Ile może zabrać komornik?

 • 04 Wrz 2019
 • 7 min. czytania
 • Komentarze(0)
Konto bankowe, wynagrodzenie, emerytura, a nawet nieruchomość może zainteresować komornika, gdy masz długi. Jednak wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, komornik nie może zabrać Ci wszystkiego. Prawo dokładnie wskazuje, jaka część zarobków i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dłużnika nie podlega postępowaniu egzekucyjnemu.
Ile może zabrać komornik?

Pracę komorników sądowych reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Od 1 stycznia 2019 roku jej przepisy zostały znowelizowane i warto je znać. Nigdy nie wiadomo, czy także Ciebie nie będą dotyczyły kłopoty finansowe, którymi zainteresuje się komornik. Odpowiedź na pytanie, ile może zabrać komornik, znajdziesz właśnie w tym artykule.

Windykator, a komornik. Sprawdź, czym różni się zakres ich działań


Ile może zabrać komornik z wynagrodzenia?

Egzekucja z wynagrodzenia to obok zajęcia rachunku bankowego, jeden z najczęściej stosowanych środków prowadzenia postępowania komorniczego.

To, ile może zabrać komornik z pensji, zależy od tego, ile wynosi płaca minimalna w danym roku. W 2019 roku została ona ustalona na poziomie 2250 zł brutto, co daje około 1633 zł na rękę. Tyle właśnie komornik musi pozostawić dłużnikowi środków na przeżycie w każdym miesiącu. Jeśli więc zarabiasz najniższą krajową i masz długi (nie dotyczy to długów alimentacyjnych), komornik nie zabierze Ci ani grosza.

Ale w sytuacji, gdy zarabiasz więcej, musisz liczyć się z tym, że część środków zostanie zablokowana przez komornika i przekazana do wierzyciela. Jeśli zaległości dotyczą innych zobowiązań niż alimenty, a dłużnik pracuje w oparciu o umowę o pracę i zarabia więcej niż minimalna krajowa, to  zajęcie komornicze może wynieść maksymalnie 50 proc. wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy dłużnik nie jest zatrudniony na pełny etat, powyższe kwoty zmniejszają się wprost proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Zdecydowanie gorzej mają dłużnicy zatrudnieni na umowę cywilnoprawną, na przykład zlecenie lub o dzieło. Nie podlegają oni takiej samej ochronie jak pracownicy etatowi. W ich sytuacji egzekucji podlega nawet całość wynagrodzenia. Jeśli jednak praca ta jest jedynym i niezmiennym źródłem dochodu (dana osoba pracuje od dłuższego czasu w jednej firmie), stosuje się kwoty wolne od zajęć komorniczych takie jak przy umowach o pracę. Dłużnik musi to jednak odpowiednio udokumentować. Pozytywne rozpatrzenie wniosku zależy od indywidualnej oceny sytuacji dłużnika przez komornika.

W przypadku dłużników alimentacyjnych komornik ma prawo zagarnąć 60 proc. wynagrodzenia, co oznacza, że do dyspozycji dłużnika może zostać w 2019 roku nawet jedyne 650 zł na rękę.

Ile może zabrać komornik z emerytury lub renty?

Świadczenia wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (emerytura, renta rodzinna i z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek pogrzebowy, dodatek pielęgnacyjny) również objęte są przepisami dotyczącymi kwot wolnych od potrąceń. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami komornik może zająć 25 proc. najniższego świadczenia.

Oznacza to tyle, że w przypadku zastosowania egzekucji z emerytury komornik musi postawić do dyspozycji dłużnika 75 proc. najniższego świadczenia, czyli co najmniej 825 zł. Wynika to z tego, że kwota minimalnej emerytury lub renty w 2019 r. wynosi 1100 zł.

Przeczytaj także: Czy dług może się przedawnić?

Ile może zabrać komornik z konta bankowego?

Żeby wyegzekwować należności na rzecz wierzyciela, komornik może zająć także konto bankowe. Jak to wygląda? Komornik musi posiadać sądowy tytuł wykonawczy, na podstawie którego kieruje do banku zawiadomienie o zajęciu Twoich rachunków. Co ważne, egzekucji podlegają środki zgromadzone na wszystkich Twoich rachunkach, jak i lokatach.

Zawiadomienie trafia do banku niemal natychmiast przez system Ognivo. Komornik ma jednak także obowiązek poinformować dłużnika o tym, że jego konto bankowe zostało zablokowane. Wysyła do niego list tradycyjną pocztą, dlatego często dzieje się tak, że zanim dowiesz się o blokadzie konta, to środki na nim są już zajęte przez komornika.

