Gdzie i w jakim terminie mogę odebrać środki pieniężne uzyskane z wykupu obligacji i należnych odsetek?

  • 17 Gru 2019
  • 1 min. czytania
  • Komentarze(0)
Gotówkę możesz odebrać w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji (placówce PKO, prowadzącej obsługę obligacji).  Środki pieniężne można odbierać począwszy od dnia wypłaty odsetek lub wykupu. Należy jednak pamiętać, że po wskazanym w liście emisyjnym dniu wypłaty odsetek lub wykupu nie są one już oprocentowane.
Gdzie i w jakim terminie mogę odebrać środki pieniężne uzyskane z wykupu obligacji i należnych odsetek?

Gotówkę możesz odebrać w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji (placówce PKO, prowadzącej obsługę obligacji).  Środki pieniężne można odbierać począwszy od dnia wypłaty odsetek lub wykupu. Należy jednak pamiętać, że po wskazanym w liście emisyjnym dniu wypłaty odsetek lub wykupu nie są one już oprocentowane. Ponadto roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia, w którym stało się wymagalne, to jest od dnia, w którym przypada termin wykupu obligacji.

 

Roszczenie o wypłatę odsetek ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym należność z tytułu odsetek stała się wymagalna. W przypadku, gdy Klient wskazał rachunek bankowy do realizacji świadczeń pieniężnych z obligacji, wypłata środków pieniężnych w tytułu wykupu i wypłaty odsetek następuje przelewem na ten właśnie rachunek bankowy. To duże ułatwienie dla nabywców obligacji, którzy nie muszą pamiętać o terminach zapadalności zakupionych papierów.   

 

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
21 Wrz 2020

Zobacz również inne poradniki

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły