Jak poprawić zdolność kredytową?

 • 28 Sie 2015
 • 7 min. czytania
 • Komentarze(0)
Co można zrobić we własnym zakresie, żeby poprawić swoją zdolność kredytową?
Jak poprawić zdolność kredytową?

Zamierzasz złożyć wniosek o udzielenie kredytu? Zanim to zrobisz, powinieneś uporządkować swoje dotychczasowe zobowiązania finansowe, a także, w miarę możliwości, postarać się o stabilniejszą formę zatrudnienia i wyższe dochody. W ten właśnie sposób znacznie zwiększysz swoją zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa, to wg Prawa Bankowego zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Ocena zdolności kredytowej ma decydujący wpływ na to, czy i na jakich warunkach bank udzieli ci kredytu. Zdolność tę wyraża się poprzez maksymalną sumę wysokości kredytu, ze spłatą którego prawdopodobnie będziesz w stanie sobie poradzić.

Zdolność kredytowa - kalkulator Direct Money

Już teraz możesz oszacować swoją zdolność kredytową, na przykład za pomocą kalkulatora: http://direct.money.pl/kalkulatory/kalkulator-zdolnosci-kredytowej/. Pamiętaj jednak, że wynik, który otrzymasz, ma charakter orientacyjny. Dokładne informacje uzyskasz w banku, w którym będziesz starał się o kredyt, ponieważ każda instytucja finansowa ma swój własny sposób obliczania zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Im wyższej bank oceni twoją zdolność kredytową, tym lepiej dla ciebie. Dzięki temu będziesz mógł zaciągnąć kredyt na sumę, której potrzebujesz. Istnieje wiele sposobów na poprawę swojej zdolności kredytowej, jednak musisz o tym pomyśleć, jeszcze zanim złożysz wniosek o kredyt. Poniżej znajdziesz garść przydatnych porad, dzięki którym już niedługo staniesz się w oczach banku wiarygodnym i rzetelnym płatnikiem.

Sprawdź swoją zdolność kredytową. Pobierz raport BIK.

Spłać inne kredyty, którymi jesteś obciążony

Im wyższa wysokość rat kredytów które spłacasz, w chwili gdy ubiegasz się o następny kredyt, tym niższa twoja zdolność kredytowa. Na przykład, rata za nowy telewizor w wysokości 100 złotych może obniżyć ją nawet o kilkanaście tysięcy złotych.

W związku z tym, zanim złożysz wniosek o kredyt spłać wszystkie raty, jakie ci pozostały. Jeśli jest to niemożliwe, rozważ połączenie twoich zobowiązań w jeden kredyt konsolidacyjny. Zazwyczaj wiąże się on z wydłużeniem okresu spłaty, a więc również z obniżeniem wysokości comiesięcznych rat.

Inne zobowiązania, które mogą działać na pogorszenie twojej zdolności kredytowej, to między innymi: alimenty, składki inwestycyjne i ubezpieczeniowe (na przykład indywidualne polisy na życie), a nawet poręczenie kredytu innej osobie.

Zrezygnuj z kart kredytowych i limitów na koncie

Karty kredytowe i limity w koncie mogą negatywnie wpłynąć na twoją zdolność kredytową, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Bank ma prawo założyć, że skoro posiadasz produkty umożliwiające szybkie zaciągnięcie kredytu, to niewykluczone, że kiedyś ich użyjesz. W związku z tym niektóre instytucje finansowe mogą zaliczyć do twoich miesięcznych zobowiązań nawet kilka procent wysokości limitów, którymi dysponujesz.

Na wszelki wypadek zrezygnuj więc ze wszystkich kart i zablokuj możliwość zaciągnięcia debetu na koncie.

Zadbaj o swój scoring w Biurze Informacji Kredytowej

Przy ocenianiu zdolności kredytowej bank weźmie pod uwagę również twoją historię kredytową, którą może sprawdzić w bazie Biura Informacji Kredytowej. Jest to instytucja, która gromadzi dane o wszystkich zaciągniętych przez ciebie kredytach w ciągu ostatnich 5 lat.

Dowiedz się, jak sprawdzić swoją historię w BIK

Wpływ na wiarygodność kredytową ma przede wszystkim to, czy kredytobiorca spłacał swoje raty w terminie. Na twoją niekorzyść zadziałają więc:

 • opóźnienia w płatnościach, które mogą wpłynąć aż na 76% oceny BIK.
 • brak historii kredytowej. Dlaczego? Jeśli do tej pory nie zaciągnąłeś żadnego kredytu, którego raty spłacałbyś terminowo, bank nie będzie miał powodów ku temu, by uznać, że w przypadku kolejnego kredytu będzie podobnie. Może to wpłynąć na ocenę BIK w 11%.
 • wykorzystywane limity na kartach kredytowych i kontach bankowych, co stanowi 8% punktacji BIK.
 • zbyt duża liczba wniosków o przyznanie kredytu złożona w bankach w krótkim okresie czasu. Każde takie podanie obniża twoją wiarygodność i nie stawia cię w najlepszym świetle jako potencjalnego kredytobiorcę. Może to wpłynąć na ocenę BIK w 5%.

BIK ocenia twoją historię kredytową za pomocą gwiazdek i specjalnego scoringu punktowego. Im dłuższa historia terminowo spłacanych kredytów, tym wyższa punktacja. W najlepszej sytuacji są osoby, które posiadają 544-631 punktów (5 gwiazdek). Oczywiście, możesz sprawdzić, jaki jest twój scoring. Poprzez stronę internetową Biura Informacji Kredytowej możesz zamówić bezpłatnie na okres 60 dni uaktualniany raport BIK dotyczący twojej historii kredytowej i oceny punktowej.

Jeśli twoja punktacja ię nie zadowala, możesz ją poprawić. Pamiętaj jednak, że wymaga to czasu, dlatego powinieneś o tym pomyśleć odpowiednio wcześniej przed złożeniem wniosku o przyznanie kredytu.

Aby podwyższyć ocenę swojej wiarygodności:

 • ogranicz liczbę wniosków kredytowych składanych w bankach w krótkim czasie,
 • weź mniejszy kredyt, na przykład na zakup telewizora, i spłać go w terminie, oczywiście, zanim zaczniesz się ubiegać o większy kredyt,
 • nie korzystaj z limitów na kartach kredytowych i rachunkach bieżących.

Należy jednak podkreślić, że wyżej wymienione sposoby nie sprawdzą się w przypadku każdej osoby chcącej podwyższyć swój scoring w BIK. Aby ustalić strategię działania dostosowaną do twojej historii kredytowej, powinieneś skonsultować się z doradcą finansowym.

Postaraj się o ciągłość i stabilność zatrudnienia

Jeśli chcesz zwiększyć swoją zdolność kredytową, postaraj się o zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony. W chwili składania wniosku kredytowego twój staż pracy w firmie, w której jesteś zatrudniony, powinien wynosić co najmniej 3-6 miesięcy, w zależności od wymagań poszczególnych banków.

Jeśli zmieniłeś pracodawcę, ale w ciągu 14 dni znalazłeś nową posadę, nie wpłynie to negatywnie na ocenę twojej zdolności kredytowej. Natomiast jeśli pozostawałeś bez pracy dłużej niż 2 tygodnie, powinieneś wstrzymać się ze złożeniem wniosku kredytowego. Najlepiej, żebyś zrobił to dopiero wtedy, gdy osiągniesz odpowiedni staż pracy, czyli przepracujesz w nowej firmie minimum 3-6 miesięcy.

Pamiętaj, że umowa na czas określony, zlecenie lub o dzieło, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie oznacza, że nie otrzymasz kredytu. Jednak w takich przypadkach banki będą wymagać od ciebie dłuższego stażu pracy w jednej firmie.

Zwiększ swój dochód netto

Oczywiście, mowa tutaj wyłącznie o dochodzie udokumentowanym. Banki zaliczyć mogą do niego między innymi wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, zlecenie, o dzieło i kontraktu menadżerskiego, rentę, emeryturę, dochód wynikający z prowadzenia własnej działalności gospodarczej i wynajmu nieruchomości, a także premie i prowizje, pod warunkiem że przyznawane są regularnie.

Ogranicz comiesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego

W zależności od wymagań banku zalicza się do nich na przykład koszt utrzymania samochodu i wynajmu nieruchomości, opłaty za media, wydatki na żywność.

Inne sposoby na zwiększenie zdolności kredytowej:

 • wybierz równe raty kredytu, zamiast malejących,
 • zdecyduj się na dłuższy okres kredytowania,
 • ustanów współkredytobiorcę – najlepiej osobę o wyższych dochodach, która nie posiada nieuregulowanych zobowiązań finansowych,
 • jeśli to możliwe, negocjuj z bankiem wysokość oprocentowania lub marży kredytowej.

Należy podkreślić, że jeśli planujesz wziąć kredyt wraz ze współkredytobiorcą, na przykład małżonkiem, to również on powinien zastosować się do wyżej wymienionych sposobów na poprawę zdolności kredytowej. To bardzo ważne, ponieważ może okazać się, że zobowiązania lub historia kredytowa tej osoby uniemożliwią wam zaciągnięcie kredytu.

Podobne artykuły