Blokada konta bankowego przez komornika – ważne informacje

W przypadku blokady rachunku bankowego komornik musi pozostawić dłużnikowi do dyspozycji tzw. kwotę wolną od zajęcia. Jest ona równa kwocie 75 proc. minimalnego wynagrodzenia i w 2019 roku wynosi 1687,50 zł. Tyle co miesiąc możesz wypłacić z konta, które jest zablokowane przez komornika. Po przekroczeniu tego limitu bank zobowiązany jest przekazywać środki do komornika. Pamiętaj także, że kwota wolna dotyczy wszystkich Twoich rachunków (w tym rachunków oszczędnościowych i lokat).

Komornik może również zająć rachunek wspólny, którego jesteś współposiadaczem.

W przypadku zaległości alimentacyjnych dłużnikowi nie przysługuje prawo wykorzystania kwoty wolnej od zajęcia rachunku bankowego.

Czy przed zablokowaniem konta można się uchronić? Gdzie najlepiej założyć konto bankowe, żeby swobodnie korzystać np. ze środków z 500+, gdy masz problemy z komornikiem? Możesz założyć specjalny rachunek socjalny, którego komornik nie będzie mógł zablokować.

Dowiedz się więcej, co zrobić, gdy komornik zajął konto bankowe.

Czego nie może zabrać komornik?

Polskie prawo wskazuje dokładnie, jakich składników majątku dłużnika komornik nie może zająć. Według art. 831 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego komornik nie może zająć między innymi:

 • sum przyznawanych przez Skarb Państwa na specjalne cele, w szczególności wsparć i stypendiów,
 • alimentów,
 • świadczeń z pomocy społecznej, w tym świadczenia 500+
 • kwot z założenia przeznaczonych na pokrycie wyjazdów i innych wydatków związanych ze sprawami służbowymi,
 • świadczeń integracyjnych wypłacanych osobom, które podlegają wykluczeniu społecznemu i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać,
 • wypłaty pochodzące z programów finansowanych ze środków publicznych (na przykład z Unii Europejskiej). Mogą zostać zajęte przez komornika tylko, jeśli należności, których dotyczy postępowanie egzekucyjne, związane są z realizacją projektu, na który te środki miały zostać przeznaczone.

Ponadto art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego dokładnie wskazuje na ruchomości niezbędne do życia, których komornik nie ma prawa zająć. Są to między innymi:

 • zapasy żywności i opału konieczne do przeżycia przez okres jednego miesiąca,
 • bielizna, pościel, ubrania codzienne,
 • przedmioty niezbędne do nauki i wykonywania praktyk religijnych,
 • dokumenty osobiste i odznaczenia,
 • narzędzia, ubrania i surowce niezbędne do wykonywania pracy zawodowej przez okres tygodnia (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych),
 • leki niezbędne do funkcjonowania i sprzęt rehabilitacyjny,
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub kogoś z jego rodziny.

W przypadku, gdy dłużnik jest rolnikiem, komornik musi pozostawić do jego dyspozycji co najmniej jedną krowę, dwie kozy lub trzy owce (wraz z zapasem paszy) niezbędnych do utrzymania siebie i rodziny.

Co może zabrać komornik z domu?

Komornik działa na podstawie tytułu sądowego i wniosku złożonego przez wierzyciela o rozpoczęcie egzekucji. Nie może wiec zajmować ruchomości i nieruchomości według własnego uznania. Wszystkie wytyczne w tym zakresie dostaje od sądu i wierzyciela.

Poza wcześniej wymienionymi ruchomościami może zająć w zasadzie wszystko, w tym sprzęt AGD i RTV, meble, komputery, pojazdy mechaniczne i inne elementy wyposażenia domu czy mieszkania. Co ważne, do jego obowiązków nie należy ustalanie, czy dłużnik jest właścicielem danego przedmiotu. Liczy się to, że go używa. Dłużnik ma prawo zażądać zwrotu danej ruchomości, ale musi zwrócić się z tym do sądu.

Skarga na czynności komornika

Dłużnik może złożyć skargę na pracę komornika, jeśli uzna, że doszło do naruszenia przepisów prawa lub zaniechania działań, które miały chronić jego interesy. Sporządza się ją w formie pisemnej i dostarcza do sądu rejonowego, przy którym pracuje dany urzędnik. Skargę należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia podjęcia lub niepodjęcia przez komornika określonej czynności. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego.

Masz problem ze spłatą zobowiązań? Zamień je w jeden kredyt konsolidacyjny.

Wybierz najlepszy kredyt konsolidacyjny >>

Dodano:
04 Wrz 2019

Zaktualizowano:
26 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły