Czym są instrumenty długoterminowe?

  • 17 Gru 2019
  • 1 min. czytania
  • Komentarze(0)
Czym są instrumenty długoterminowe?
Czym są instrumenty długoterminowe?

Instrumenty długoterminowe są to instrumenty finansowe, których okres do zapadalności jest dłuższy niż 1 rok albo 3 lata. Zależy to od tego, czy w danej klasyfikacji są rozróżniane tylko instrumenty krótko- i długoterminowe, wtedy te długoterminowe charakteryzują się okresem do zapadalności 1 rok. Jeżeli wyróżnia się dodatkowo jeszcze instrumenty średnioterminowe, to wtedy trwają one od 1 roku do 3 lat, a długoterminowe powyżej 3 lat.

Występują one na rynku kapitałowym.Do instrumentów długoterminowych można zaliczyć: akcje, do akcji, warranty, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, obligacje, listy zastawne).

 

 

Zobacz również inne poradniki

Podobne artykuły