Inwestowanie za granicą

  • 17 Gru 2019
  • 1 min. czytania
  • Komentarze(0)
Inwestowanie za granicą
Inwestowanie za granicą

Inwestować za granicą może właściwie każdy polski inwestor akceptujący kilka warunków:

 

a) Będzie inwestował na giełdach należących do OECD,

b) Skorzysta z usług biura maklerskiego posiadającego pozwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usługi umożliwiającej inwestowanie na zagranicznych giełdach,

c) Zaakceptuje wysokie koszty (prowizje) pobierane od tych operacji.

 

Polski inwestor ma możliwość ulokowania swojego kapitału w szeroki wachlarz instrumentów: akcje, obligacje, fundusze hedgingowe, instrumenty pochodne i kontrakty terminowe.

 

Znacznie tańszym sposobem inwestowania zagranicą jest zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które lokują swoje aktywa w zagraniczne papiery wartościowe. W Wadą takiego rozwiązania może być fakt, iż nie mamy żadnego wpływu na dobór papierów wartościowych do portfela takiego funduszu.  

 

Musisz pamiętać, że inwestowanie za granicą wymaga wiedzy o instrumentach finansowych w danym kraju, o regulacjach prawnych tam obowiązujących oraz wiąże się z wyższym ryzykiem inwestycyjnym (np. ryzykiem kursowym).

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
05 Sie 2020

Zobacz również inne poradniki

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły