Czym jest i jak uzyskać ulgę mieszkaniową? Podpowiadamy!

  • 23 Cze 2020
  • 4 min. czytania
  • Komentarze(0)
Ulga mieszkaniowa obowiązuje w ustawie o PIT od 1 stycznia 2009 r. Pomimo tego, że istnieje ona od ponad 10 lat, to nadal wielu podatników nie wie, z czego może skorzystać, nabywając lub sprzedając nieruchomość niekomercyjną. Są i tacy, którzy mają problem z określeniem wydatków na własne cele mieszkaniowe, których dotyczy ulga mieszkaniowa. Dowiedz się, co to jest ulga mieszkaniowa, komu przysługuje i jak z niej skorzystać.
Czym jest i jak uzyskać ulgę mieszkaniową? Podpowiadamy!

Przy sprzedaży nieruchomości obowiązkiem zbywającego jest odprowadzić od przychodu 19% podatku. Przez przychód w tym przypadku rozumiana jest wartość nieruchomości (cena sprzedaży) pomniejszona o koszty uzyskania przychodu (cena kupna). Nie zawsze jednak ów podatek trzeba odprowadzać. W pewnych sytuacjach można skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Czym jest ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa to nic innego jak zwolnienie z podatku, na które mogą liczyć wybrane osoby składające PIT. Przysługuje ona podatnikowi, który nabył (kupując lub dziedzicząc) całość lub część nieruchomości, następnie przed upływem 5 lat dokonał jej odpłatnego zbycia, a środki w ten sposób pozyskane przeznaczył na tzw. własne cele mieszkaniowe. Wtedy te przychody są wolne od podatku dochodowego. W przeciwnym razie podatnik jest zobowiązany opodatkować daną sprzedaż podatkiem dochodowym.

Jeszcze do niedawna ulga mieszkaniowa obowiązywała tylko przez dwa lata. Nowe przepisy, które weszły w życie w 2019 roku, wydłużyły z dwóch do trzech lat okres, w jakim pieniądze ze zbycia nieruchomości można przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe i co za tym idzie, nie zapłacić podatku.

Co się dzieje w sytuacji, gdy podatnik nie zapłaci podatku, a nie zdąży w trzy lata spełnić opisanych warunków? Jego obowiązkiem jest złożyć korektę zeznania i zapłacić cały podatek, wraz z odsetkami za zwłokę.

Sprawdź jeszcze: PIT 2020 - ulgi podatkowe 

Ulga mieszkaniowa a PIT – jak skorzystać z odliczenia?

By móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej, podatnik musi spełnić pewne warunki, które upoważniają do ulgi jedynie wtedy, gdy są spełnione łącznie. Do skorzystania z ulgi jest uprawniona osoba, która:

  • posiada polskie obywatelstwo lub stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski,
  • nie posiada jednocześnie innej nieruchomości możliwej do zamieszkania,
  • posiada spółdzielcze prawo do zamieszkania mieszkania,
  • nie posiada umowy o najem mieszkania,
  • jest zameldowana w danym mieszkaniu przez okres co najmniej 5 lat.

Wiemy już, komu przysługuje ulga mieszkaniowa, a co można odliczyć? Tak jak już zostało wcześniej wspomniane, wydatki na własne cele mieszkaniowe. W świetle prawa są to wydatki na m.in.:

Od 2019 roku dodatkowo można odliczyć wydatki na własne cele mieszkaniowe poniesione jeszcze zanim podatnik zyskał tytuł własności danej nieruchomości. Mowa tutaj o wydatkach na budowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację lub remont lokalu.

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn przysługuje podatnikowi z mocy prawa, jeżeli spełnione są wszystkie wyżej opisane warunki. W praktyce znaczy to tyle, że organ podatkowy jej nie przyznaje, a jedynie wydaje decyzję potwierdzającą korzystanie z ulgi mieszkaniowej, w przypadku nabycia nieruchomości na drodze spadku.

Rolą notariusza jest obliczyć podatek, uwzględniając przy tym ulgi i zwolnienia przewidziane przez przepisy ustawy. Podatnik musi dostarczyć notariuszowi oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków do zastosowania ulgi. Informacja o zastosowaniu ulgi mieszkaniowej zamieszczana jest w treści aktu notarialnego.

Kiedy składa się zeznanie podatkowe? Tylko i wyłącznie wtedy, gdy podatek nie jest pobierany przez notariusza. Zeznanie należy złożyć do właściwego organu podatkowego, w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Ulga mieszkaniowa czy podatek?

Polskie przepisy prawne dają niektórym podatnikom osiągającym dochód dzięki zbyciu nieruchomości możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Płacąc podatek dochodowy, czyli PIT ulga mieszkaniowa zwalnia z konieczności zapłaty podatku przy sprzedaży nieruchomości.

Głównym celem ulgi mieszkaniowej jest wsparcie obdarowanych i spadkobierców, którzy mieszkają w otrzymanej nieruchomości, zaspokajając tym samym aktualne i faktyczne potrzeby mieszkaniowe. Jeśli ulgi mieszkaniowej by nie było, mogłoby to powodować wiele problemów i niejasnych sytuacji. Przykładowo, wdowa musiałaby płacić podatek za nieruchomość, która i tak w połowie należy do niej.

Nie da się ukryć, że ulga mieszkaniowa to duże udogodnienie także dla osób, które spłacają kredyt hipoteczny. Wszystko dlatego, że spłata kredytu wraz z odsetkami jest uznawana za wydatek na własne cele mieszkaniowe. Należy jednak pamiętać, że zobowiązanie to musi zostać zaciągnięte przed dniem uzyskania przychodu. Podpisanie umowy o kredyt na kupno mieszkania po sprzedaży innej nieruchomości nie uprawnia do zwolnienia z podatku PIT.

Dodano:
23 Cze 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły