Ile się czeka na kredyt hipoteczny?

 • 02 Kwi 2020
 • 4 min. czytania
 • Komentarze(0)
Oczekiwanie na decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego jest znacznie dłuższe niż w przypadku kredytów gotówkowych. Wynika to z tego, że wnioskuje się zwykle o większe sumy, a okresy spłaty trwają po 20-30 lat. Bank musi dokładnie sprawdzić zdolność kredytową wnioskodawcy i dokumentację dotyczącą nieruchomości.
Ile się czeka na kredyt hipoteczny?

Decyzja kredytowa do 21 dni

Zgodnie z Ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dn. 21.04.2017 decyzja kredytowa ma być przekazana klientowi w ciągu trzech tygodni od otrzymania poprawnego wniosku oraz pełnej dokumentacji. Cały zapis wygląda tak:

Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani przekazać konsumentowi decyzję w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego (decyzja kredytowa), na trwałym nośniku, w dwudziestym pierwszym dniu od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, w celu umożliwienia porównania warunków umów o kredyt hipoteczny oferowanych przez innych kredytodawców, chyba że konsument wyrazi zgodę na wcześniejsze przekazanie decyzji kredytowej.

Dużo zależy od klienta banku i od tego, czy przedstawi wszystkie potrzebne dokumenty do kredytu hipotecznego. Proces przyśpieszy wcześniejsze dokonanie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę.

Procedura przyznawania kredytu hipotecznego - jak to wygląda?

Najpierw warto wyliczyć zdolność kredytową lub skorzystać z pomocy doradców bankowych. Określą oni, jakie na jakie sumy można liczyć przy obecnych zarobkach, warunkach zatrudnienia, zobowiązaniach finansowych czy kosztach utrzymania. Lepiej jest nie wnioskować o najwyższą możliwą kwotę tylko zostawić sobie jakiś margines na nieprzewidziane sytuacje.

Skorzystaj z kalkulatora kredytowego i oblicz zdolność! >>

Po wytypowaniu odpowiedniej oferty kredytu hipotecznego składa się wniosek oraz wszystkie potrzebne dokumenty w zależności od celu kredytowania: czy ma to być kupno mieszkania lub domu z rynku pierwotnego bądź wtórnego, remont domu lub mieszkania czy też kupno działki budowlanej. Dokumentację można przesłać drogą elektroniczną.

Bankowy analityk musi wtedy zweryfikować dostarczone dane i ocenić, na ile spłata określonej we wniosku kwoty jest realistycznie możliwa. Sprawdzi bazy dłużników, ewentualne zaległości przy innych zobowiązaniach, stabilność zatrudnienia (najlepiej, by staż pracy w danym miejscu miał minimum 12-24 miesiące, a klient posiadał umowę o pracę na czas nieokreślony) i zarobki. Szanse będą większe, gdy weźmie się kredyt ze współmałżonkiem lub innym członkiem rodziny, o ile taka osoba może pochwalić się odpowiednią zdolnością kredytową.

Bank może dokonać wstępnej decyzji kredytowej, która umożliwi podpisanie umowy przedwstępnej z właścicielem nieruchomości lub deweloperem. Decyzja ostateczna wymaga więcej czasu. Pierwszy wynik nie gwarantuje, że kredyt zostanie przyznany. Bank może zaproponować inne warunki lub całkiem odrzucić wniosek.

Od złożenia pełnej dokumentacji do wydania decyzji kredytowej nie może upłynąć więcej niż 21 dni. Jeśli bank pozytywnie oceni wniosek klienta, to pozostanie jedynie podpisanie umowy w oddziale i uruchomienie kredytu po przeniesieniu własności nieruchomości na kredytobiorcę w akcie notarialnym i złożeniu wniosku o ustanowienie hipoteki na rzecz banku. Jeszcze przed złożeniem podpisu na umowie kredytowej warto przyjrzeć się dokładnie wszystkim warunkom – szczególnie dodatkowym opłatom. Na tym etapie można jeszcze negocjować.

Jak przyśpieszyć procedurę przyznawania kredytu hipotecznego?

Klient powinien przede wszystkim dokładnie sprawdzić, jakie dokumenty są potrzebne w danym banku. Musi upewnić się, że dane są poprawne i kompletne, zwłaszcza że wymagania różnią się w zależności od celu kredytowania. Każdy błąd lub niedopatrzenie może przedłużyć proces nawet o kilka tygodni. Czas rozpatrywania wniosku zależy też od tego, ile zgłoszeń znajduje się obecnie w systemie. Nie zaszkodzi skonsultować się z doradcą banku, który odpowie na wszelkie wątpliwości.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o kredyt hipoteczny?

Dokumentacja powinna zawierać:

 • wniosek o kredyt hipoteczny (wzór na stronie głównej banku),
 • dane wnioskodawców (wzór na stronie głównej banku),
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • zaświadczenia o dochodach (z umowy o pracę, kontraktu, świadczeń emerytalnych, rent itp.),
 • operat szacunkowy,
 • numer księgi wieczystej (w przypadku prawa spółdzielczego bez księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz numer księgi wieczystej gruntowej dla budynku, w którym mieści się lokal),
 • umowę darowizny (jeśli była podstawą nabycia nieruchomości).

Oprócz tego dla kredytu hipotecznego na kupno nowego domu lub mieszkania na rynku pierwotnym trzeba złożyć:

 • dokument określający warunki transakcji,
 • promesę banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości (jeśli nieruchomość dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką),
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowe wpłaty na rzecz dewelopera lub spółdzielni,
 • w przypadku kupna mieszkania – decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym znajduje się lokal,
 • w przypadku kupna domu – potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń, przez właściwy urząd, zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.

W przypadku budowy domu  należy dostarczyć:

 • ważną i ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,
 • kosztorys (wzór można pobrać ze strony banku),
 • program użytkowy budynku, czyli zestawienie pomieszczeń z powierzchniami użytkowymi z projektu budowlanego.

Jeśli celem kredytowania ma być remont, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja domu, to dodatkowo trzeba złożyć:

 • program użytkowy budynku,
 • kosztorys (wzór dostępny jest na stronie banku),
 • ważną i ostateczną decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie prac (jeśli wymagane).

Przy mieszkaniach wystarczy kosztorys.

Dodano:
02 Kwi 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły