Jak BIG pomaga przedsiębiorcom?

  • 18 Lip 2019
  • 6 min. czytania
  • Komentarze(0)
Sprawdź, dlaczego Twoja firma powinna korzystać z usług biura informacji gospodarczej.
Jak BIG pomaga przedsiębiorcom?

Informacja, a w szczególności informacja gospodarcza jest ważnym czynnikiem sukcesu w biznesie. Dlatego coraz większą popularność wśród przedsiębiorców zdobywają biura informacji gospodarczej. Sprawdziłem, czym są, jakie dane można w nich sprawdzić i jak pomagają przedsiębiorcom.

Przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nie otrzymują co miesiąc przelewu na rachunek bankowy. To, ile zarobią, uzależnione jest m.in. od terminowości płatności kontrahentów, z którymi współpracują. A dokładnie, od tego, czy w terminie opłacą fakturę wystawioną np. za świadczoną na jego rzecz usługę czy sprzedane mu towary.

R E K L A M A

big

Jeżeli zmniejszyć niepewność związaną z solidnością kontrahenta, z którym chcesz podpisać umowę, powinieneś sprawdzić go w biurze informacji gospodarczej.

Czym są biura informacji gospodarczej?

Biura informacji gospodarczej (w skrócie zwane BIG-ami) to instytucje zbierające i udostępniające informacje gospodarcze, czyli innymi słowy informacje o długach i dłużnikach, które wpadają do Rejestru Dłużników. Ten obszar działalności BIG-ów jest ściśle regulowany ustawą, która określa kogo i w pod jakimi warunkami można wpisać jako dłużnika (inne są warunki jeśli nie spłaca konsument, inne - jeśli firma). Informacje gospodarcze o dłużnikach to informacje negatywne. BIG-i udostępniają również dane gospodarcze, czyli inne cenne informacje, m.in. dane adresowe firm, dane rejestrowe, dane finansowe i inne. W połączeniu z informacjami o niespłaconym zadłużeniu to skarbnica wiedzy, której wartość trudno przecenić.

W Polsce działa sześć BIG-ów:

  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor),
  • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD BIG),
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF BIG),
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG),
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. (KIDT)
  • Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (Bisnode mBIG) – w trakcie rejestracji


Biura informacji gospodarczej działają na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jakie dane możesz sprawdzić w BIG?

W biurach informacji gospodarczej możesz otrzymać kompleksowe informacje o swoim potencjalnym kontrahencie. Z uwagi na to, że w bazach biur informacji znajdziesz zarówno informacje pozytywne (z definicji ustawy taką informacją jest informacja o zobowiązaniu spłaconym w terminie do 30 dni od terminu płatności), jak i negatywne, będziesz mógł sprawdzić wiarygodność i rzetelność swojego partnera biznesowego. Dzięki temu decyzja o podjęciu lub odrzuceniu współpracy będzie łatwiejsza.

W biurach informacji gospodarczej możesz też na bieżąco monitorować kontrahentów, z którymi już współpracujesz.

Przed czym możesz się zabezpieczyć korzystając z danych BIG?

Jeśli sprawdzisz w bazach BIG swojego partnera biznesowego, to zabezpieczasz się przede wszystkim przed zatorami płatniczymi, czyli kumulacją zadłużeń i przechodzeniem opóźnień w płatnościach na kolejnych kontrahentów.

Jak duży jest to problem, pokazuje badanie „Skaner MSP, wśród mikro, małych i średnich firm”, które – na zlecenie BIG InfoMonitor – przeprowadził Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research. Jego wyniki pokazują, że w II kwartale 2019 r. kłopoty z odzyskiwaniem należności przez ponad 60 dni zgłaszało 52 proc. przedsiębiorstw (w I kwartale problem z odzyskiwaniem należności zgłosiło 49,4 proc. badanych).

Co więcej – problem jest jeszcze poważniejszy w przypadku opóźnień krótszych, wynoszących od 31 do 60 dni. W ich przypadku problem z odzyskiwaniem należności dotyczy nawet 58 proc. firm.

Wspominam o tym dlatego, że korzystając z danych znajdujących się w bazach biur informacji gospodarczej, możesz uniknąć bądź zmniejszyć ryzyko problemów z odzyskiwaniem należności, sprawdzając w nich kontrahentów – zarówno obecnych, jak i potencjalnych. Jeżeli okaże się, że wcześniej zdarzały im się opóźnienia w realizowaniu płatności, powinieneś bardzo dokładnie zastanowić się nad nawiązaniem z nim współpracy albo dodatkowo zabezpieczyć płatności.

Czym wyróżnia się oferta BIG InfoMonitor?

Jednym z większych biur informacji gospodarczej jest BIG InfoMonitor, który podobnie jak pozostałe BIG-i, działając zgodnie z ustawą o BIG-ach, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu osób i firm. Pod tym kątem jego działalność jest podobna do tej, jaką realizują pozostałe biura informacji kredytowej.

W przeciwieństwie jednak do pozostałych BIG-ów, BIG InfoMonitor umożliwia dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Jest też platformą wymiany informacji między sektorem bankowym a pozostałymi sektorami gospodarki. Oznacza to, że w BIG InfoMonitor sprawdzisz nie tylko jego wiarygodność biznesową, ale też to, czy nie ma zaległości wobec banków i innych instytucji finansowych (np. firm leasingowych). Na podstawie informacji bankowych można wyciągnąć lesze wnioski i podejmować bardziej racjonalne decyzje biznesowe wobec kontrahentów.

Dlaczego przedsiębiorcy powinni korzystać z usług BIG InfoMonitor?

Każdy z nas korzysta z jakiegoś ubezpieczenia. Ubezpieczamy swoje mieszkania, domy, samochody czy życie. Dla firm formą takiego właśnie ubezpieczenia jest korzystanie z BIG InfoMonitor – wyjaśnia Jacek Kupis z BIG InfoMonitor i dodaje – nie powinniśmy bezwarunkowo ufać firmom, które są naszymi długoletnimi kontrahentami. Nie ma firm pewnych w 100 proc. To, że kontrahent dotychczas terminowo opłacał faktury, nie świadczy, że tak będzie działo się w przyszłości. Dlatego zawsze trzeba monitorować firmy, z którymi współpracujemy. Jeżeli w takiej firmie zacznie dziać się coś złego (np. zostanie wpisana do Rejestru Dłużników), to zostaniemy o tym poinformowani mailowo i będziemy mogli odpowiednio wcześniej zareagować.

Zanim rozpoczniemy współpracę z nowym kontrahentem, warto sprawdzić go w BIG InfoMonitor. Dodatkowo nowego partnera można też od razu zweryfikować w bazach Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, instytucji, które są założycielami BIG InfoMonitor – objaśnia Jacek Kupis, dodając – takie sprawdzenie będzie dobrym testem dla firmy, z którą chcemy zacząć współpracę. Jeżeli bez problemu podpisze upoważnienie, będziemy wiedzieli, że nie ma nic do ukrycia. Ostrzegawcze „żółte światło” powinno się nam zapalić natomiast, jeżeli nasz potencjalny nowy partner biznesowy odmówi wyrażenia zgody na sprawdzenie go w bazach BIK i ZBP. Zasada sprawdzam i pozwalam się sprawdzić powinna obowiązywać powszechnie w biznesie.

Biura informacji gospodarczej są nieocenioną pomocą dla przedsiębiorców. Korzystając z informacji znajdujących się w bazach BIG, możesz zweryfikować podmiot, który chce rozpocząć z tobą współpracę, a także monitorować firmę, z którą współpracujesz już długo.

Porozmawiaj z ekspertem z Biura Informacji Gospodarczej >>

Zobacz również inne poradniki

Podobne artykuły