Ile może zabrać komornik?

 • 27 Lis 2017
 • 4 min. czytania
 • Komentarze(0)
Ile może zabrać komornik? Jaka jest kwota wolna od zajęcia w 2017 roku? Co komornik musi pozostawić dłużnikowi? Sprawdzamy.
Ile może zabrać komornik?

Kiedy masz problem ze spłatą długów, możesz mieć do czynienia z komornikiem. Ile może on zająć, a ile wynosi kwota wolna od zajęcia? Pamiętaj, że zanim komornik podejmie interwencję, musi posiadać tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności. Nie może także zabrać wszystkiego i pozostawić cię bez środków do życia.

Działalność komornika jest ograniczona zapisami Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z 1997 r. Zgodnie z tym aktem komornik musi działać w granicach prawa oraz zgodnie ze złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej.

Prawa komornika

Celem komornika jest zaspokojenie roszczeń osoby lub instytucji, u której masz długi. Aby to osiągnąć, może on:

 • zająć i sprzedać twoje nieruchomości (np. dom, mieszkanie) oraz ruchomości (np. samochód, meble, telewizor),
 • zająć dochody, które osiągasz (wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę)
 • zająć rachunki bankowe, należności od innych dłużników czy inne prawa majątkowe, które posiadasz.

Pamiętaj, że urzędnik ma prawo zapukać do twoich drzwi w dni robocze oraz soboty od 7 do 21. Jeśli jednak zaczął egzekucję przed 21.00, to ma prawo ją zakończyć.

Czego nie może zabrać komornik?

Istnieje jednak kilka punktów, których komornik nie może zająć z twojego majątku:

 • rzeczy osobistych twoich lub osób będących na twoich utrzymaniu (bielizna, ubrania, w tym stroje robocze niezbędne do pracy, pościel),
 • zapasu żywności i opału na jeden miesiąc dla ciebie i osób, które utrzymujesz,
 • jednej krowy, dwóch kóz lub trzech owcy, które służą do wyżywienia ciebie i twojej rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki (dotyczy to raczej rolników),
 • surowców, narzędzi i innych przedmiotów, służących twojej pracy zarobkowej (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych),
 • artykułów potrzebnych do nauki, dokumentów osobistych, odznaczeń, przedmiotów służących do praktyk religijnych oraz innych rzeczy, które mają dla ciebie wartość sentymentalną, ale trudno byłoby je sprzedać (np. pamiątki rodzinne).

Warto wiedzieć, że egzekucji nie podlegają także niektóre świadczenia, które być może otrzymujesz. Są to: alimenty, świadczenia wypłacane, gdy ściąganie alimentów jest bezskuteczne, 500 zł na dziecko z programu Rodzina 500 Plus, świadczenia i dodatki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, poporodowe i dla sierot, zasiłki dla opiekunów oraz inne świadczenia z pomocy społecznej.

Wyłączone spod działania komornika są także świadczenia i dodatki, przyznane na mocy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 r.

Ile może zabrać komornik z konta?

Najczęściej jednak komornik nie przychodzi do domu zabrać telewizor czy lodówkę, ale dokonuje zajęcia dochodu. Ile może zabrać komornik? Maksymalna kwota jest uzależniona od rodzaju dochodu, który otrzymujesz oraz jego minimalnej wysokości. Wartość ta jest ustalana co roku odgórnie, w ustawie. Ile może zabrać komornik w 2017 roku? Limity są następujące:

Rodzaj dochodu Część dochodu potrącana na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych Część dochodu potrącana na zaspokojenie innych świadczeń
wynagrodzenie za pracę 60% 50%
emerytura lub renta 60% 25%
wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej 60% 50%
Uwaga!
Jeśli osiągasz dochody na postawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło), komornik ma prawo zająć 100 proc. twojego wynagrodzenia, a ty możesz pozostać bez środków do życia. Dlatego, jeśli ta kwota to twoje jedyne zarobki, to musisz złożyć wniosek do komornika o ograniczenie egzekucji. Musisz w nim wykazać, że ten dochód jest twoim jedynym i wpływa on regularnie na twoje konto. Wtedy dochód ten zostanie potraktowany jak ten uzyskiwany z tytułu umowy o pracę.

Kwota wolna od zajęcia przez komornika

W 2017 roku komornik będzie musiał zostawić na twoim koncie następujące kwoty, które są uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu:

 • z tytułu umowy o pracę – 1 500 zł,
 • z tytułu emerytury – 750 zł,
 • z tytułu renty – 562,50 zł.

Obserwując zmiany w ustawie, można stwierdzić , że płace minimalne rosną, więc kwota wolna od zajęcia jest coraz wyższa.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat egzekucji komorniczej, to zachęcam do lektury tekstu o zajęciu komorniczym rachunku. W nim dowiesz się, czy w takiej sytuacji pomoże zmiana banku.
 

Dodano:
27 Lis 2017

Zaktualizowano:
28 Maj 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły