, osoba upoważniona w polisie otrzyma jej obecną wartość powiększoną o 10 lub 20%, w zależności od warunków umowy. Jeśli jednak posiadacz umowy sam zerwie umowę w trakcie jej trwania, otrzyma wartość polisy pomniejszoną o określoną kwotę z tytułu zerwania umowy przed jej ukończeniem.

Rodzaje ubezpieczeń oszczędnościowych dostępnych na rynku

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swoich ofertach różne rodzaje ubezpieczeń oszczędnościowych. Do najpopularniejszych należą:

  • ubezpieczenia kapitałowe – ubezpieczyciel co roku wypłaca ubezpieczonemu zyski, co zwiększa wartość polisy. Dostępne są różne warianty ubezpieczeń kapitałowych, a wybór należy uzależnić od tego, na czym nam bardziej zależy: na ochronie ubezpieczeniowej czy na wypracowanym kapitale;
  • ubezpieczenia posagowe – podstawowym jego celem jest finansowo zabezpieczyć dziecko, aby mogło rozpocząć samodzielne, dorosłe życie. To także gwarancja otrzymania przez dziecko środków w sytuacji, gdy rodzica zabraknie na świecie. Pieniądze z polisy przeznaczyć można na wkład własny, zakup samochodu czy kontynuację nauki;
  • ubezpieczenia uniwersalne – elastyczna polisa połączona z oszczędzaniem dopasowana do potrzeb i możliwości klienta. Ubezpieczający samodzielnie określa, jaka część składki ma być przeznaczana na pokrycie ryzyka śmierci, a jaka odkładana w ramach oszczędności;
  • ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym – część składki odkładanej w ramach oszczędności inwestowana jest w fundusze inwestycyjne. Ten rodzaj ubezpieczeń oszczędnościowych wydaje się obarczony największym ryzykiem, jednak towarzystwa ubezpieczeniowe dbają o powierzone im pieniądze.

Ubezpieczenie oszczędnościowe – co warto jeszcze o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie oszczędnościowe czasem określane jest ubezpieczeniem ochronno-oszczędnościowym lub polisą na życie i dożycie. Innymi słowy, łączy polisę z regularnym odkładaniem środków na przyszłość.

W ramach umowy ubezpieczeniowej klient zobowiązuje się płacić składkę ubezpieczeniową zwiększoną o określoną kwotę. Kwota ta trafia do puli oszczędności, a te z kolei są inwestowane w mniej i bardziej ryzykowne instrumenty finansowe.

Nie trzeba się jednak obawiać straty, gdyż towarzystwa ubezpieczeniowe dbają o pomnażanie oszczędności, a samo ryzyko inwestycyjne leży po ich stronie. Dlatego znaczna większość jednak inwestowana jest w mniej opłacalne instrumenty finansowe, ale za to z pewnym zyskiem.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie oszczędnościowe?

Nie da się ukryć, że ubezpieczenia oszczędnościowe mają wiele zalet. Pieniądze z ubezpieczenia stanowią zabezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego, a środki zgromadzone w ramach oszczędzania są wypłacane na koniec umowy i można przeznaczyć je na dowolny cel. Dodatkowo produkt tego typu mobilizuje do regularnego oszczędzania, jednocześnie pozwalając zarobić więcej, niż trzymając pieniądze na koncie oszczędnościowym lub lokacie. Nie ulega zatem wątpliwości, że warto wykupić takie ubezpieczenie. Pojawia się tylko pytanie, jak wybrać najlepszą ofertę?

O zaletach ubezpieczeń warto przeczytać tutaj: W jakich sytuacjach ubezpieczenie na życie może być niezbędne?

Decydując się na wybór ubezpieczenia oszczędnościowego, warto dopytać pracownika towarzystwa ubezpieczeniowego o kilka istotnych kwestii. Niebagatelne znaczenie ma  choćby to, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel może nie wypłacić środków. Naszej uwadze nie powinna umknąć możliwość dokupienia do polisy dodatkowych umów, które poszerzają zakres ochrony. No i na koniec powinno się jeszcze zasięgnąć informacji, czy w trakcie trwania umowy będzie możliwa zmiana znajdujących się w niej zapisów.

I pamiętaj, by nie polegać wyłącznie na słowach agenta, tylko na własnej intuicji. Przeczytaj umowę od A do Z, aby przekonać się, że wszystkie zapisy są dla Ciebie jasne. W razie jakichkolwiek wątpliwości – pytaj. Podpisz dokument dopiero wtedy, gdy będziesz absolutnie pewien, że warunki w nim oferowane są dla Ciebie atrakcyjne.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
22 Lip 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły