Jak podjąć decyzję o zainwestowaniu w fundusz?

  • 17 Gru 2019
  • 1 min. czytania
  • Komentarze(0)
Jak podjąć decyzję o zainwestowaniu w fundusz?
Jak podjąć decyzję o zainwestowaniu w fundusz?

Przed przystąpieniem do funduszu, powinniśmy:

 

  • określić cel inwestycji, czyli na co oszczędzamy. W zależności od założonych celów oszczędzania, inwestowanie za pośrednictwem funduszy dostarcza większych możliwości zróżnicowania oczekiwanych efektów oraz ryzyka oszczędzania,
  • realnie ocenić swoje możliwości finansowe, sytuację rodzinną i zawodową,
  • określić horyzont czasowy inwestycji środków pieniężnych w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne. Musimy pamiętać, że inwestowanie w fundusze jest postrzegane raczej jako inwestycja długoterminowa. Z zasady bowiem fundusze nastawiają się na długoterminowy zysk, a nie spekulowanie. Wiadomo, że im krótszy horyzont inwestycyjny, tym udział akcji w naszym portfelu powinien być mniejszy, co zmniejsza ryzyko wahań okresowych. Jeśli planujemy inwestycję na krótki okres (do 1 roku) to odpowiedni będzie fundusz rynku pieniężnego. Inwestorzy średnioterminowi (1-5 lat) powinni raczej wybrać fundusze obligacji i rynku pieniężnego. Natomiast fundusze akcji, ze względu na wysokie ryzyko inwestycyjne, będą najodpowiedniejszym wyborem na długi okres inwestycji (powyżej 5 lat),
  • ocenić realną skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego i jaki jego poziom jesteśmy w stanie zaakceptować. Pamiętajmy o tym, że wysoki poziom ryzyka wiąże się z większym prawdopodobieństwem uzyskania wyższej stopy zwrotu,
  • określić poziom zysku, jaki oczekujemy.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
31 Maj 2020

Zobacz również inne poradniki

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły