Czym różni się przychód od dochodu?

 • 16 Wrz 2020
 • 3 min. czytania
 • Komentarze(0)
Zaczynasz prowadzić firmę? Musisz poznać dwa bardzo ważne pojęcia – przychód i dochód, które wpływają na Twoje rozliczenia z kontrahentami, ale i wysokość podatku, który musisz zapłacić. Warto również wiedzieć, czy od przychodu czy od dochodu możesz odliczyć kredyt firmowy.
Czym różni się przychód od dochodu?

Przychód i dochód brzmią tak podobnie, że łatwo je pomylić. Jednak gdy prowadzisz firmę, a nawet prywatnie wynajmujesz mieszkanie, zarabiasz na lokatach bankowych albo robisz cokolwiek innego, co wiąże się z tym, że zarabiasz pieniądze, pojęcia przychodu i dochodu powinny być Ci znane.

Czym jest przychód?

Przychód to wszystkie środki pieniężne, które osoby płacą Ci za sprzedane produkty albo wykonane usługi. Może to być klient, który kupuje Twoje towary albo wynajmujący, który mieszka w Twoim mieszkaniu. Przychody mogą być także finansowe, czyli jest to całość środków, które otrzymujesz w ramach zysku z akcji, obligacji czy lokat bankowych.

Są trzy rodzaje przychodów, które według Ustawy o rachunkowości mogą wyróżnić przedsiębiorcy:

 • przychody ze sprzedaży, czyli łączna wartość wszystkich produktów i usług, które sprzedałeś w ramach działalności swojej firmy,
 • przychody finansowe to wszystkie pieniądze, które zarabiasz w ramach aktywów finansowych, czyli: przychody ze sprzedaży akcji Twojej firmy, dywidendy spółek, których akcje Ty posiadasz, odsetki od lokat, obligacji, udzielonych pożyczek, weksli czy przeterminowanych zobowiązań, dodatnie różnice kursowe (gdy sprzedajesz swoje wyroby za granicą) i przychody, które osiągnąłeś w wyniku wzrostu cen akcji Twojej firmy,
 • przychody operacyjne to suma przychodów ze sprzedaży i pozostałych przychodów operacyjnych (np. gdy sprzedasz maszynę, która jest własnością Twojej firmy).

Dla małych firm najważniejsze są przychody ze sprzedaży, bo to one budują wynik finansowy.

Chcę się dowiedzieć, jak założyć firmę!

Czym są koszty uzyskania przychodów?

Tak naprawdę wysokie przychody w ogóle nie odzwierciedlają finansowej kondycji firmy. Może okazać się tak, że obroty masz naprawdę bardzo wysokie, ale sporo z tej sumy musisz przeznaczyć na zapłatę wydatków. Jeśli wysokość kosztów jest bliska wysokości przychodów, to wtedy prawie nic nie zarabiasz, a Twoja firma ledwo daje radę przetrwać.

Jednak wysokie koszty mają również plusy. Możesz je odjąć od przychodów i w ramach kosztów uzyskania przychodów obniżyć podatek dochodowy do zapłaty. Co więc możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu:

 • odsetki od kredytu dla firmy,
 • czynsz za wynajem biura czy hali produkcyjnej,
 • amortyzacja,
 • wydatki związane z samochodem służbowym: kredyt samochodowy, leasing, paliwo,
 • wyjazdy służbowe,
 • koszt materiałów,
 • zatrudnienie pracowników,
 • wyposażenie biura, sprzęt i oprogramowanie
 • usługi, które inne przedsiębiorstwa świadczą na rzecz Twojej firmy, np. IT, księgowość, marketing.

Czym jest dochód?

Kiedy odejmiesz od przychodów, koszty uzyskania przychodów, uzyskasz dochód. I to on jest dopiero dobrą miarą kondycji finansowej Twojej firmy. Pamiętaj tylko, że dochód może być brutto albo netto.

Dochód brutto to różnica przychodów i kosztów jeszcze przed opodatkowaniem. Natomiast dochód netto to już Twój czysty zysk po zapłacie podatku.

Przykładowo, gdy wynajmujesz mieszkanie i rozliczasz się na zasadach ogólnych, to wtedy Twoim przychodem jest czynsz, który przelewa Ci najemca. Kosztem np. będzie amortyzacja mieszkania i odsetki od kredytu hipotecznego, wziętego na to mieszkanie. Odejmujesz koszty od przychodów i wychodzi Ci dochód brutto.

Od tego odejmujesz jeszcze zaliczki na podatek dochody, które musisz przelewać do urzędu skarbowego i dopiero wtedy otrzymujesz dochód netto.

Podobnie jest również z odsetkami z lokat bankowych. To, co przelewa Ci bank w ramach zysku z lokaty to dochód brutto. Oprócz tego trzeba jeszcze zapłacić podatek Belki (19%) i dopiero wtedy otrzymasz dochód netto.

Jak widzisz, różnica między dochodem a przychodem jest naprawdę bardzo łatwa do zapamiętania. Tę wiedzę możesz stosować zarówno w prowadzeniu swojej firmy, jak i zarabianiu na lokatach bankowych czy obligacjach, a także przy wynajmie swojego mieszkania.

Zobacz: Aktualne oferty kredytów dla firm, objętych Tarczą Antykryzysową

Dodano:
16 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły